Del

Danske aktier har mistet noget af magien

De faldende aktiekurser skyldes en række internationale usikkerhedsfaktorer, men udstiller danske aktiers sårbarhed, vurderer Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen. Her besvarer han 4 centrale spørgsmål om aktieuroen.

Hvad er årsagen til de store kursfald på de globale aktiemarkeder i øjeblikket?
USA har – eller rettere havde – som eneste region haft positive afkast hidtil i år, og forskellige usikkerhedsfaktorer har de seneste uger udløst en bølge af gevinsthjemtagning, som har grebet om sig og trukket andre aktiemarkeder med ned. Kursfaldene har blandt andet ramt en række af de store teknologiselskaber hårdt. Mange investorer har de seneste år opbygget en stor overvægt af teknologiselskaber i deres porteføljer, og det kan – som nu – ramme en sektor ekstra hårdt i perioder med modvind. Så er der groft sagt mange til at sælge ud og få til at købe op.

Apple og Alphabet er nu begge nede med omkring 20 pct., siden de toppede tidligere på året, og endnu værre står det til med Facebook. I den senere tid er kursfaldene i USA yderligere blevet accelereret af store aktiesalg fra en række tabsgivende hedgefonde, som har været tvunget til at sælge ud.

Hvilke usikkerhedsfaktorer skaber uro på aktiemarkedet?
Handelskrigen mellem USA og Kina samt stigende amerikanske renter er latente usikkerhedsfaktorer i øjeblikket, ligesom væksten i Kina har skuffet – i høj grad som følge af handelskrigen. Derudover er der en række andre større og mindre faktorer, der på det seneste har fået negativ opmærksomhed og har formået at overskygge de mange gode regnskaber, der generelt kendetegnede den seneste amerikanske regnskabssæson.

Fx er der opstået usikkerhed om Apples omsætning, efter selskabet har besluttet ikke længere at offentligere salgstal for iPhones, og en underleverandør samtidig har sået tvivl om efterspørgslen. I den kemiske industri gav høje oliepriser sig udslag i nogle skuffende regnskaber – og senest er oliepriserne nu styrtdykket, hvilket igen skaber usikkerhed i andre dele af økonomien.

Overordnet kan man sige, at investorer i øjeblikket har mere fokus på de negative historier end de positive historier.

LÆS OGSÅ: USA's enorme gæld er ikke et problem ... endnu.

Danske aktier halter efter europæiske aktier i år. Hvorfor?
Tidligere søgte investorer ofte mod danske aktier i perioder med usikkerhed. Det danske aktiemarked var generelt kendetegnet ved kvalitet og gav en vis grad af stabilitet – men desværre har det ikke helt den samme status længere. Over en bred kam har de danske selskaber simpelt hen ikke leveret som forventet i den senere tid, når man ser på deres regnskaber, og så er det svært at argumentere for, hvorfor udenlandske investorer skal forblive i danske aktier.

I forvejen er det danske aktiemarked et lille randmarked set i et større perspektiv – et marked, der med visse undtagelser er domineret af mindre og mellemstore selskaber. Det er ikke umiddelbart attraktivt for store, internationale investorer, og når selskaberne så heller ikke leverer varen på bundlinjen, har vi en dårlig kombination af egenskaber. Så er internationale investorer hurtigere til at smide deres danske aktier i nervøse perioder. Man kan sige, at danske aktier ser ud til at have mistet noget af magien.

Derfor ser vi også, at danske aktier hidtil i år, opgjort pr. dags dato, halter 1,9 procentpoint efter europæiske aktier – og 9,0 procentpoint efter amerikanske aktier.

Hvad skal man gøre som investor lige nu?
Vi anbefaler generelt investorer at holde fast i deres strategi, bide tænderne sammen og stå pinen ud – hvis de vel at mærke har den rette balance mellem aktier og obligationer set i forhold til deres investeringsprofil. Vi forventer, at de store markedsudsving kan fortsætte en tid endnu, men vi holder fast i vores overvægt i aktier og vores tilsvarende undervægt i obligationer. Overordnet befinder vi os fortsat i et globalt økonomisk opsving med pæn vækst i virksomhedernes indtjening, og vi ser fortsat et betydeligt højere afkastpotentiale i aktier end i obligationer.

Årets trængselstider for danske aktier er dog en vigtig påmindelse om, hvorfor det er så vigtigt med god risikospredning på tværs af lande og regioner. Som tommelfingerregel anbefaler vi, at danske aktier udgør omkring 20 pct. af en aktieportefølje – men hos mange investorer udgør danske aktier rask væk halvdelen af porteføljen eller endnu mere.

Endeligt så anbefaler vi fortsat fokus på selskaber med større robusthed, som blandt andet er selskaber med stabil indtjeningsvækst og fornuftig gældssammensætning. De er så at sige aktiemarkedets Volvo, og mange af dem befinder sig blandt de helt store selskaber, såkaldt big cap, uden for landets grænser.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.