Kort fortalt

  • Målt på nøgletallet P/E er aktierne billigere nu end ved årsskiftet.
  • Det er dog ikke i sig selv et argument for at købe aktier.
  • Andre faktorer giver anledning til en ydmyg tilgang til aktier i øjeblikket.


Globale aktier er steget omkring 20 pct. siden nytår og ligger i rekordniveauer, men alligevel er aktierne billigere end ved årets start. Lyder det som sort snak? Så læs videre her.

Nøgletallet P/E er et populært pejlemærke for aktiers værdiansættelse – dvs. hvor dyre de er. P/E står for price/earnings og angiver, hvor meget du som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne – og set i forhold til årets begyndelse betaler du i dag mindre for at få del i de kommende 12 måneders forventet indtjening i selskaberne.

Eller sagt på en anden måde: Godt nok er aktiekurserne steget meget i år, men den forventede indtjening i selskaberne er steget endnu mere – og dermed har aktierne fået en lavere værdiansættelse målt på P/E (12 mdr. fremadskuende). Se grafikken nedenfor.
Det er med andre ord ikke nu, du efter vores opfattelse skal skrue op for risikoen i sine investeringer – uanset om aktierne er blevet billigere eller ej. 
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Ikke et argument for at købe
Betyder det så, at du skal købe flere aktier nu, fordi de er billigere målt på P/E? Nej, det er ikke i sig selv et argument for at købe.

Statistisk set har P/E-værdiansættelsen ikke så stor betydning for aktiemarkedets udvikling i den nærmeste fremtid. Vi har derfor mere fokus på udviklingen i den økonomiske vækst, som er en central faktor for virksomhedernes indtjening – og jo højere forventet indtjening, jo højere aktiekurs berettiger det.

Du skal dermed heller ikke betragte den lavere værdiansættelse som et sikkerhedsnet, der beskytter dig mod kursfald. Bliver der skruet ned for forventningerne til den fremtidige økonomiske vækst, vil analytikere og investorer hurtigt indregne en lavere indtjening hos selskaberne, hvilket kan sende aktiekurserne ned.En ydmyg tilgang til aktier
Den lavere værdiansættelse viser dog, at de store kursstigninger i år ikke blot er baseret på varm luft, men har været drevet af forventninger om øget indtjening, og der kan fortsat være lidt brændstof i tanken til yderligere stigninger.

Alligevel har vi en forholdsvis ydmyg tilgang til aktier i øjeblikket. Vi har godt nok en lille overvægt i aktier – dvs. at vi har en lidt højere andel af aktier i vores rådgivningsporteføljer, end vi forventer at have på længere sigt – men vi er meget opmærksomme på signaler, der kan give anledning til yderligere forsigtighed.

Blandt de væsentlige faktorer, vi holder øje med, er coronavirussen og inflationen. I Europa blusser coronavirussen op i øjeblikket, og her kan skærpede restriktioner ramme den økonomiske vækst. Når det gælder inflationen, skal den høje inflation i øjeblikket nødig vare ved alt for længe eller udvikle sig til det værre. Så kan centralbankerne blive tvunget til at stramme pengepolitikken hurtigere eller mere end forventet for at dæmpe den økonomiske aktivitet og få inflationen under kontrol.

Den kommende periode kan blive en periode med højere risiko i forhold til den fremtidige vækst, og det kan give usikkerhed. Det er med andre ord ikke nu, du efter vores opfattelse skal skrue op for risikoen i sine investeringer – uanset om aktierne er blevet billigere eller ej.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.


Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder