Gå til hovedindhold
Del

Bæredygtighed – en megatrend med attraktive afkastmuligheder

Bæredygtig omstilling er en global trend med et stort økonomisk vækstpotentiale i de kommende årtier og et attraktivt afkastpotentiale. Seniorporteføljerådgiver Martin Slipsager Frandsen giver indblik i, hvordan han udvælger aktier.

Kort fortalt 

  • Den globale bæredygtige omstilling kan give enorme markedsmuligheder.
  • Seniorporteføljerådgiver ser interessante investeringsmuligheder i stort set alle sektorer.
  • Ny aktiefond har fokus på selskaber, der fører an i omstillingen til øget bæredygtighed.
Klimaforandringer, overforbrug af klodens ressourcer, udbredt vandmangel og social ulighed er blot nogle af de problemstillinger, der kræver massive investeringer i de næste mange årtier. FN har i alt defineret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og har estimeret, at disse verdensmål tilsammen kan give markedsmuligheder på op til 12.000 mia. dollars frem mod 2030.

”De selskaber, der er bedst positioneret til at adressere de globale udfordringer inden for bæredygtighed, kan få del i en økonomisk vækst, som andre selskaber ikke gør, samtidigt med at de bidrager positivt til omverdenen. Det er en megatrend, som giver attraktive afkastmuligheder, hvis man formår at investere i de rette aktier,” siger seniorporteføljerådgiver Martin Slipsager Frandsen.

Sammen med sine kolleger Simon Christensen og Thomas Baden Fabricius forvalter Martin Slipsager Frandsen den nye aktiefond Danske Invest Globale Sustainable Future, der udelukkende investerer i selskaber, som fører an i den globale omstilling til øget bæredygtighed.
Den bæredygtige omstilling er den største ændring siden den industrielle revolution.Martin Slipsager Frandsen, seniorporteføljerådgiver i Danske Bank. 

Hvor ser du de mest interessante investeringsmuligheder inden for bæredygtig omstilling?
”Vi mener, at den bæredygtige omstilling er den største ændring siden den industrielle revolution, og at den vil føre til interessante investeringsmuligheder i stort set alle sektorer. Det kan være alt lige fra forsyningsselskaber, der leverer grøn energi, til industriselskaber, der skaber løsninger til den globale vandkrise – eller selskaber der laver produkter, som mindsker det massive globale overforbrug af ressourcer. Andre eksempler kan være finansselskaber, der stiller nødvendig kapital til rådighed for den bæredygtige omstilling, eller sundhedsselskaber, der sikrer bedre og bredere adgang til sundhedsbehandling.

I vores fond har vi defineret tre overordnede temaer, hvor vi ser interessante afkastmuligheder:

• KLIMASTABILITET med fokus på blandt andet at investere i de selskaber, som leder den grønne omstilling og leverer løsninger til at nå målet om CO2-neutralitet i 2050.
• NATURKAPITAL med fokus på blandt andet at adressere den globale vandkrise og det globale overforbrug af ressourcer.
• SOCIAL KAPITAL med fokus på at skabe sundere og bedre liv via omstillingen til blandt andet en inkluderende økonomi, hvor alle får del i den økonomiske vækst, samt et mere bæredygtigt sundhedsvæsen."

Hvordan sikrer I, at selskaber både bidrager til den bæredygtige omstilling og er attraktive ud fra en investeringsmæssig betragtning?
”Dels opstiller vi en række minimumskrav, som selskaberne skal opfylde – fx i forhold til deres rentabilitet og deres understøttelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Dels foretager vi en fundamental analyse af alle selskaber, vi overvejer at investere i. Her fokuserer vi blandt andet på samspillet mellem det finansielle og bidraget til en bæredygtig fremtid. Vi lægger også meget vægt på at være i dialog med selskaberne for at være ajourført med deres aktuelle udvikling og langsigtede vækstmuligheder."

ESG er blevet et nøglebegreb for selskabers bæredygtighed. Hvad betyder ESG, og hvilken rolle spiller det, når I udvælger aktier?
”ESG står for environment, social og governance – dvs. miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse – og det beskriver, hvor gode selskaber er i forhold til fx omstilling til grøn energi, håndtering af farligt affald samt gode forhold for medarbejderne. I vores investeringer har vi primært fokus på ESG-ledere, der er blandt de førende inden for bæredygtighed, men vi kan også investere i såkaldte transitionsselskaber, der er på en rejse mod større bæredygtighed. Ved sådanne transitionsselskaber er det dog vigtigt, at de allerede har taget konkrete og mærkbare skridt, for at vi tror på, at de vil komme i mål. Det skal ikke bare være snak."

Hvad er de største risici ved investering i aktier inden for den bæredygtige omstilling?
”Generelt er en investering i aktier altid forbundet med risiko for tab og betydelige kursudsving, men derudover et det selvfølgelig afgørende at udvælge de rigtige selskaber. Som med alle andre trends vil der både være vindere og tabere blandt selskaberne inden for den bæredygtige omstilling."

Læs mere om aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future her.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.