Det får du svar på

  • Hvad gik galt for Silicon Valley Bank (SVB)?
  • Hvor slemt kan det udvikle sig herfra?
  • Hvilken betydning får kollapset i SVB for renterne og aktierne?
  • Hvad er jeres aktuelle anbefalinger til investorer?

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.I fredags lukkede den amerikanske bank Silicon Valley Bank (SVB) og blev overført til Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), som er en statslig myndighed med ansvar for at beskytte bankindskud og regulere finansielle institutioner. Dette er det næststørste bankkollaps i amerikansk historie. SVB var USA’s 16. største bank og havde en markedsværdi nogenlunde svarende til Deutsche Bank. Og frygten for, at SVB ikke er en enlig svale, har sendt aktiemarkedet og især bankaktier ned. Obligationerne har også oplevet nogle vilde dage, hvor renten på amerikanske 2-årige statsobligationer eksempelvis faldt næsten 0,5 procentpoint på to dage. En så stor ændring på to dage er kun sket fem gange tidligere i de seneste 35 år.

Her giver Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, sin vurdering af situationen og betydningen for investorer.
Vi forventer ikke en ny finanskrise som i 2008-2009. Der er langt mere regulering og mere robusthed i systemet i dag, end der var dengang.   Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Hvad gik galt for SVB?
”SVB var den største bank for venturekapital og teknologi-startups i USA, og noget af den kapital, der nærmest væltede ind i branchen ikke mindst i 2021, endte som indskud i SVB. SVB investerede en stor del af overskudslikviditeten i lange obligationer uden at afdække renterisikoen. Det viste sig at være en alvorlig fejl, da renterne som bekendt er steget massivt det seneste år, så værdien af obligationerne faldt kraftigt. Den fejlslagne risikotagning var mulig på grund af begrænset tilsyn med banker med aktiver under 250 mia. dollars. Grænsen blev hævet fra 50 mia. til 250 mia. dollars i 2018.

Omkring 93 pct. af indskuddene i SVB var ikke dækket af FDIC-indskudsforsikringen (FDIC garanterer bankindskud op til USD 250.000). Da en kapitaludvidelse i sidste uge ikke gik som planlagt, og indskyderne begyndte at indse risiciene, opstod der et meget pludseligt bankrun – dvs. at mange kunder på samme tid ville trække deres penge ud af banken. Torsdag blev der hævet 42 mia. dollars fra SVB på en enkelt dag. Fredag morgen blev banken lukket af myndighederne,” fortæller Frank Øland.

LÆS OGSÅ: Blød landing på smal landingsbane – investorer holder vejret 
 
Hvor slemt kan det udvikle sig herfra?
”Vi forventer ikke en ny finanskrise som i 2008-2009. Der er langt mere regulering og mere robusthed i systemet i dag, end der var dengang.

Tilsynsmyndighederne i USA har i weekenden arbejdet på at undgå, at krisen breder sig til andre banker. Søndag blev det meddelt, at alle indskydere i SVB har adgang til alle deres penge, mens aktionærer og usikret gæld ikke vil være beskyttet. Søndag lukkede myndighederne også den mindre Signature Bank New York (SBNY). Indskydere i SBNY vil også få alle indskud sikret.

Spørgsmålet er nu, om andre "små" banker kan have lignende skjulte problemer. Denne bekymring kan sandsynligvis få nogle indskydere til at flytte deres indskud til en større bank - hvilket kan forårsage flere bankruns. Fed vil stille yderligere funding til rådighed for bankerne, hvilket kan være nok til at berolige indskyderne. Der blev dog ikke indført nogen "ubegrænset indskudsforsikringsordning", så det er stadig en risiko, at indskydere vælger at flytte indskud til større (mere sikre) banker.

Lukningen af SVB vil også have en negativ indvirkning på det innovative opstartsmiljø i Silicon Valley i Californien. Hvor meget er dog usikkert. SVB var ikke kun involveret i startups i Silicon Valley, men også i London, hvor HSBC har indvilget i at købe den britiske del af SVB."

Hvilket betydning får kollapset i SVB for renterne og aktierne?
”Det siges, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hæver renten, indtil noget går stykker. Det er så sket nu. Hvor stor betydning det får for renteudviklingen afhænger af, om vi nu er videre, eller om der kommer fornyet usikkerhed. SVP-implosionen kom ud af det blå, så alle (og ikke mindst den amerikanske centralbankchef Jerome Powell) må spørge sig selv, om der er andet, der ikke kunne holde til de massive renteforhøjelser. Uanset om der kommer ro på nu, så vil begivenheden sandsynligvis reducere Federal Reserves appetit på renteforhøjelser fremadrettet.

Selv om vi ikke forventer en ny finanskrise, vil investorerne i den kommende tid være mere nervøse og holde øje med, hvem der har ”ligget forkert”, mens renterne med raketfart gik fra nul til 5 pct. på under halvandet år. Skiftet i risikoopfattelsen kan formentlig sætte en stopper for stigningerne i aktiemarkedet i denne omgang. Her har vi ellers generelt set solide stigninger siden oktober 2022. Kommer der flere negative overraskelser, kan det være en katalysator for yderligere kursfald."

Hvad er jeres aktuelle anbefalinger til investorer?
”Vi råder i øjeblikket investorer til at have en balanceret tilgang, hvor de ikke har flere aktier i porteføljen, end de regner med at have på lang sigt, og gerne med en god balance mellem defensive og cykliske sektorer – dvs. mellem aktier i sektorer, der ikke er så konjunkturfølsomme, og aktier i sektorer hvor indtjeningen og aktiekurserne typisk svinger mere i takt med de økonomiske konjunkturer. Inden for bankaktier foretrækker vi nordiske/europæiske banker (og nogle af de større amerikanske banker).

Inden for obligationer foretrækker vi danske realkreditobligationer og investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, mens vi anbefaler en forsigtig tilgang til de mest risikable dele af obligationsmarkedet som fx high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet.”

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder