Chefstrateg: Dit bedste værn mod tab er tid og tålmodighed

KLUMME: Chefstrateg Henrik Drusebjerg vurderer den seneste udvikling for coronakrisen, hvor regeringer og centralbanker i disse dage går all in for at støtte økonomierne – og dermed også de finansielle markeder.

Kort fortalt 

  • Mens mange lande lukker ned, træder regeringer og centralbanker til for at understøtte økonomierne.
  • Selv om usikkerheden lige nu er enorm, er der også lyspunkter.
  • Når markederne på et tidspunkt vender, kan det gå hurtigt den anden vej.
  • Investorer bør holde fast i deres strategi og evt. rebalancere deres portefølje.


De seneste dage har vi set, hvordan stadig flere lande lukker ned for skoler, butikker, kulturliv og landegrænser for at reducere spredningen af coronavirus. Den sunde logik er, at det er bedre at være på forkant end at halte bagefter, men det giver naturligvis et stort tilbagefald i global økonomi, mens det står på. Derfor rammer det også aktiemarkederne rigtig hårdt.

Selv om coronakrisen kan virke uoverskuelig lige nu, er det faktisk en meget veldefineret krise forstået på den måde, at vi kender krisens nøjagtige årsag. Usikkerheden består i, hvornår vi kan vende tilbage til noget, der ligner en normal hverdag igen. Ingen ved, hvor længe verden skal være på vågeblus.

Fælles for alle historiske kriser er dog, at aktiemarkederne altid er kommet stærkt igen, og det forventer vi også denne gang.
Når først investorerne begynder at se lys for enden af tunnellen, kan det gå rigtig hurtigt den anden vej.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Massiv understøttelse af økonomierne
Med mindre verden ophører med at eksistere som følge af coronavirussen, vil der komme gang i økonomierne og virksomhedernes indtjening igen. Tilpasningsevne, teknologi, vilje og handlekraft har sørget for, at alle tidligere økonomiske kriser er blevet besejret, og har du også troen på, at det vil være tilfældet denne gang, bør du som langsigtet investor holde fast i dine investeringer.

Og selv om usikkerheden lige nu er enorm, er der heldigvis også lyspunkter – ikke mindst i Kina, hvor coronavirussen brød ud. Her lader udbruddet nu til at være under kontrol, og mens Apple de kommende uger lukker deres butikker andre steder i verden, åbner de op igen i Kina. Her har virussen altså ikke ført til verdens ophør.

I Danmark, Europa og USA får vi i disse dage et massivt modsvar fra politikere og centralbanker, der går all in for at understøtte økonomierne og afværge en større økonomiske krise som følge af coronavirussen. Hvad vi i disse dage ser af finans- og pengepolitiske lempelser gennemført i lyntempo, er ikke set før i nyere tid. Det er opløftende.

Værd at huske som investor
Som langsigtet investor har det bedste værn mod tab altid været tid og tålmodighed. Den nærmeste fremtid bliver dog en test for alle investorer. Her kommer vi utvivlsomt fortsat til at opleve store kursudsving, herunder også dage med markante kursfald.

Men husk blandt andet følgende:
• Aktiekurserne reflekterer de dårlige nyheder, vi allerede har fået. Fortsatte kursfald forudsætter alt andet lige, at situationen udvikler sig endnu mere negativt, end vi forventer i dag.
• Økonomiske kriser opleves ofte som verdens undergang, mens vi befinder os midt i dem, men sjældent set i retrospektiv.

Kan gå hurtigt den anden vej
Lige nu ved ingen, hvornår vi er ovre det værste – end ikke verdens førende eksperter inden for vira og pandemier. I Danske Bank skal vi derfor ikke komme med skråsikre påstande om, præcis hvornår virusudbruddet topper, og økonomierne og aktiemarkederne rammer bunden.

Vores hovedscenarie er dog, at vi vil se en genopretning af den økonomiske aktivitet i andet halvår af 2020, og med de store finans- og pengepolitiske lempelser i disse dage får global økonomi ekstremt gunstige betingelser for at accelerere igen, når virusudbruddet lægger sig.

Erfaringsmæssigt vil vendingen på aktiemarkederne komme et godt stykke tid før vendingen i økonomien. Historisk set har aktiemarkederne typisk været 1-2 kvartaler foran den økonomiske udvikling, og når først investorerne begynder at se lys for enden af tunnelen, kan det gå rigtig hurtigt den anden vej. Det så vi fx i kølvandet på finanskrisen, hvor det amerikanske S&P 500-indeks siden bunden den 9. marts 2009 steg 72 pct. i løbet af de følgende 12 måneder.

Hold fast i din strategi
Trods den aktuelle usikkerhed anbefaler vi generelt investorer at holde fast i deres strategi, hvis den passer til deres investeringsprofil – herunder deres risikovillighed og tidshorisont. For mange investorer betyder det faktisk, at de skal til at rebalancere deres portefølje, dvs. sælge ud af obligationer og købe op i aktier, så de fortsat har den ønskede fordeling mellem aktier og obligationer – og dermed det ønskede risikoniveau – i deres porteføljer. 

Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank, sørger professionelle porteføljeforvaltere for den løbende rebalancering af dine investeringer.


Har du spørgsmål om dine investeringer, er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver. Vi beder dog om forståelse for, at der er ekstra travlhed ude hos rådgiverne i disse dage.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.