Kort fortalt 

  • Europa har været årets dårligste aktieregion, mens blandt andet Kina og USA trækker den anden vej.
  • Også C25-indekset er sluppet fornuftigt gennem coronakrisen, understøttet af sundhedssektoren.
  • Udviklingen under coronakrisen er en påmindelse om flere væsentlige forhold, når du investerer.


De færreste investorer har tjent penge på deres aktier under coronakrisen, men der kan alligevel være stor forskel på, hvordan de enkelte investorer har klaret sig gennem krisen – alt afhængig af deres investeringer.

Mens europæiske aktier fx er faldet 20,7 pct. siden toppen den 19. februar i år, er tallet blot 13,7 pct. for amerikanske aktier. Når USA har klaret sig bedre end Europa, skyldes det blandt andet sektorfordelingen, fortæller Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

”Teknologisektoren udgør en meget større andel af det amerikanske aktiemarked end det europæiske, og den har klaret sig langt bedre gennem krisen end markedet generelt. Det samme gælder i øvrigt Amazon.com, selv om selskabet teknisk set hører under sektoren cyklisk forbrug.

Modsat vægter finans og industri tungere i Europa, og her er banker blevet ramt af store nedskrivninger på lån som følge af coronakrisen, mens industri lider under en opbremsning i virksomhedernes investeringslyst.

”I Danske Bank har vi gennem længere tid haft undervægt i europæiske aktier og overvægt i amerikanske aktier, ligesom vi har haft overvægt i IT-aktier, og da coronakrisen begyndte at udvikle sig på finansielle markeder i slutningen af februar, havde vi netop en forventning om, at det amerikanske aktiemarked ville være mere robust, hvis krisen eskalerede,” siger Henrik Drusebjerg.
Sundhedssektoren har bidraget til at begrænse tabet for det danske C25-indeks.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 
Kina er blandt årets vindere
Paradoksalt nok har Kina – landet, hvor coronavirussen brød ud – været et af de bedste aktiemarkeder i år, både opgjort siden årsskiftet og siden globale aktier toppede i februar. Mens globale aktier er faldet 15,6 pct. siden toppen, er tallet blot 7,4 pct. for kinesiske aktier. Det er der ifølge Henrik Drusebjerg flere forklaringer på:

”Aktierne i Kina steg mindre sidste år, og kineserne kan rykke langt hurtigere med fx finanspolitisk stimuli af økonomien, end vi ser i Europa og USA, hvor de politiske beslutningsprocesser er meget længere. Yderligere er de kinesiske myndigheder gået endnu mere kontant til værks med nedlukning af samfund og isolering af smittede, end vi gør på vores breddegrader. Det er på godt og ondt en konsekvens af, at vi lever i demokratiske samfund i Europa og USA, mens de kinesiske myndigheder har mere uindskrænket magt og på kort sigt kan agere mere effektivt,” fortæller Henrik Drusebjerg.

LÆS OGSÅ: Coronakrisens langsigtede vindere

Sundhed har reddet danske aktier

Hvor IT-sektoren har understøttet amerikanske aktier, har sundhedssektoren bidraget til at begrænse tabet for det danske C25-indeks til 9,0 pct. Sundhed er en klassisk defensiv sektor, som typisk er blandt de mest robuste i perioder med uro på de finansielle markeder – og med Novo Nordisk i spidsen udgør sundhedsaktier aktuelt mere end halvdelen af det danske C25-indeks, målt på markedsværdi.

Også japanske aktier er med et afkast på minus 9,2 pct. kommet fornuftigt gennem coronakrisen, og for danske investorer er afkastet blandt andet blevet hjulpet på vej af en styrket yen, der har givet en valutagevinst på japanske aktier.

Ser man på emerging markets, dækker tabet på 17,7 pct. siden toppen over store geografiske forskelle. Mens Kina trækker op for emerging markets, er brasilianske aktier fx blevet ekstremt hårdt ramt, blandt andet fordi coronakrisen rammer på et tidspunkt, hvor landet i forvejen har betydelige gældsproblemer og ikke er nået i mål med vigtige reformer. I Danske Bank ser vi også fremover det mest attraktive afkastpotentiale i den asiatiske del af emerging markets.Værdien af risikospredning og allokering
Ifølge Henrik Drusebjerg er de store afkastforskelle under coronakrisen en påmindelse om to væsentlige faktorer, når du investerer i aktier:

• Dels illustrerer afkastforskellene, hvorfor det er vigtigt med god spredning i dine investeringer – også geografisk. Ellers risikerer du at have alle dine penge placeret i det land eller den region, der udvikler sig dårligst.

• Dels illustrerer afkastforskellene, hvordan der inden for rammerne af god risikospredning kan være merafkast at hente ved at overvægte de rigtige regioner og sektorer – også betegnet din allokering inden for aktier.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde