Kort fortalt 

  • En cocktail af coronavirus og oliepriser i frit fald udløser nye store kursfald på aktiemarkederne.
  • Vi forventer, at de negative effekter på økonomien og aktiemarkederne er midlertidige.
  • Langsigtede investorer bør efter vores opfattelse holde fast i deres strategi trods markedsuroen.


Onsdag den 19. februar toppede det globale aktieindeks MSCI AC World, og siden har coronavirussen gjort dybt indhug i aktiekurserne. Senest har store fald i oliepriserne yderligere forstærket nervøsiteten i aktiemarkederne, som tirsdag den 10. marts var faldet knap 20 pct. fra toppen.

Vi har spurgt Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, hvad aktieinvestorer kan forvente i den kommende tid?

”På kort sigt forventer vi fortsat store udsving på de finansielle markeder i takt med den løbende nyhedsstrøm, og ingen ved, hvornår aktiemarkederne rammer bunden. Hvis du sælger dine aktier nu, kan du sagtens være heldig og få mulighed for at købe billigere op igen om en uge eller en måned, men modsat risikerer du at gå glip af kursstigninger. Derfor anbefaler vi langsigtede investorer at holde fast i deres investeringer, hvis de vel at mærke passer til deres investeringsprofil, herunder deres risikovillighed og tidshorisont. I Danske Bank har vi holdt fast i vores lille overvægt i aktier i vores porteføljer – dvs. at vi har lidt flere aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt, og lidt færre obligationer,” siger han.
Investorerne er i øjeblikket ved at indregne risikoen for en økonomisk recession i aktiekurserne.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Hvorfor styrtdykker oliepriserne, og hvorfor rammer det aktiemarkederne så hårdt?
”Coronavirussen har dæmpet den økonomiske aktivitet og reduceret efterspørgslen efter olie, hvilket har presset oliepriserne. I slutningen af sidste uge afviste Rusland et forslag fra OPEC-landene om at reducere olieproduktionen for at holde hånden under priserne, og OPEC-landet Saudi-Arabien varslede derefter, at de i stedet vil øge produktionen. De har altså budt op til priskrig mellem olielandene, og det har samlet set ført til meget store prisfald på olie den seneste uge.

Normalt er billigere olie en positiv ting for forbrugerne, mange virksomheder og økonomien generelt. I den nuværende skrøbelige situation som følge af coronavirussen tilfører det imidlertid ekstra stress til de finansielle markeder, fordi det blandt andet rammer energiselskaberne samt de olieproducerende lande ekstremt negativt. Så selv om faldende oliepriser på lidt længere sigt er positivt, udgør de på kort sigt en giftig cocktail sammen med coronavirussen."

Hvad er status for udviklingen i coronavirussen, og hvorfor rammer den fortsat aktiemarkederne så hårdt?

”I Kina lader kurven over antallet af nye smittede fortsat til at være knækket, mens vi til gengæld ser mange nye smittede i en række andre lande, der befinder sig på et tidligere stadie i bekæmpelsen af coronavirussen. Den negative reaktion på aktiemarkederne skyldes frygten for virussens negative effekter på global økonomi og virksomhedernes indtjening. De mange foranstaltninger for at stoppe smittespredningen gør ondt på den økonomiske vækst, og investorernes usikkerhed er stor, fordi vi ikke har oplevet denne form for globalt virusudbrud før i nyere tid. 

De store aktiekursfald afspejler, at der er en vis risiko for, at vi får en global økonomisk recession, før tingene vender, og i Danske Bank er vi selvfølgelig også usikre på, hvor meget økonomien når at bremse op på grund af coronavirussen, og hvornår vi er ovre det værste. Men vi er ikke i tvivl om, at den økonomiske tilbagegang er midlertidig, og vi derefter vil se en kraftig genopretning af den økonomiske aktivitet. Derfor forventer vi også, at kursfaldene er midlertidige."


Hvornår forventer I en genopretning af den økonomiske vækst?

”Hvor vi for nogle uger siden forventede en genopretning i 2. kvartal af 2020, øger den senere tids globale udbredelse af virussen risikoen for, at vi skal hen i 2. halvår. Men det er jo ikke ensbetydende med, at aktiemarkederne først vender til den tid. Man siger populært, at aktiemarkederne er foran økonomien, og investorerne er i øjeblikket ved at indregne risikoen for en økonomisk recession i aktiekurserne, selv om den ikke er indtruffet endnu – og ifølge vores hovedscenarie heller ikke kommer til at gøre det. Men skulle vi få en recession, er det dog vigtigt at huske, at vi i tidens løb har haft adskillige recessioner, og markederne er altid kommet stærkt igen efter en kortere eller længere periode. Sagt med andre ord; coronavirus og oliekrig er næppe Jordens undergang for aktierne."

LÆS OGSÅ: Recessioner er sjældent så farlige, som de lyder ...

Er de store aktiekursfald en god købsmulighed?
”For kortsigtede, opportunistiske investorer byder disse uger helt sikkert på interessante investeringsmuligheder – men også stor tabsrisiko. I Danske Bank har vi dog altid en mere langsigtet tilgang til investering, og her er vi endnu ikke trygge ved at gå ud og påtage os mere risiko i vores porteføljer, end vi har i forvejen. Dertil er usikkerheden for stor. Men selv om man ikke ønsker at skrue op for andelen af aktier i sin portefølje, kan der være mulighed for at drage fordel af kursfaldene på anden vis. I perioder med udtalt krisestemning kan der fx være en tendens til, at investorer ukritisk smider alle aktier over en bred kam, så udvalgte kvalitetsaktier eller sektorer pludselig begynder at være attraktivt værdiansat set i forhold til andre aktier og sektorer. Her kan der altså opstå interessante muligheder for at justere i porteføljen.

Samtidig kan der – set i et lidt større perspektiv – være selskaber, der faktisk kommer styrket ud af coronakrisen. Tag fx luftfartsindustrien. Selv om virussen aktuelt koster luftfartsselskaberne rigtig dyrt, fordi vi holder igen med at flyve, kan det potentielt efterlade nogle af sektorens mest solide og veldrevne selskaber i en styrket position på den anden side af virusudbruddet, hvis nogle af konkurrenterne har knækket halsen undervejs. Det samme kan vi komme til at opleve i energisektoren, hvor en lang række af de svageste aktører risikerer at knække halsen som følge af priskrigen på olie.”


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere din opsparing

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne.

 Book møde