1. 2022 bliver et normalår på aktiemarkedet. Det kan godt virke kedeligt efter et par fantastiske aktieår, men desværre kan vi ikke blive ved med at få kursstigninger på 20 pct. eller mere år efter år. Da aktier allerede er forholdsvis dyre målt på P/E (pris pr. krone i forventet indtjening i selskaberne), så vurderer vi, at aktiemarkedet ikke vil stige særligt meget ved multipel-ekspansion – dvs. stigning i prisen pr. krone i forventet indtjening. Stigende renter vil desuden lægge et pres på, hvor meget investorerne er villige til at betale for fremtidig indtjening. Det dæmper især potentialet for vækstaktier. Virksomhedernes indtjeningsvækst bliver også markant lavere i 2022 (se næste forudsigelse). Vi forventer derfor, at aktiemarkedet køler af og leverer et mere normalt/gennemsnitligt afkast. Et gennemsnitligt år er det reale afkast på 6,8 pct. Det er heller ikke så dårligt endda.
2. Virksomhedernes indtjeningsvækst falder kraftigt fra 50 pct. i 2021 til et rundt nul i 2022. Normaliseringen af indtjeningen fra et meget lavt niveau har ført til imponerende vækstrater, men indtjeningsvæksten hos de børsnoterede selskaber toppede allerede i 2. kvartal 2021 og når vi ser fremad, er der mere modvind. Indtjeningen presses af stigende lønninger og faldende salg af en række varer, hvor der har været en overnormal efterspørgsel under pandemien. Der er bedring i servicesektoren, men selv om den udgør en stor del af økonomien i de fleste lande, så udgør den kun en lille del af aktiemarkedet.
3. Corona forsvinder ud af investorernes fokus. Efter Omikron-bølgen er det slut med restriktioner og nedlukninger på de vigtigste markeder. Der kommer en ny bølge næste vinter, men smittens betydning for adfærden hos forbrugere og på jobmarkedet mindskes så meget, at det ikke længere er et tema hos investorerne. Covid-19 behandles i stigende grad som almindelig influenza. Der er også økonomisk bedring i emerging markets, hvor delvis flok-immunitet gradvist opnås gennem smitte og i mindre grad gennem vacciner. Kina kommer til at gennemføre massive nedlukninger i starten af 2022 for at fastholde deres nultolerance-politik. Den vil dog blive opgivet i løbet af 2022, da det er umuligt at holde Omikron ude for evigt. Det kan ske tidligt i 2022, hvis det viser sig, at Omikron er væsentlig mindre farlig end tidligere varianter. 
4. TINA mister sin kraft. Vi bevæger os væk fra en verden, hvor de korte renter er nul eller ligefrem negative. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, når at hæve renten tre gange i 2022 og der er udsigt til yderligere rentestigninger i 2023. Dermed giver korte statsobligationer igen et positivt nominelt afkast. Der er altså et likvidt alternativ til at investere i aktier og ”There Is No Alternative” – dvs. TINA – høres ikke længere som et argument for, at man skal investere i aktier, uanset hvor dyre de måtte være.
5. Inflationen kommer ned på et mere normalt niveau. I takt med at Omikron-bølgen ebber ud, og fokus på Covid-19 forsvinder, skifter forbruget gradvist fra varer over imod tjenester. Dermed forsvinder presset på forsyningskæderne, og både fragtrater og råvarepriser falder tilbage til mere normale niveauer. Til gengæld medfører udbredt mangel på arbejdskraft i servicesektoren, at der kommer mere løndrevet inflation. Centralbankernes pengepolitiske stramninger og en strammere finanspolitik er med til at balancere dette, så inflationen kommer ned i nærheden af Federal Reserves og ECB’s målsætning om 2 pct. inflation. 

6. Den kinesiske partikongres giver Xi fem år mere. Når den kinesiske partikongres mødes i oktober 2022, er der ikke noget reelt alternativ til at genvælge Xi Jinping for en tredje fem-års periode. Det bliver stadig tydeligere, at Xi Jinping nok har fået jobbet på livstid. Det bliver også stadig tydeligere, at Xi har fokus på lighed frem for afkast til investorerne. Forholdet til USA afkøles desuden yderligere, da amerikanerne ser det som stadig mere tydeligt, at Kina arbejder hen imod global dominans. Taiwan bliver centrum for en mini ”Cuba”-krise, hvor Kina dog drejer af i sidste øjeblik.

7. Joe Biden bliver lame duck efter midtvejsvalg i USA. Der afholdes midtvejsvalg i USA den 8. november 2022 og her taber demokraterne flertallet i både Repræsentanternes Hus og Senatet. Herefter bliver den amerikanske præsident, der allerede i første halvdel af sin embedsperiode har måtte kæmpe for at få ny lovgivning igennem et Senat, der er delt 50-50, for alvor en ”lame duck”. Der vedtages kun få nye tiltag herefter. I resten af sin embedsperiode fokuserer Biden især på den udenrigspolitiske scene og ikke mindst på den kolde krig med Kina, hvor der gennemføres stadig flere strategiske tiltag for at dæmpe Kinas voksende indflydelse og undgå overvågning, overførsel af viden mv.

8. Luksus serviceydelser får et fantastisk år. Efter to år i pandemiens skygge er forbrugerne villige til at betale for luksus. Ikke den materielle luksus, men derimod den ultimative ferieoplevelse, førsteklasses hoteller og verdensklasse restauranter. Der skrues også massivt op for kulturforbruget, og ikke mindst flokkes vi om at komme til koncerter, i forlystelsesparker og til store sportsbegivenheder. Det betyder massiv indtjeningsvækst i en sektor, der har haft det hårdt de seneste par år i pandemiens skygge. 
9. Sundhed bliver en megatrend. En megatrend er egentlig noget, der varer i mange år – gerne i årtier. Det kan derfor synes forkert at henføre en megatrend til et enkelt år. Men 2022 bliver året, hvor det bliver tydeligt, at sundhed har et kæmpe vækstpotentiale. Data vil vise, at tilvalget af vacciner reddede mange liv, og endnu flere slap for ubehagelige sygdomsforløb og senfølger. Det er med til at forstærke fokus på medicin og behandlinger, der kan give et længere og bedre liv. Det giver ikke mindst et boost til sundheds-apps og ”gadgets”, der kan være med til at understøtte en sundere livsførelse og give en tidlig advarsel om sygdom. Vi får en stadig bedre forståelse af, hvorfor kroppen ældes. Regenerativ medicin, der potentielt kan forlænge den forventede levetid betydeligt, ser nogle gennembrud, der tiltrækker sig betydelig opmærksomhed. 

10. ESG og bæredygtighed bliver mainstream. Ansvarlighed bliver i stigende grad et krav fra både private og institutionelle investorer. ESG-investeringer – dvs. investeringer der fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis – vil opleve massiv vækst i 2022, og investorer vil i stadig højere grad flokkes om selskaber, der bidrager til den grønne omstilling. Udbuddet kan få svært ved at følge med efterspørgslen, og det giver særdeles attraktive finasieringsmuligheder for selskaber med en stærk bæredygtighedsprofil. Til gengæld får selskaber, der er meget sorte, stadig sværere ved at finansiere sig på ”almindelige vilkår”. Baren hæves også, så virksomhedernes gode intentioner ikke længere er nok. Der skal leveres reel målbar handling.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder