Danske Bank har øget andelen af emerging markets-aktier til overvægt og har modsat reduceret andelen af amerikanske aktier til neutral vægt.

”Emerging markets-aktier har strålet de seneste år af det økonomiske opsving, og vi forventer, at det vil fortsætte de kommende 12 måneder, understøttet af stærk indtjening i virksomhederne i 2018 og 2019. De kommende 12 måneder forventer vi faktisk, at emerging markets vil være den region, hvor virksomhederne oplever den højeste vækst i indtjeningen pr. aktie,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Tine Choi.

Hun fremhæver også, at emerging market-aktier er billigst prisfastsat set i forhold til andre regioner. Dette gælder både for nøgletallet P/E, der angiver prisen pr. krones indtjening i selskaberne, samt K/I, der angiver aktiekursen set i forhold til selskabernes indre værdi.

”I øjeblikket nyder emerging markets-aktier altså godt af en attraktiv kombination af billig prisfastsættelse relativt til andre regioner samt en høj forventet indtjeningsvækst,” siger Tine Choi.

LÆS OGSÅ: Fremtiden kommer buldrende fra øst

Positive signaler fra Kina
De positive udsigter får yderligere næring af, at de store økonomier ifølge Tine Choi befinder sig i et modent eller sent stadie af det økonomiske opsving. Det understøtter råvare- og energipriserne og dermed Latinamerika og Østeuropa, der vægter tungt indenfor disse sektorer.

Det er imidlertid Asien, som chefstrategen aktuelt ser mest positivt på indenfor emerging markets – ikke mindst Kina, der er den vigtigste drivkraft for den høje økonomiske vækst i Asien. Kina oplever et boom i det indenlandske forbrug, som ikke kun er drevet af forbrugerne i de kinesiske storbyer, men også landdistrikterne, hvor reformer har understøttet forbruget. De seneste år er nethandlen i landdistrikterne faktisk steget hurtigere end i byerne. Samtidig nyder de kinesiske arbejdere godt af stigende lønninger, fordi der ikke længere er et overudbud af arbejdskraft.
Tine Choi vurderer yderligere, at risikoen ved kinesiske aktier er mindre end tidligere.

”Kineserne er nået et godt stykke med at dæmme op for de strukturelle udfordringer, som tidligere har bekymret os, fordi de kunne udløse en finansiel krise i Kina. Eksempelvis er der skabt en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på boligmarkedet, ligesom problemet med såkaldte skyggelån, der ikke er udstedt af banker og er dårligere regulerede, er aftagende,” fortæller hun.

Nyt syn på amerikanske aktier
Danske Bank har hidtil haft en overvægt i amerikanske aktier, som nu er reduceret til neutral vægt. Konkret er det en overvægt med fokus på mindre amerikanske selskaber, også betegnet small cap, der er lukket ned.

”Vi tager gevinster og vender tilbage til en bred eksponering i USA. Small cap-aktier har ikke klaret sig bedre end S&P500-selskaberne, som vi ellers forventede efter præsidentvalget i 2016,” siger Tine Choi.

Når hun vurderer den makroøkonomiske udvikling og Donald Trumps politiske agenda, ser hun i øjeblikket bedre potentiale i en eksponering til de store amerikanske selskaber, dvs. large cap.

”Vores forventning er, at amerikanerne og kineserne ender med at forhandle en løsning på den nuværende handelskrig, og det vil gavne de store amerikanske selskaber mest, da de er mere eksportdrevne. Samtidig befinder amerikansk økonomi sig i et senere stadie af det økonomiske opsving end resten af verden, og dermed kan væksten forventes at aftage først i USA. Også her vil de store og mere eksportdrevne amerikanske selskaber være bedre stillet end mindre selskaber, der primært har fokus på det amerikanske hjemmemarked,” fortæller chefstrategen. 

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.