ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.1. Udsigt til blød landing, men ...
Diskussionen om recession eller en såkaldt blød landing bølger stadig frem og tilbage, og det er svært at afgøre, hvem der får ret. På den korte bane ligner det en blød landing, men der kan stadig komme udfordringer på lidt længere sigt, når den fulde effekt af renteforhøjelserne slår igennem på økonomien.

”Økonomisk set forventer vi en periode med beskeden vækst i USA og Europa, hvor inflationen gradvist forventes at falde, da presset på priserne fra mad, fragt og energi er aftaget. Det er alt andet lige et scenarie, som kommer tæt på en såkaldt blød landing i økonomien, men det er en forudsigelse med stor usikkerhed i begge retninger,” siger Frank Øland.

2. Hold dig midt på vejen – og hav fokus på kvalitet

Vi har siden slutningen af 2021 haft en forsigtig tilgang til aktier, og det har vi til dels stadig. Vi anbefaler i øjeblikket en balanceret tilgang mellem aktier og obligationer.

”Konkret betyder det, at vi anbefaler investorer at have den samme fordeling mellem aktier og obligationer i deres portefølje, som de forventer at have på lang sigt. Det mener vi er det rigtige, når vejen frem er belagt med både muligheder og risici. Så er midten af vejen efter vores vurdering den rigtige vej frem,” fortæller Frank Øland.

Han fremhæver yderligere såkaldte kvalitetsaktier som en farbar vej i en usikker tid. Det er aktier i selskaber med en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld.
3. Et par rådne æbler er faldet ned, men træet står endnu ...
2023 har indtil videre budt på lidt af en rutsjebanetur for aktierne. Årets første to måneder var præget af optimisme på grund af en overraskende stærk økonomi, men det blev i marts afløst af nærmest panikagtig stemning efter kollapset af amerikanske Silicon Valley Bank og schweiziske Credit Suisse. Siden er aktierne kommet godt igen, og de store aktieindeks i Europa og USA ligger med solide plusser for året.

”Det er ikke i sig selv bekymrende eller uventet, at nogle selskaber får problemer efter det seneste års kraftige rentestigninger. Som den amerikanske investor Warren Buffet engang sagde: Når tidevandet trækker sig tilbage, finder man ud af, hvem der svømmer nøgne. Træet er blevet rystet, og et par rådne æbler er faldet ned, men selve træet står endnu,” siger Danske Banks chefstrateg Frank Øland.
4. Vi nærmer os enden på renteforhøjelserne
Vi har i over et år været vidne til markante renteforhøjelser fra centralbankerne for at få bugt med den høje inflation, men der er grund til at tro, at vi nærmer os enden. Den amerikanske centralbank (Fed) er formentligt færdig for denne gang, mens Den Europæiske Centralbank (ECB) efter vores vurdering har lidt flere renteforhøjelser i ærmet.

”Vi vurderer dog, at det er for tidligt at forvente rentenedsættelser senere i år. Der må vi vente til næste år. ECB og Fed vil gerne se tegn på et svagere arbejdsmarked med mindre opadgående pres på lønningerne, før de begynder at sænke renterne igen,” siger Frank Øland.

5. Fokus på selskaber der kan skabe deres egen vækst

Vi har i øjeblikket særligt fokus på aktier i sektoren kommunikationsservice, der omfatter store dele af vores digitale forbrug lige fra sociale medier og søgemaskiner til streaming og mobilabonnementer.

”Med udsigt til moderat økonomisk vækst ønsker vi at fokusere på selskaber, der kan skabe deres egen vækst. Her ser vi interessante digitale vækstselskaber inden for kommunikationsservice. Sektoren rummer dog også mere stabile teleselskaber, der har et defensivt præg – dvs. ikke er så følsomme over for konjunkturudsving. Det er efter vores vurdering et godt miks i øjeblikket. Samtidig har sektoren oplevet en forbedring i den forventede indtjeningsvækst, og kunstig intelligens skaber nye vækstmuligheder,” fortæller Frank Øland.

Øget regulering og det faktum, at sektoren er domineret af få usædvanligt store virksomheder, er dog en risiko.

6. Vi undgår de mest risikofyldte obligationer

Vi er meget forsigtige med de mest risikofyldte obligationer, og det gælder i særdeleshed high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationerne med lav kreditkvalitet. Her foretrækker vi i stedet investment grade, som er virksomhedsobligationer med højere kreditkvalitet. De giver en noget lavere rente, men til gengæld er risikoen også lavere. De kan betragtes som en gylden middelvej.

”Aktuelt finder vi dog særligt danske realkredit- og statsobligationer attraktive. Efter de seneste halvandets års rentestigninger kan de nu for alvor bidrage til afkastet i en portefølje, samtidig med at de hører blandt de mest sikre obligationer,” fortæller Frank Øland.

LÆS OGSÅ: Hvor meget giver danske obligationer i afkast?

7. Splittelse mellem optimisme og pessimisme
Forventningerne til den fremtidige indtjening i virksomhederne virker en tand optimistiske, når man sammenholder dem med de økonomiske vækstudsigter og risici.

Til gengæld viser data fra USA, at de amerikanske fundmanagere generelt ligger positioneret til en recession og holder mange kontanter på sidelinjen. Det kan understøtte aktiemarkedet, hvis deres recessionsfrygt viser sig ubegrundet, og de begynder at skrue op for aktieandelen i deres porteføljer.

”Denne splittelse mellem optimisme og pessimisme understøtter en balanceret tilgang mellem aktier og obligationer,” siger Frank Øland.
8. Japanske aktier ser interessante ud
Økonomien i Japan blev ikke ramt af covid-19 på samme måde som i Europa og USA med først en kæmpe nedgang afløst af et massivt økonomisk opsving. Det har medvirket til, at høj inflation ikke har været et problem på samme måde som i Europa og USA. Faktisk er lidt inflation og lønvækst noget, man har higet efter i årtier i Japan, og det ser endelig ud til at være på vej.

Samtidig er genåbningen efter covid-19 først virkelig begyndt nu, og befolkningen har en stor opsparing at bruge af. Hvis turismen vender tilbage til normale niveauer, kan det yderligere give et boost til væksten.

”Det kan understøtte japanske aktier, som er billigt prisfastsat. Inden for aktieregioner ser vi derfor det bedste afkastpotentiale i japanske aktier i øjeblikket,” siger Frank Øland.
9. Husk de alternative muligheder
Selv om aktier og obligationer udgør fundamentet i en portefølje af investeringer, behøver det ikke være de eneste byggeklodser. Ved at tilføje alternative investeringer til porteføljen kan du sprede din risiko yderligere og potentielt øge dit risikojusterede afkast – dvs. det afkast du opnår i forhold til dit valgte niveau af risiko.

”Alternative investeringer dækker over et meget bredt investeringsunivers af aktiver, herunder fx hedgefonde, private equity, private credit og infrastruktur. Og ligesom det er tilfældet for aktier og obligationer, gælder det også om at have god spredning i sine investeringer inden for alternativer. Derfor anbefaler vi som udgangspunkt at investere i alternativer via fonde,” forklarer Frank Øland.

10. Vi kommer til at tale om vejret ...

Vejret er altid et godt emne for small talk, men kan desværre blive meget mere end small talk i den kommende tid. Høje temperaturer har allerede ramt det sydlige Europa i år, og i horisonten lurer vejrfænomenet El Niño, som ifølge den europæiske klimaovervågning Copernicus vil ramme os denne sommer og medføre højere temperaturer en god tid fremover.

”Det kan medføre fornyet fokus på det blå guld, nemlig vores rene vand, samt på klimaforandringer. Vi ser interessante investeringsmuligheder inden for begge temaer,” siger Frank Øland. 

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder