Kort fortalt 

  • Amerikanerne har vist større handlekraft for at understøtte økonomien.
  • Sammensætningen af sektorer ser mere interessant ud i USA end i Europa.
  • Overordnet fastholder vi en moderat overvægt på aktier.
Finansmarkederne og økonomier verden over er stadig kraftigt påvirkede af coronakrisen, men vi har nu bevæget os ind i den fase, hvor politikernes og centralbankernes hjælpepakker for alvor skal til at virke, og genåbningen af økonomier tager stadig mere fart rundt omkring i verden.

Derfor ændrer vi nu også lidt i vores investeringsstrategi i Danske Bank. Vi vægter yderligere op i vores andel af amerikanske aktier, hvor vi i forvejen havde en overvægt, og det gør vi på bekostning af europæiske aktier, hvor vi i forvejen havde en undervægt. Allokeringsændringen skyldes forskellige faktorer:

Amerikanerne handler hurtigere
Hvis vi ser på den amerikanske økonomi først, så har politikerne i USA endnu engang vist større og mere resolut handlekraft, end vi har set mange andre steder i verden. Den amerikanske centralbank har også været enormt hurtig med hjælpepakker – og det med hjælpepakker af en størrelse, vi aldrig har set før i historien. Det amerikanske arbejdsmarked er ekstremt fleksibelt, og trods den kraftigt stigende arbejdsløshed forventer vi, at arbejdsmarkedet vil tilpasse sig og vise sig effektivt i takt med, at USA åbner igen, og mange amerikanere forholdsvist hurtigt begynder at få deres job tilbage.

Summen af disse forhold er selvfølgelig positiv for amerikansk økonomi, som vi simpelt hen forventer står bedre vækstmæssigt end de fleste andre lande i verden.

Europa handler langsommere og ofte knap så slagkraftigt, som vi har set det i USA.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Når vi ser på sammensætningen af det amerikanske aktiemarked, er det også lidt anderledes end mange andre markeder. Især IT-sektoren fylder rigtig meget, og det er stadig en sektor, vi har store forventninger til – i nogle tilfælde forstærket af coronakrisen, som øger virksomheders appetit på teknologiske løsninger, der ruster dem til tilsvarende kriser i fremtiden. Også sektoren kommunikationsservice vægter betydeligt tungere i USA end i Europa, og det er også en af de sektorer, vi aktuelt ser stort potentiale i. Her finder man blandt andet sociale medier, streaming, gaming mv., og mange af de digitale vaner, vi har opbygget eller forstærket under coronakrisen, vil utvivlsomt blive hængende.

Større skepsis om Europa
Så vi vægter op i amerikanske aktier, og vi gør det som sagt på bekostning af europæiske aktier, hvor historien et langt stykke hen ad vejen er den modsatte.

De europæiske politikere har haft sværere ved at blive enige om initiativer, der hjælper væksten på vej i Europa. Vi har set en forholdsvis stor handlekraft nationalt, men uenighederne især i EU er udtalte, og vi ser blandt andet et skel mellem Sydeuropa og Nordeuropa. Selv om der aktuelt er flere store EU-initiativer på trapperne med fokus på blandt andet den grønne omstilling, betyder det generelt, at Europa handler langsommere og ofte knapt så slagkraftigt, som vi har set det i USA – og trods løfter fra Den Europæiske Centralbank om store opkøb af obligationer kan vi se, at investorerne endnu ikke for alvor tror på det. De italienske renter kan i hvert fald ikke rigtig komme ned, hvor de var før coronakrisen.

Brexit giver yderligere usikkerhed
Derudover har vi også et Brexit, der venter forude. Briterne skal efter planen forlade EU ved årets udgang, når den igangværende overgangsperiode udløber, men coronakrisen har vanskeliggjort forhandlingerne om de fremtidige vilkår for samarbejdet mellem EU og Storbritannien, der ellers gerne skulle være på plads i juni.

Vi forventer derfor, at usikkerheden om Brexit vil tage til i den kommende tid, og det vil være med til at påvirke de europæiske virksomheder og deres vilje til at investere. Kombineret med et lidt lavere væksttempo i Europa vurderer vi derfor alt i alt, at amerikanske aktier er et bedre valg i den kommende tid.

På den overordnede strategi fastholder vi en moderat overvægt på aktier generelt – dvs. en lidt højere andel af aktier, end vi forventer at have på længere sigt – men nu altså med en fordeling endnu mere i retning af amerikanske aktier på bekostning af europæiske.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde