Kort fortalt 

  • Frygt for coronavirussens konsekvenser har sendt renterne ned og obligationskurserne op.
  • Vi forventer fortsat lave renter de kommende måneder og potentielt yderligere dyk.
  • Udviklingen illustrerer, hvorfor obligationer udgør en vigtig brik i en portefølje.
Både i Europa og USA har vi set markante rentefald i år, og det er ensbetydende med stigende obligationskurser. Der er flere årsager til rentefaldene:

• Dels er obligationer traditionelt en sikker havn i perioder med øget usikkerhed. Flere investorer søger mod obligationer, hvilket løfter kurserne og presser renterne nedad.

• Og dels forventer investorer i stigende grad, at centralbankerne vil sænke renterne yderligere i den kommende tid for at understøtte økonomierne. I Danske Bank forventer vi blandt andet en rentesænkning i USA i første halvår af 2020.
Vi forventer, at coronavirussen vil lægge låg på renterne i de kommende måneder.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Renter kan falde yderligere
På kortere sigt forventer Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, at renterne fortsat vil være pressede af usikkerheden om coronavirussen, som senest har fået ny næring af virussens udbredelse i lande som Sydkorea, Iran og Italien.

”Vi forventer, at coronavirussen vil lægge låg på renterne i de kommende måneder, og hvis virusudbruddet eskalerer yderligere eller rammer den økonomiske vækst hårdere end ventet, kan renterne få yderligere et hug nedad og måske endda nærme sig bundniveauerne fra sidste år.

Set med europæiske øjne er især det stigende antal smittede i Norditalien en faktor, der kan skabe øget bekymring og sætte sit præg på de europæiske renter,” siger han.

LÆS OGSÅ: Frygt for virus tynger aktierne


Udviklingen er helt efter bogen
De faldende renter er ifølge chefstrategen en påmindelse om værdien af obligationer i porteføljen:

”Det er helt efter bogen, at renterne falder og obligationskurserne stiger i usikre tider. Netop derfor er obligationer en vigtig stødpude i porteføljen, der kan være med til at reducere investorers tab i dårlige perioder og dermed øge stabiliteten i deres afkast,” fortæller Henrik Drusebjerg.

RENTEFALD I USA OG EUROPA
• Hvor de 10-årige amerikanske statsobligationer ved indgangen til 2020 lå i niveauet 1,92 pct., ligger renten i skrivende stund omkring 1,38 pct. I Danske Bank forventer vi, at renten vil stige til omkring 1,90 pct. mod slutningen af 2020.

• De 10-årige tyske statsobligationer er faldet fra -0,19 pct. ved årsskiftet til omkring -0,49 pct. i skrivende stund. I Danske Bank forventer vi, at renten vil stige til nul mod slutningen af 2020. Tilsvarende forventer vi stigende renter på danske statsobligationer senere på året.

Det er fortsat Danske Banks forventning, at de negative effekter af coronavirussen er midlertidige, inden vi i løbet af de kommende kvartaler vil se en genopretning af den økonomiske aktivitet ikke mindst i Kina.

Ser vi frem mod andet halvår af 2020, forventer vi, at pilen igen vil pege opad for renterne i Europa og USA – og dermed nedad for obligationskurserne.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere din opsparing

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne.

 Book møde