Kort fortalt 

  • Vi har en klar forventning om, at den økonomiske fremgang vil fortsætte
  • Det kan yderligere løfte aktierne, men der vil utvivlsomt komme tilbagefald undervejs.
  • Vi fastholder en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer.
For blot et halvt år siden faldt globale aktier mere end 30 pct. – i dag har aktiemarkederne i store træk indhentet det tabte.

I første omgang var stigningerne drevet af centralbankernes ekstremt lempelige pengepolitik, og derefter fulgte enorme finanspolitiske hjælpepakker. De seneste måneder har vi set en mærkbar fremgang i den økonomiske aktivitet og en bedring af arbejdsmarkederne, og her og nu kan vi konstatere, at genrejsningen af global økonomi er på rette vej. Det vurderer Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

Samtidig lader det til, at coronavirussen kan holdes under kontrol med mere målrettede og lokale tiltag end de totale nedlukninger af samfund, vi så i foråret.

”Vores hovedscenarie er derfor, at vi fortsat vil se en solid økonomisk fremgang det kommende år og gradvist vil nærme os niveauet før coronakrisen – og en effektiv vaccine mod coronavirus må forventes at understøtte en positiv udvikling, når den er tilgængelig. Derfor ser vi stadig potentiale for yderligere aktiestigninger og fastholder vores moderate overvægt i aktier – dvs. at vi har lidt flere aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt,” siger Henrik Drusebjerg i Danske Banks nye kvartalsrapport, Quarterly House View, om aktuelle investeringsmuligheder og risici.

Rapporten distribueres i de kommende dage til bankens Private Banking-kunder (via netbank/mobilbank) samt udvalgte andre større investeringskunder.
Viser fremgangen tegn på at miste pusten, kan markedsstemningen hurtigt vende fra positiv til negativ.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

De væsentligste usikkerheder
Vi er dog ikke blinde for de risikofaktorer, der kan afspore fremgangen og den positive investorstemning, og fremgangen kommer ikke til at følge en lige linje, påpeger Henrik Drusebjerg.

”Der vil utvivlsomt komme tilbagefald undervejs – fx perioder med vigende økonomiske data samt nye bølger af afskedigelser i takt med, at selskaberne tilpasser sig en ny virkelighed,” siger han.

Når det gælder risici, er coronavirussen selvfølgelig fortsat i begivenhedernes centrum. Selv om vi ikke forventer en gentagelse af forårets nedlukninger af hele samfund, kan nye omfattende smittebølger i løbet af efteråret stadig lægge en markant dæmper på væksten og forårsage nye skader på økonomien.

”Samtidig vil de finansielle markeder være meget følsomme over for udviklingen i de økonomiske data. Viser fremgangen tegn på at miste pusten, kan markedsstemningen hurtigt vende fra positiv til negativ, og med de store kursstigninger siden bunden er der indregnet meget positivt i aktiekurserne. Der er med andre ord ikke plads til de store skuffelser. Dertil kommer risici som blandt andet Brexit og handelskonflikten mellem USA og Kina, der kan blusse op,” fortæller Henrik Drusebjerg.

Jo mindre risiko – jo bedre
Til gengæld behøver vi ikke nødvendigvis de store positive overraskelser for at fastholde en positiv investorstemning. Der er stadig meget stor usikkerhed om, hvor økonomien vil befinde sig om blot få måneder for slet ikke at tale om et halvt eller helt år – og for hvert nyt datapunkt der bekræfter, at genopretningen af økonomien bevæger sig i den rigtige retning, reducerer vi denne usikkerhed en smule. Det vil i sig selv være positivt.

Men trods risikoen for tilbagefald i økonomien og på de finansielle markeder har Henrik Drusebjerg som nævnt en klar forventning om, at der er et økonomisk vækstpotentiale, der vil blive forløst – han er mere usikker på tempoet og udsvingene undervejs.

”Generelt ønsker vi dog yderligere bekræftelse af den økonomiske genopretning og mindre usikkerhed, før vi evt. måtte overveje at øge vores overvægt af aktier yderligere,” fastslår han.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde