Kort fortalt 

  • Selv om coronakrisen har ramt økonomien ekstremt hårdt, forventer vi ingen længerevarende recession.
  • Potentialet fra aktier på lidt længere sigt opvejer de kortsigtede risici.
  • Trods den store usikkerhed i øjeblikket har vi en moderat overvægt i aktier.


Først lukkede store dele af global økonomi ned på grund af coronavirussen, hurtigt efter fulgte enorme hjælpepakker fra politikere og centralbanker – og nu er vi trådt ind i fasen med en gradvis genåbning af økonomier over hele verden.

Siden aktiemarkederne ramte bunden den 23. marts, har globale aktier næsten hentet to tredjedele af det tabte tilbage igen, og herfra kræver det formentlig væsentlige fremskridt i forhold til økonomien og coronakrisen, hvis vi skal se yderligere markante kursstigninger. Det vurderer Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

”Investorerne har indpriset både de store hjælpepakker og forventede genåbninger af økonomierne i aktiekurserne, og samtidig er der stor usikkerhed om, hvor økonomien vil være om et halvt år,” siger han i Danske Banks nye kvartalsrapport, Quarterly House View, om aktuelle investeringsmuligheder og risici. Rapporten distribueres i disse dage til bankens Private Banking-kunder (via netbank/mobilbank) samt udvalgte andre større investeringskunder.
Selv om investorerne i et vist omfang har taget forskud på glæderne, forventer vi fornuftige aktiestigninger på lidt længere sigt.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 
Forventninger til afkast
Trods usikkerheden og de store kursstigninger siden bunden i marts mener Henrik Drusebjerg dog ikke, at man som investor skal være alt for negativ og forsigtig i sine investeringer i øjeblikket.

”Der er ingen tvivl om, at vi gradvist vil se en bedring i den økonomiske aktivitet i takt med genåbningen af økonomier rundt omkring i verden, og selv om investorerne i et vist omfang har taget forskud på glæderne, forventer vi ikke desto mindre fornuftige aktiestigninger på lidt længere sigt, i takt med at den økonomiske genrejsning gradvist materialiserer sig. På 12 måneders sigt forventer vi et afkast fra globale aktier i størrelsesordenen 2-6 pct.,” siger han.

I Danske Bank fastholder vi derfor en overvægt i aktier – dvs. at vi har en højere andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på længere sigt – mens vi har en tilsvarende undervægt i obligationer. Vi er dog ikke blinde for usikkerheden, der hersker i øjeblikket, og derfor har vi blot en moderat overvægt i aktier.

Stadig mange risici
Foruden den store usikkerhed om, hvor hurtig og kraftig den økonomiske genopretning bliver, lurer risikoen for en anden bølge af spredning af coronavirus. Dertil kommer den store usikkerhed om selskabernes indtjening i 2020.

”Som investor er det derfor svært at vurdere, om aktiekursfaldene siden toppen i februar i rimelig grad afspejler nedgangen i selskabernes indtjening,” siger Henrik Drusebjerg.

Yderligere er der væsentlige politiske risici, der kan give markedsuro – herunder ikke mindst handelskrigen, hvor vi den senere tid har set en skærpet retorik mellem USA og Kina, mens usikkerheden om Brexit kan blusse op igen. Her skal EU og briterne snart blive enige om de fremtidige samarbejdsvilkår, hvis Storbritannien planmæssigt skal forlade EU ved udgangen af 2020, når den igangværende overgangsperiode udløber.

Afkastpotentialet opvejer risici
Coronakrisen er dog den altoverskyggende faktor i øjeblikket, men selv om coronavirussen har ramt økonomien ekstremt hårdt, forventer Henrik Drusebjerg, at vi undgår en længerevarende økonomisk recession.

I modsætning til fx finanskrisen er det ifølge chefstrategen vigtigt at huske, at coronakrisen ikke er udløst af en dybere strukturel krise, der bunder i store økonomiske ubalancer og kræver en smertefuld periode med økonomiske tilpasninger. Samtidig har politikerne og centralbankerne handlet hurtigere og med mere omfattende initiativer end under finanskrisen – og det kan også bidrage til at få økonomien hurtigere op i omdrejninger igen samt mange af de nytilmeldte ledige tilbage i job.

”Selv om der utvivlsomt vil komme nye perioder med tilbagefald på aktiemarkederne, vurderer vi derfor, at potentialet fra aktier på lidt længere sigt mere end opvejer de kortsigtede risici,” siger han.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde