Kort fortalt

  • En stor andel af selskaberne har overrasket positivt på indtjeningen.
  • Indtjeningsvæksten har dog ikke været så høj som de seneste kvartaler.
  • Investorer har haft mere fokus på skuffelser fra bl.a. Netflix og Amazon.
  • Vi forventer positivt afkast den resterende del af året og fastholder neutral aktievægt.


Hvordan har regnskabssæsonen været indtil videre?
”Regnskabssæsonen er stadig i gang, men for det amerikanske S&P 500-indeks har knap 90 pct. af virksomhederne nu fremlagt regnskaber. Ud af disse har lidt flere end normalt overrasket positivt. Størrelsen på de positive overraskelser har dog været mindre end tidligere. Den nuværende indtjeningsvækst for 1. kvartal 2022 for S&P 500 er således på ca. 9 pct., hvilket er mindre end gennemsnittet de seneste 5 år. De europæiske selskaber har også slået forventningerne, men indtjeningsvæksten er lavere end de seneste kvartaler.

Den lavere indtjeningsvækst for årets første kvartal i forhold til de seneste kvartaler skyldes både en lavere økonomisk vækst, og at der sammenlignes med en usædvanlig høj indtjeningsvækst de forrige kvartaler. Dertil kommer, at selskaberne i større og større grad oplever højere omkostninger, problemer i forsyningskæderne, mangel på arbejdskraft og konsekvenserne af krigen i Ukraine.

Store selskaber kan også påvirke de overordnede tal betydeligt. Amazon rapporterede eksempelvis en usædvanligt stor negativ indtjeningsoverraskelse, og hvis man ser bort fra den, ville den nuværende indtjeningsvækst for S&P 500 som helhed forbedres med ca. 3 procentpoint,” fortæller seniorstrateg Sofie Manja Eger Huus.

Vi anbefaler, at man holder sig fra de vækstselskaber, hvor værdiansættelsen er steget mest de seneste år, fordi højere renter sandsynligvis vil ramme dem hårdest.
Sofie Manja Eger Huus, seniorstrateg i Danske Bank. 
Hvordan har aktiemarkedet reageret?
”De positive regnskaber er stort set blevet forbigået i tavshed, mens skuffelserne er blevet straffet hårdt. Især tech-selskaberne har haft det svært, og stigningen i renterne har ikke gjort det lettere, da meget af deres forventede indtjening ligger ude i fremtiden, og en højere rente mindsker nutidsværdien af den fremtidige indtjening. Og når der så ikke er vækst, ja så rammer det vækstselskaberne hårdt, for det jo et afgørende element for en vækstaktie. Derudover er et selskab som fx Netflix blevet ramt af øget konkurrence om forbrugernes tid, som har ført til en overraskende nedgang i antallet af kunder, og det blev straffet hårdt af markedet."
Hvad kan man forvente af regnskaberne for resten af året?
”I øjeblikket forventer analytikerne en indtjeningsvækst på ca. 10 pct. for S&P 500-selskaberne i 2022. Det passer meget godt med vores forventning om en normalisering af indtjeningsvæksten oven på en usædvanlig optur siden midten af 2020. Vi forventer ligeledes en aftagende indtjeningsvækst sammenlignet med tidligere for de europæiske selskaber.

Noget, som også er værd at holde øje med, er selskabernes guidance – dvs. udmeldinger om den nærmeste fremtid – for deres indtjenings- og salgsvækst i de kommende kvartaler. Her må man forvente, at en række selskaber kan se frem til en aftagende vækst, da stigende priser på råvarer og vigtige komponenter samt stigende lønninger vil ramme selskabernes indtjeningsmarginer."

Hvad betyder regnskaberne for jeres investeringsanbefalinger?
”Vi har haft en neutral vægt i aktier siden starten af december, og den holder vi fast i indtil videre. Dvs. at vi aktuelt anbefaler investorer at have samme andel af aktier i deres porteføljer, som de forventer at have på længere sigt. Selv om vi forventer et positivt afkast fra aktier resten af året, ser vi fortsat en række risici, som vi ikke kan ignorere. Det gælder blandt andet en stigende recessionsfrygt og en mulig eskalering af krigen i Ukraine.

Derudover anbefaler vi, at man fokuserer på kvalitetsselskaber, dvs. selskaber som blandt andet er karakteriseret ved en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld. De er typisk også mere robuste i urolige tider.

Vækstaktierne har haft et dårligt år indtil videre på grund af nervøsitet omkring stigende renter, og vi anbefaler, at man holder sig fra de vækstselskaber, hvor værdiansættelsen er steget mest de seneste år, fordi højere renter sandsynligvis vil ramme dem hårdest.”


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder