Del

AKTIER: 5 centrale svar om råvaresektoren

Danske Bank har en overvægt i råvaresektoren, men hvad er det egentlig for en sektor? Seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen besvarer de vigtigste spørgsmål.

1. Hvad er råvaresektoren?
"Mange investorer forbinder råvaresektoren med miner, der udvinder mineraler og metaller som fx kobber, aluminium, sølv og guld, men råvaresektoren er meget mere end det.

Råvaresektoren består af en række undersektorer, og den største undersektor er kemi, der er en overordnet betegnelse for virksomheder, der forarbejder råstoffer gennem kemiske processer. Det er blandt andet virksomheder, der producerer industrielle gasser og kemikalier til produktion af fx tøj, rengøringsmidler, lægemidler, maling, autolak, stål og plastic.

Derudover omfatter råvaresektoren også virksomheder, der bearbejder træ til papir og tømmer, leverer materiale til byggesektoren, producerer containere og emballage m.m.

Råvareselskaberne er typisk leverandører til virksomheder fra andre sektorer, som producerer varer til slutkunderne."

2. Hvad er de største misforståelser i forhold til råvaresektoren?
"Det er en udbredt fejltagelse, at udvinding af kul og olie er en del af råvaresektoren, men det hører under energisektoren. Den videre kemiske forarbejdning af råolie i olieraffinaderier hører dog under råvaresektoren og udgør en del af kemi.

En anden udbredt misforståelse er, at en investering i råvaresektoren er en investering i råvarer som fx olie og metaller. Når man investerer i selskaber fra råvaresektoren, er det ikke råvarerne i sig selv, man investerer i, men derimod virksomheder, der tjener penge på at udvinde, bearbejde og forædle råvarerne med henblik på videresalg. Det er en vigtig forskel."

3. Hvordan er råvaresektoren geografisk fordelt?
"Det globale indeks for råvaresektoren hedder MSCI World Materials Index, og amerikanske selskaber udgør omkring en tredjedel af indekset. Derefter følger selskaber fra Japan, Storbritannien, Tyskland og Australien, der tilsammen udgør omkring 40 pct. af indekset. USA vægter især tungt inden for kemi, mens miner vægter tungere i Europa."

4. Hvorfor overvægter Danske Bank råvaresektoren ved indgangen til 2018?
"Råvaresektoren har historisk set gjort det godt i begyndelsen af den sencykliske økonomiske fase, som vi befinder os i nu. I denne fase er der gang i økonomien, og efterspørgslen er høj, hvilket øger virksomhedernes pricing power – dvs. muligheden for at forhøje prisen på produkter.

Som underleverandør til andre producenter er råvaresektoren selvsagt afhængig af andre virksomheders salg, og her nyder sektoren i øjeblikket godt af stor omsætning inden for blandt andet biler, forbrugerelektronik og andre forbrugsgoder samt fornuftig aktivitet i byggesektoren. 

Set over en bred kam er sektoren samtidig mere veltrimmet end for blot få år siden. I 2015 faldt metalpriserne kraftigt, og det satte minesektoren under hårdt pres og gav store kurstab i mineaktier. Det fik mineselskaberne til at nedbringe deres kapacitet, hvilket skabte balance i metalpriserne, og trods øget global vækst har minesektoren fastholdt en stram disciplin i forhold til ikke at øge produktionen markant. Det giver en høj bund i prisen, da selskaberne er mindre sårbare over for faldende efterspørgsel.

Den lavere produktion kombineret med det globale økonomiske opsving har været med til at løfte metalpriserne og mineselskabernes indtjening – og udmeldingerne fra branchen går på, at de i højere grad har fokus på at effektivisere den nuværende produktion end at øge produktionen."

5. Hvad er de største risici for råvaresektoren i 2018?
"Det vil især være udviklingen i Kina, der kan skabe usikkerhed og udsving i kurserne, for efterspørgslen fra de kinesiske fabrikker og den kinesiske byggesektor er en vigtig drivkraft for råvaresektoren. Der hersker en udbredt forventning om, at den økonomiske vækst i Kina bliver lidt lavere i 2018, og det er også Danske Banks forventning – men falder den økonomiske vækst i Kina mere end forventet, vil det ramme råvaresektoren negativt.

I takt med de senere års stigende aktiekurser er aktiemarkedet samtidig blevet mere sårbart over for negative signaler, der indikerer, at det økonomiske opsving nærmer sig sin afslutning. Det kan få nervøse investorer til at overfortolke og reagere på selv små og ubetydelige nyheder.

Yderligere kan dele af kemisektoren blive negativt påvirket af stigende oliepriser, da de bruger olie i produktionen. Vi vurderer dog, at kemiselskabernes pricing power gør, at eventuelle olieprisstigninger kan blive overført til kunderne. Kemisektoren har ligeledes været presset af øget udbud fra kinesiske aktører. En række af de kinesiske kulkraftbaserede kemifabrikker er dog lukket ned grundet forurening, hvilket har reduceret overudbuddet."

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.