Fonden Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligationer bliver til Danske Invest High Yield-obligationer. Fonden fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis (ESG-fond). Ordet ’sustainable’ (bæredygtig) fjernes i navnet for at ensrette med Danske Invests andre ESG-fonde, som ikke har ”bæredygtig” i navnet og heller ikke har et bæredygtigt investeringsmål.

Ændringen består udelukkende af en navneændring og får ingen betydning for fondens investeringsstrategi, omkostninger, risiko- eller afkastforventninger. De danske fonde ændrer navn den 27. oktober 2022, mens fondene fra Luxembourg ændres den 21. november 2022. Du kan læse mere om, hvilke fonde (ISIN kode) der ændrer navn via linket under.

Læs mere

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder