Del

Aktieoptur med udløbsdato – men ikke i 2018

Chefstrateg Tine Choi forventer, at aktieopturen fortsætter i det kommende år, men på længere sigt taler historiske mønstre og et centralt nøgletal for lavere afkast.

Bullmarkedet lever i bedste velgående, og siden aktiemarkedet ramte bunden under finanskrisen i marts 2009, har globale aktier givet et gennemsnitligt årligt afkast på 16,3 pct. opgjort i lokal valuta.

Men investorer skal ikke forvente samme kursfest fremover. På kort sigt har Danske Banks chefstrateg Tine Choi fortsat tiltro til aktiemarkedet og forventer et afkast på 8-12 pct. i løbet af de kommende 12 måneder, målt i lokal valuta, men på længere sigt bør investorer skrue ned for forventningerne. Det varsler både det historiske mønster på aktiemarkedet og et interessant amerikansk nøgletal for aktier.

Efter gode år kommer dårlige
”Aktier er karakteriseret ved såkaldt mean reversion. Det betyder, at afkastet over tid søger tilbage mod et gennemsnitligt årligt afkast, som historisk set har ligget på cirka 6,8 pct. i USA – ofte betegnet Siegels konstant efter den amerikanske nobelprisvinder i økonomi, Jeremy Siegel,” fortæller Tine Choi.

Sagt på en anden måde vil perioder med afkast over gennemsnittet blive efterfulgt af perioder med afkast under gennemsnittet – og omvendt.

”Selv om de 6,8 pct. alene er et historisk gennemsnit og ingen garanti for fremtiden, giver tallet en fornuftig indikation af, hvilket afkastniveau man kan forvente fra aktier på lang sigt. Og efter en årrække med et afkast markant over dette niveau kan vi erfaringsmæssigt forvente en periode med lavere afkast,” siger chefstrategen.

Det viser topøkonomens nøgletal
Også nøgletallet Shiller P/E understøtter forventningen om lavere fremtidige afkast.

På længere sigt er det selskabernes indtjening og prisfastsættelse, der driver aktiekursernes udvikling, og det velkendte nøgletal (forward) P/E angiver, hvilken pris investorer ved de nuværende kursniveauer betaler for en krones forventet indtjening i selskaberne.

Shiller P/E er en konjunkturjusteret variant af P/E, der er opkaldt efter Robert J. Shiller, en anden amerikansk topøkonom og nobelpristager. Nøgletallet tager højde for, at selskabers indtjening kan svinge meget over tid, alt efter hvor vi befinder os i det økonomiske konjunkturforløb. Konkret sker det ved, at Shiller P/E angiver, hvilken pris investorer ved de nuværende kursniveauer betaler for gennemsnittet af de seneste 10 års indtjening i selskaberne, korrigeret for inflation.

”Historiske erfaringer viser, at jo højere Shiller P/E er, jo lavere gennemsnitligt afkast kan man som investor forvente i de kommende 10 år. I øjeblikket ligger Shiller P/E på 31,3 for amerikanske aktier, hvor det langsigtede gennemsnit er 16,8. Det peger isoleret set mod et gennemsnitligt årligt afkast fra amerikanske aktier på omkring 3 pct. i de kommende 10 år,” siger Tine Choi.

Mange andre faktorer på spil
Selv om 31,3 er meget højt for Shiller P/E, understreger Tine Choi dog, at det ikke bør give investorer anledning til dybere panderynker på kort sig.

”Shiller P/E er et langt stærkere nøgletal til at forudsige afkast på lang sigt end på kort sigt. Hvor Shiller P/E historisk set har forklaret omkring 90 pct. af aktiemarkedets udvikling på 10 års sigt, har nøgletallet på 12 måneders sigt forklaret mindre end 10 pct. af aktiekursernes udvikling. Samtidig er det værd at huske, at sammenhængen mellem Shiller P/E og det fremtidige afkast alene er baseret på historiske mønstre, som ikke nødvendigvis gentager sig i fremtiden,” forklarer Tine Choi og fortsætter:

”På kort sigt er der ofte mange andre og mere kortsigtede faktorer, der spiller ind – fx krige, geopolitik, terrorangreb, folkeafstemninger og markedsstemninger. Men frem for alt vurderer vi, at de globale aktiemarkeder vil blive løftet yderligere af det globale opsving, som i 2018 forventes at give virksomhedernes indtjening et pænt løft – og i sidste ende er det øget indtjening, der retfærdiggør højere aktiekurser.”

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.