En del private investorer forsømmer finanssektoren i deres aktieinvesteringer, og det ærgrer Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen. Som han udtrykker det, bør finansaktier være en obligatorisk del af porteføljen hos enhver grundig aktieinvestor.

”Finans er verdens største sektor og udgør 18,3 pct. af det globale aktieindeks fra MSCI. Finansaktier med banker i spidsen er umulige at komme udenom, hvis man vil have en fornuftig spredning i sine investeringer på tværs af sektorer, og set i et historisk perspektiv er bankaktier stadig fornuftigt prissat,” siger han.

Aktierne i finanssektoren handler aktuelt til en forward P/E – dvs. pris pr. krones fremtidig indtjening i selskaberne – på 12,3, når man ser på den forventede indtjening 12 måneder frem. For aktiemarkedet generelt er tallet 16,3.

”Samtidig ligger udbytteniveauet til aktionærerne på 2,9 pct. mod 2,4 pct. for markedet generelt, og sektoren forventes fremover at øge udlodningen af overskud,” siger Lars Skovgaard Andersen og fortsætter:

”Selv om vi har set pæne stigninger i banksektoren, så vurderer vi, at sektoren sagtens kan følge med markederne, og enhver nyhed om, at Den Europæiske Centralbank, ECB, er tættere på at stramme pengepolitikken, kan sætte yderlige skub i sektoren.”

Banker nyder godt af højere rente

Seniorstrategen refererer til, at perioden med lave eller negative renter nærmer sig en ende i Europa, og årsagen er selvsagt, at det går godt i økonomien. Centralbankernes eksperiment med at presse renterne ned for at sparke gang i økonomien ser ud til at virke, og inden for de kommende år vil vi opleve, at ECB følger trop med den amerikanske centralbank, Fed, og hæver renten. Det er positivt for bankerne, der tjener penge på renteforskellen mellem indlån og udlån, og denne såkaldte rentemarginal er blevet indsnævret i lavrentemiljøet.

”De ventede rentestigninger er dog allerede i større eller mindre omfang indregnet i aktiekurserne, og da vi venter en periode med lidt blødere økonomiske data, der kan udløse mere tilbageholdenhed i forhold til renteforhøjelser, vil denne driver være sat på pause,” siger seniorstrategen.

”Samtidig har investorer har i en periode op til og efter det franske præsidentvalg øget deres investeringer i europæiske banker, så mange investorer har en stor overvægt i europæiske banker – og når de fleste investorer allerede har købt, skal der mere til at bringe kurserne videre op. Alt i alt har vi derfor besluttet at reducere fra overvægt til neutral vægt, da vi på kortere sigt ser er lidt mere anstrengt forhold mellem afkast og risiko. Men det ændrer ikke ved, at banker stadig er en meget vigtig sektor at have i sin aktieportefølje,” fastslår han.

Godt comeback siden finanskrisen

I kølvandet af finanskrisen var finanssektoren præget af stor usikkerhed, blandt andet i forhold til øget regulering, og mange banker var tilbageholdende med at låne penge ud. Med bedring i økonomien er fulgt en øget appetit på lån og bankydelser i almindelighed, og dertil kommer mindre usikkerhed om regulering og mindre usikkerhed om EU’s eksistens efter det franske valg.

”Først så vi de mere spekulative investorer gå ind i finansaktier, og siden fulgte de mere langsigtede. Over de næste måneder er der måske ikke så mange selskabsnyheder, da regnskabssæsonen netop er afsluttet, men samtidig er der heller ikke mange nyheder, der bør være negative for banker,” vurderer Lars Skovgaard Andersen.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær opmærksom på, at en investering også kan give tab.