Årets første måneder har budt på markedsuro og perioder med kursfald på aktiemarkedet. Den amerikanske præsident, Donald Trump, har kastet USA ud i en handelskrig, som skaber nervøsitet blandt investorer, og de store amerikanske teknologiselskaber er kommet i strid modvind efter nyheden om, at data om 50 millioner Facebook-brugere blev misbrugt til at påvirke udfaldet af det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Facebook-skandalen kan skræmme brugere væk og føre til strammere regulering af teknologiselskaber som Google, Facebook og Twitter, hvor data om brugerne er omdrejningspunktet i forretningsmodellen – og det kan ramme selskabernes indtjening negativt.

”Teknologisektoren nød godt af store kursstigninger i 2017, og sektoren har tiltrukket mange investorer. Derfor er det ikke så overraskende, at vi ser en markant kursreaktion på de negative nyheder, som rammer sektoren i øjeblikket,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Tine Choi.

Forventer fortsat usikkerhed
Første kvartal af 2018 har desuden været præget af bekymringer om, at inflationen og renterne i USA vil stige mere og hurtigere end hidtil ventet.

”Handelskrig og stigende inflation og renter gør investorerne usikre, og vi vil formentlig fortsat opleve perioder med stor usikkerhed og kursudsving i løbet af de kommende måneder,” fortæller Tine Choi.

Alligevel er hun rimelig fortrøstningsfuld, når hun ser fremad. Hun vurderer ikke, at stigende renter og udfordringerne på handelsområdet for alvor vil slå den solide vækst i global økonomi ud af kurs.

”Vi befinder os fortsat i et globalt økonomisk opsving, hvor selskaberne – og dermed os investorer – nyder godt af et solidt privatforbrug og en stor investeringslyst blandt virksomheder. Derfor vurderer vi, at pilen fortsat peger opad for aktiekurserne i det kommende år, selv om det nok bliver i et mere afdæmpet tempo end de seneste år,” siger hun.

Lave forventninger til obligationer
Til gengæld har hun mere beskedne forventninger til obligationer. Renterne er fortsat meget lave, og samtidig vil stigende renter medføre et kursfald på obligationer.

Men selv om Tine Choi i øjeblikket ser et mere interessant afkastpotentiale i aktier end i obligationer, er det ifølge chefstrategen vigtigt også at have obligationer i sin portefølje af investeringer.

”Obligationer giver et lavere forventet afkast end aktier, men til gengæld har de også en lavere risiko. De svinger typisk mindre i værdi og giver mindre tab end aktier i dårlige tider. Historisk set er obligationskurserne faktisk ofte steget i perioder med store kursfald på aktiemarkedet. Obligationerne udgør altså en form for sikkerhedsnet i en portefølje af investeringer,” siger hun.

De mest interessante markeder
Når det gælder aktier, ser Tine Choi i øjeblikket mest positivt på aktier fra Europa og USA, hvor hun vurderer, at momentum i økonomierne ser stærkest ud. I USA kan præsident Donald Trumps nylige skattereform blandt andet være med til at løfte virksomhedernes indtjening og dermed løfte aktierne, og Tine Choi vurderer, at det mere end opvejer udsigten til stigende renter i USA.

Overordnet har hun lidt større forbehold over for emerging markets – altså de nye markeder i blandt andet Asien og Latinamerika – men der er dog betydelig forskel på, hvordan hun vurderer de enkelte emerging markets-lande.

”Mange lande i Asien oplever i disse år et enormt forbrugsboom, som formentlig blot vil accelerere yderligere fremover, og det er medvirkende til, at vi aktuelt ser mere positivt på aktier fra Kina og Indien end aktier fra Rusland og Brasilien,” siger hun.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.