Det globale opsving kører i højt gear, og Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, forventer, at den stærke økonomiske udvikling fortsætter i 2018, og at aktier vil give det højeste afkast i det kommende år. Danske Bank nærmer sig derfor årsskiftet med en overvægt i aktier og en undervægt i obligationer.

”Konkret forventer vi, at globale aktier i løbet af de kommende 12 måneder vil give et afkast på 8-12 pct. opgjort i lokal valuta. For en dansk investor kan afkastet dog blive mindre, alt afhængig af hvordan kronekursen udvikler sig i forhold til andre valutaer,” siger Tine Choi.

Flere forhold taler for, at den økonomiske optur vil fortsætte til gavn for aktiekurserne:
• Vi nyder fortsat godt af en lempelig pengepolitik og en attraktiv kombination af pæn økonomisk vækst og lav inflation, som historisk set er et gunstigt klima for de finansielle markeder.
• Virksomhederne skruer op for deres investeringer, hvilket understøtter væksten yderligere.
• Og som et ekstra krydderi vil den amerikanske skattereform kunne stimulere økonomien og øge selskabernes indtjening i USA.

Rekorder øger nervøsiteten
Det amerikanske opsving går i 2018 ind i sit niende år, og det er i historisk sammenhæng noget af en bedrift. Gennemsnitligt har et økonomisk opsving i USA siden 1950 varet knap fem år. Også resten af den globale økonomi er oppe i gear, og samtidig har vi over en bred kam set stærkt stigende aktivpriser. Både aktier, obligationer og ejendomme har givet flotte afkast i år, og aktiekurserne har sat en lind strøm af nye rekorder.

”Tidsperioder og rekorder er bare tal, men ikke desto mindre gør de os investorer nervøse. For er der én ting, vi med sikkerhed ved, er det, at efter et opsving følger en nedtur – det er nærmest en naturlov. Jo længere tid opturen varer, jo nærmere kommer vi også begyndelsen på enden, og investorer vil blive stadig mere følsomme over for dårlige nyheder, der kan indikere, at opturen er forbi,” fortæller Tine Choi.

Det store spørgsmål i 2018
Hun vurderer derfor, at næste års helt store tema for de finansielle markeder bliver øget nervøsitet og udsving på finansmarkederne med afsæt i spørgsmålet: Hvornår vender konjunkturerne?

”Selvom verden forandrer sig hastigt i disse tider, og det nuværende opsving er anderledes end tidligere opsving med blandt andet rekordlave renter og lav inflation, har de dynamikker, som driver finansmarkederne og investorerne, ikke ændret sig. Det handler stadig om mennesker. Om vores natur, om grådighed og frygt,” uddyber chefstrategen.

LÆS OGSÅ: Her forventer vi højest afkast i 2018

Derfor skal der potentielt mindre og mindre modgang til, før investorer reagerer negativt og sælger ud, så vi oplever en korrektion i aktiemarkedet. Det kan fx være udløst af skuffende kinesiske væksttal, overraskende høj inflation eller PMI-tillidstal, der er lavere end forventet. Også geopolitiske konflikter som fx en optrapning af Nordkorea-krisen kan potentielt udløse kursfald.

”Når nervøsiteten stiger, skal der mindre til at udløse korrektioner, som er midlertidige tilbageslag i kurserne. Som investor skal man dog være opmærksom på, at det historisk set er konjunkturvendinger, som har udløst større og længerevarende fald på aktiemarkedet. De værste og længste nedture udløses af nedgang i væksten – i værste fald recession – og det ser vi ikke tegn på i øjeblikket. Samtidig er det vores vurdering, at selskabernes stigende indtjening hidtil har retfærdiggjort de stigende aktiekurser, og at den trend vil vare ved det kommende år,” siger Tine Choi.

Dyrt at sælge for tidligt
Historien viser også, at det kan være dyrt i mistet afkast at træde for tidligt ud af et bullmarked med stigende kurser. Siden 1937 har de sidste 12 måneder af et bullmarked i gennemsnit givet et afkast på 25 pct. målt på data for det amerikanske S&P 500-aktieindeks. Ser vi alene på de sidste seks måneder af et bullmarked, har afkastet i gennemsnit ligget på 16 pct.

”Med vores overvægt i aktier følger vi dermed den opadgående trend og rider med på tyren, men vi husker sikkerhedsselen. Vi sørger for at fastholde en veldiversificeret portefølje af både aktier og obligationer fordelt på mange forskellige regioner, sektorer og værdipapirer. For skuffer den økonomiske vækst og selskabernes indtjening – fx fordi renterne stiger mere og hurtigere end ventet – vil det selvfølgelig ramme aktiekurserne negativt. Det er dog ikke vores hovedscenarie for 2018,” siger chefstrategen.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.