Fire ud af fem danske investorer har placeret mere end halvdelen af deres aktieinvesteringer i danske aktier. Det viser en ny undersøgelse, som Danske Bank har gennemført på tværs af Norden i samarbejde med analysevirksomheden Prospera.

45 pct. af investorerne i Danmark svarer, at de udelukkende har danske aktier i porteføljen, og for yderligere 36 pct. fylder danske aktier mere end halvdelen af porteføljen. Dermed snupper danske investorer den nordiske førertrøje, når det gælder forkærlighed for lokale aktier.

Hvor det samlet set er 81 pct. af de danske investorer, der har over halvdelen af deres investeringer i lokale aktier, er det tilsvarende tal 60 pct. i Sverige, 67 pct. i Norge og 73 pct. i Finland.

”Tallene er både tankevækkende og bekymrende. Generelt har nordiske investorer for mange lokale aktier, og i Danmark er tendensen altså endnu mere udtalt. Dermed løber danske investorer en ekstra høj risiko. Kommer det danske aktiemarked ind i en dårlig periode, kan mange danske investorer blive ramt,” siger Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, og tilføjer, at vi faktisk ikke skal længere tilbage end 2016, før det danske aktiemarked i en længere periode haltede efter mange udenlandske markeder. Her blev det danske aktiemarked primært trukket ned af Novo Nordisk, der var ramt af øget priskonkurrence og potentiel prisregulering i USA.

Tyrkertro på danske aktier
Ifølge Danske Banks undersøgelse er der især to årsager til investorernes store forkærlighed for lokale aktier – dels at investorerne har størst kendskab til lokale aktier, og dels at det føles mere trygt at investere i lokale aktier.

Derudover har danskerne tilsyneladende en tyrkertro på deres hjemlige aktiemarked – og også her skiller danskerne sig ud set på nordisk plan. 73 pct. af de danske investorer peger på danske aktier som den mest interessante investeringsmulighed i øjeblikket, mens blot 27 pct. peger på aktier fra enten Europa, USA eller emerging markets. I Sverige er det til sammenligning blot 37 pct. af investorerne, der peger på svenske aktier som den mest interessante investeringsmulighed, og i Finland og Norge er tallet hhv. 48 og 54 pct.

”Danskerne har en ukuelig optimisme i forhold til danske aktier, og det skyldes måske, at det danske aktiemarked generelt har klaret sig ekstremt godt de senere år set i forhold til mange udenlandske markeder. Men det er altså ingen garanti for, at det også vil være tilfældet fremover, og danske investorer skal passe på ikke at lade sig forblænde og forføre af fortiden,” siger Tine Choi.

Bør maksimalt fylde 20 pct.
Normalt anbefaler Danske Bank, at private investorer har mellem 15 og 20 pct. af deres aktieinvesteringer i danske aktier afhængig af deres risikoprofil.

”Det danske aktiemarked har generelt en stor sårbarhed over for udviklingen i enkelte store selskaber som fx Novo Nordisk og enkelte sektorer – ikke mindst medicinalsektoren. Derfor vurderer vi, at danske aktier blot bør udgøre en begrænset andel af en aktieportefølje, for ellers får man ikke den fornødne risikospredning i sin portefølje,” fortæller chefstrategen.

Aktuelt har Danske Bank en undervægt i danske aktier, og det betyder, at den anbefalede andel af danske aktier i øjeblikket er reduceret til mellem 10 og 15 pct. afhængig af den enkelte investors risikoprofil. Modsat har Danske Bank overvægt i europæiske aktier.

”Hidtil i år har danske aktier leveret et langt højere afkast end europæiske aktier og har blandt andet nydt godt af et comeback for Novo Nordisk-aktien, men på nuværende tidspunkt vurderer vi, at en bredere eksponering mod europæiske aktier giver et mere attraktivt forhold mellem potentielt afkast og risiko end danske aktier,” siger Tine Choi.

Danske Bank har også overvægt i amerikanske aktier i øjeblikket.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.