Kort fortalt

  • Nordic Transport Group har ambition om at fortsætte den stærke vækst og blive en global aktør.
  • Selskabet fokuserer på medejerskab for partnere og nøglemedarbejdere.
  • Transportsektoren er fragmenteret og giver stadig meget plads til at vokse.

Den danske transportvirksomhed Nordic Transport Group A/S har besluttet at hente kapital via en børsnotering på Nasdaq Copenhagen.

Herunder besvarer Mikkel Fruergaard en række spørgsmål om selskabets forretningsmodel, drift og formålet med børsnoteringen. En evt. investering i Nordic Transport Group skal dog altid ske på baggrund af det prospekt, selskabet har offentliggjort.

Hvordan fungerer jeres forretningsmodel?
"Nordic Transport Group er en dansk speditionsvirksomhed med tilstedeværelse i mere end 30 lande  i Europa, Nordamerika og Asien. Vi formidler, optimerer og organiserer transportydelser og logistikløsninger på vegne af vores kunder og udliciterer selve transportopgaven til eksterne leverandører. Herudover tilbyder vi relaterede services som fx toldbehandling, opmagasinering og formidling af godsforsikringer. Det særlige ved Nordic Transport Group er vores partnerskabsmodel, der fokuserer på medejerskab for partnere og nøglemedarbejdere – et medejerskab, der skaber øget engagement og igen bedre løsninger for kunderne,” forklarer Mikkel Fruergaard.

Hvorfor vil I børsnoteres?
”Nordic Transport Group har en ambition om at fortsætte den stærke vækst og blive en global aktør, og børsnoteringen er et vigtigt skridt i den retning. Her vil vi rejse ny kapital, som blandt andet sikrer fleksibilitet til at gennemføre flere værdiskabende opkøb. Derudover kan den øgede offentlige profil, som en børsnotering medfører, være med til at tiltrække flere talentfulde medarbejdere og mulige partnere, som yderligere kan understøtte den fremtidige vækst."

Hvad er de største styrker ved jeres forretningsmodel og partnerskabsmodellen?
”De største styrker er:

1) Evnen til at tiltrække og motivere talentfulde medarbejdere med et indgående lokalkendskab og et stort lokalt netværk via deling af ejerskab med dem for dermed at sikre de langsigtede incitamenter.
2) Evnen til at bevare driften lokalt og bibeholde den kommercielle fleksibilitet ude hos de enkelte enheder, mens vi – på gruppeniveau – sørger for de overordnede operationelle og legale rammer. På den måde kan Nordic Transport Group både nyde godt af stordriftsfordele og bevare den lille aktørs fordele.
3) Vores asset light forretningsmodel begrænser investeringsbehovet i materielle anlægsaktiver og muliggør geninvestering af frie pengestrømme i andre dele af virksomheden, fx i opkøb eller etablering af opstartsvirksomheder med nye partnere.

Disse styrker er reflekteret i vores succes siden 2011 med at vækste hurtigt og tage markedsandele fra konkurrenter. I perioden fra 2015 til 2018 voksede omsætningen gennemsnitligt med 38 pct. om året, og i samme periode steg driftsresultatet (EBIT før særlige poster) gennemsnitligt 49 pct. årligt."

Hvem er jeres konkurrenter?

”Industrien er stadig meget fragmenteret, og fx udgør de 10 største spillere inden for vejtransport i Europa kun 10 pct. af markedet. Det betyder, at der stadig er rigeligt plads til at vokse. I Norden er Nordic Transport Group fjerdestørst inden for vejtransport med en markedsandel på ca. 1,5 pct. lige efter meget store aktører som blandt andre DSV og DHL."

LÆS OGSÅ: Ungt vækstselskab går på børsen

Hvor følsom er jeres forretning over for konjunkturudsving?
”Det vil afhænge af mange faktorer, men generelt har vi en fleksibel omkostningsstruktur, som gør, at vi hurtigt kan omstille os til nye scenarier, da vi fx ikke har egne lastbiler og har mulighed for at opsige ca. 20 pct. af vores trailere med en måneds varsel."

Hvordan påvirker Brexit og handelskrig jeres forretning?

”Det er meget svært at forudsige, men vi føler, vi er godt forberedt, såfremt der fx skulle ske et ’hard Brexit’. Vi overvåger løbende situationen og vurderer løbende behovet for at omstille vores forretning til udviklingen i Storbritannien."

Prospekt fra Nordic Transport Group

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

Book møde