Danske Bank skruer nu ned for aktierne og op for obligationerne.

”Vi har fortsat en stærk tro på, at den økonomiske vækst vil fortsætte i 2018 og 2019 til gavn for aktiekurserne, men samtidig må vi erkende, at den verserende handelskrig giver større usikkerhed om de økonomiske vækstudsigter. De seneste ugers eskalering af konflikten uden udsigt til en snarlig løsning har derfor gjort os lidt mere betænkelige ved aktiemarkedet,” siger Danske Banks chefstrateg, Tine Choi.

Konkret har Danske Bank reduceret overvægten i aktier fra 10 til 5 pct. og tilsvarende reduceret undervægten i obligationer fra 10 til 5 pct. Med andre ord har Danske Bank nu kun en moderat overvægt i aktier.

Handelskrigens negative effekter
Overordnet forventer Tine Choi fortsat pæne tal for selskabernes omsætning og indtjening ved den forestående regnskabssæsonen, der i USA begynder i midten af juli. Hun ser imidlertid en risiko for, at en række selskaber vil skrue ned for forventningerne til den fremtidige indtjening og investeringsaktivitet. Både på grund af usikkerheden forbundet med handelskonflikten og fordi momentum i den globale vækst er aftaget lidt på det seneste.

”Ser vi alene på effekten af handelskrigen med øgede toldsatser på varer, kan det i løbet af de kommende 12 måneder have en negativ effekt på den globale vækst i størrelsesordenen 0,2-0,5 procentpoint – blandt andet fordi virksomheder udskyder investeringer, og forbrugere holder igen,” siger Tine Choi.

LÆS OGSÅ: Hvem er bange for den store stygge handelskrig?

Trumps hårde kurs
Alligevel forventer hun, at det globale økonomiske opsving forbliver intakt. Danske Banks worst case-scenarie er, at den globale vækst falder til 3,2 pct. Til sammenligning har den Internationale Valutafond, IMF, fastsat en vækst på 3,0 pct. som skillelinjen mellem opsving og recession i den globale økonomi.

”Men uanset hvad vil en afmatning i den globale vækst føre til en svækkelse af de økonomiske tillidsindikatorer og større nervøsitet og udsving på de finansielle markeder,” forklarer chefstrategen.

Når Tine Choi ikke forventer en snarlig afklaring på handelskonflikten, skyldes det blandt andet, at Donald Trumps hårde kurs på handelsområdet har øget hans popularitet i USA. Derfor skal man ifølge chefstrategen ikke forvente, at han bøjer af frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november, og det vanskeliggør forhandlinger.

FAKTA: Derfor raser handelskrigen
Handelskrigen er udløst af den amerikanske præsident, Donald Trump, som mener, at amerikanske virksomheder er udsat for uretfærdige handelsvilkår i forhold til andre lande. Derfor vil han beskytte de hjemlige virksomheder og arbejdspladser ved at skærpe tolden på en række importerede varer, mens USA’s handelspartnere, herunder Kina og Europa, svarer igen med forhøjede toldsatser på amerikanske varer.

Øget risiko i Europa
Danske Bank har ikke blot reduceret overvægten i aktier, men har også ændret allokeringen inden for aktier. Hvor banken hidtil har haft en overvægt i europæiske aktier, er Europa nu reduceret til neutral vægt.

”Målt på politiske risici er Europa i en liga for sig sammenlignet med både USA og Kina. Angela Merkel er under pres i Tyskland, og de europæiske udfordringer på immigrationsområdet ligger hele tiden og ulmer. Der er fortsat usikkerhed om, hvordan brikkerne falder på plads med Brexit, og sidst men ikke mindst har Europa langt mindre råderum end Kina og USA til at kompensere for de negative effekter af handelskrigen via finans- og pengepolitisk stimuli,” fortæller Tine Choi.

Større tro på danske og norske aktier
Danske Bank har til gengæld løftet nordiske aktier fra undervægt til neutral vægt, og chefstrategen ser aktuelt mest positivt på danske og norske aktier.

”Det danske aktiemarked er defensivt af natur og er præget af mange kvalitetsselskaber, der ofte klarer sig bedre end aktiemarkedet generelt i perioder med usikkerhed, og i Norge nyder selskaber inden for energisektoren godt af de højere oliepriser. Ser vi på aktiemarkederne i Sverige og Finland, er de mere sårbare overfor udviklingen i europæisk økonomi og har et mere cyklisk præg end det danske aktiemarked,” siger hun.

Danske Bank fastholder sin neutrale vægt i USA og overvægten i emerging markets-aktier, hvor især Asien ser interessant ud. Endeligt har banken fortsat undervægt i japanske aktier.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.