Del

Aktiemarkedet belønner de koldblodige

Når globale konflikter stjæler fokus, gælder det om at stå fast som investor. Blog af Danske Banks chefstrateg Tine Choi.

Når dramatiske begivenheder stjæler overskrifterne i medierne, kan det være svært at forholde sig i ro som investor. Tag eksempelvis udviklingen i Nordkorea. Jo mere Donald Trump og Kim Jong-un tirrer hinanden og truer med gensidig død og ødelæggelse, jo mere kan man som investor have lyst til at sælge sine aktier. For hvad nu hvis situationen udvikler sig til krig og store kursfald på aktiemarke­det?
 
Det er et naturligt instinkt at søge væk fra risiko og beskytte sig selv – og desværre er der en lind strøm af poten­tielle trusler derude set med investorøjne. De kan spænde lige fra afgørende folkeaf­stemninger og bekymringer om væksten i Kina til konflikter i Mellemøsten, Nordko­rea eller andre steder på kloden.
 
Det bedste værn mod chok
Den ængstelige investor kan næsten altid finde en god grund til at sælge, men ængstelige investorer bliver sjældent belønnet på sigt. I praksis er det ekstremt vanskeligt at forudsige større nedture på aktiemarkedet, der ofte bliver udløst af begivenheder, de færreste havde set komme. Og i stedet går mange ængste­lige investorer glip af perioder med gode afkast, fordi de holder sig på sidelinjen af frygt for tab eller køber og sælger værdi­papirer for ofte.
 
I Danske Bank holder vi naturligvis altid et vågent øje med potentielle risici, men vores erfaring er, at det bedste værn mod uventede chok er at lægge den rette strategi og følge den. En vigtig del af vores strategi er at investere i mange forskellige aktier og obligationer, så vi er mindre sårbare over for negativ udvikling i enkelte værdipapirer, og samtidig spreder vi vores investeringer på tværs af mange forskellige regioner, lande og sektorer. Det bidrager til at reducere risikoen, hvis en­kelte lande eller sektorer klarer sig dårligt.
 
Holder fokus i stormen
Men vigtigst af alt navigerer vi ikke efter overskrifter i medierne, når vi sammen­sætter investeringerne i Danske Bank. Vi har altid skarpt fokus på den økonomiske udvikling og virksomhedernes indtjening, som i sidste ende udstikker kursen for de finansielle markeder. Derfor har spæn­dingerne om Nordkorea ikke fået os til at sælge ud af aktier – tværti­mod har vi for nylig øget vores overvægt i aktier, fordi den globale økonomi er inde i en stærk udvikling.
 
Aktiemarkedet vil altid opleve periodi­ske udsving, men historien har vist os, at når usikkerheden forsvinder i forbindelse med begivenheder som fx krige og poli­tiske hændelser, så indhenter aktiemar­kedet ofte relativt hurtigt det tabte – og mere til. Der er naturligvis ingen garanti for, at det også vil være tilfældet fremover, men det er ikke desto mindre godt at være bevidst om.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.