Det får du svar på

  1. Kan aktiemarkedet fortsætte de seneste måneders stigninger? 
  2. Hvornår bøjer renten af? 
  3. Hvornår skal man have flere aktier i porteføljen?
  4. Hvilke investeringstemaer er mest interessante i øjeblikket?
  5. Har vi lagt den værste inflation bag os?

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.

Vores investeringsrådgivere i Danske Bank taler dagligt med hundredvis af private investorer, og vi har spurgt, hvad der især optager investorerne i øjeblikket. Især fem spørgsmål går ofte igen for tiden – læs dem herunder og få chefstrateg Frank Ølands svar:

1. Kan aktiemarkedet fortsætte de seneste måneders stigninger?

Ja, det er en mulighed. Aktiemarkedet løftes af gode nyheder og optimisme hos investorerne. Så længe de to ingredienser er til stede, kan markedet godt fortsætte opad. ”Animal spirits” i form af en god stemning blandt investorerne kan endda være med til at fortsætte stigningen selv uden gode nyheder – i hvert fald i en periode.

Der er dog stadig grunde til at være lidt forsigtig. Investorerne er i øjeblikket ved at prise ind, at inflationen kommer pænt, at vi får en såkaldt blød landing for økonomien (dvs. at en recession undgås), og at centralbankerne allerede sidst på året, skal begynde at sætte renten ned. Det scenarie kan jeg godt være lidt skeptisk overfor. De stigende værdiansættelser, en negativ indtjeningsvækst fra selskaberne og en fortsat restriktiv pengepolitik øger også risikoen for, at aktiemarkedet ikke kan fortsætte stigningen.
Hvis der kommer et tilbagefald i aktiemarkedet, så vil vi sandsynligvis se det som en købsmulighed.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
2. Hvornår bøjer renten af?
Centralbankerne er sandsynligvis snart færdige med at hæve renterne. Vi forventer den sidste renteforhøjelse fra Den Europæiske Centralbank i starten af maj. Kigger man på forventningerne i rentemarkedet, er det lige nu forventningen, at centralbankerne allerede begynder at sætte renterne ned igen i slutningen af året. Ligeledes forventer vi, at de helt store bevægelser i de lange renter (10-årige statsobligationsrenter) er bag os, og at de lange renter snart bøjer af og om 3-6 måneder begynder at falde lidt igen.

Der er dog altid usikkerhed om renteudviklingen, og den er måske særlig stor i øjeblikket. Så selv om det er vores forventning, at centralbankerne snart er færdige med at hæve renterne, er det fortsat en risiko, at de kan hæve den mere og/eller holde den på et højt niveau i længere tid, alt efter hvordan økonomien og ikke mindst inflationen udvikler sig.

LÆS OGSÅ: Er vi i et bull market eller et bear market rally?

3. Hvornår skal man have flere aktier i porteføljen?

De økonomiske udsigter er forbedret de seneste måneder, men samtidig er aktiemarkedet steget betydeligt, så vi er stadig afventende med at øge andelen af aktier i vores såkaldte rådgivningsporteføljer. Hvis der kommer et tilbagefald i aktiemarkedet, så vil vi sandsynligvis se det som en købsmulighed. Vi anbefaler på nuværende tidspunkt investorer at have ekstra fokus på emerging markets-aktier, hvor vi aktuelt ser det bedste afkastpotentiale. Er man lidt mere kortsigtet investor, så bør man også overveje at øge andelen af cykliske aktier. De er faldet meget og kan ligesom emerging markets-aktier nyde godt af Kinas genåbning samt forbedrede vækstudsigter.

LÆS OGSÅ: Dragen er vågnet – og den har penge på lommen

Det er imidlertid svært at time aktiemarkedets op- og nedture rigtigt, så det er en udmærket langsigtet investeringsstrategi at have en konstant aktieandel i overensstemmelse med ens risikoprofil og tidshorisont. På kort sigt svinger aktiekurserne meget, men over lange tidsperioder giver aktier næsten altid et betydeligt positivt afkast. Over de seneste 100 år har aktier i gennemsnit givet ca. 7 pct. i årligt afkast, selv om det naturligvis ikke er en pålidelig indikator for fremtidigt afkast.
Ja, det er vores forventning, at inflationen kommer ret hurtigt nedad.Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
4. Hvilke investeringstemaer er mest interessante i øjeblikket?
Der er nogle langsigtede temaer, som vi synes er interessante, og som også understøttes af den aktuelle udvikling. Det er fx robotter og automatisering, der understøttes af aldring og gradvist færre i den arbejdsdygtige alder, og som nu også understøttes af ønsket om at flytte en del produktion væk fra Kina og eventuelt ”hjem” til de mere vestlige markeder. Et andet tema er krydsfeltet mellem sundhed og innovation (som fx brug af sensorer, telemedicin, big data, AI mv.), der har fået et ekstra skub efter Covid-19.

Klimaforandring og bæredygtighed er også et kæmpe tema. Det har fået et ekstra boost med USA's klimapakke, der understøtter klimavenlig produktion i USA. Lignende tiltag må forventes i Europa. Den grønne omstilling er meget energikrævende, og produktion af batterier til elbiler mv. kræver også betydelige mængder af fx sjældne jordarter. Sammen med Kinas genåbning er det med til at gøre energi og råvarer til interessante temaer.

5. Har vi lagt den værste inflation bag os?

Ja, det er vores forventning, at inflationen kommer ret hurtigt nedad. Det er afgørende for, at centralbankerne kan stoppe med at hæve renterne. Det kan desværre ikke helt udelukkes, at det stramme arbejdsmarked i USA og i nogen grad også i Europa kan medføre høje lønstigninger, som så igen kan presse inflationen opad. Men det er ikke vores hovedscenarie. Tværtimod forventer vi, at inflationen kan komme ned i nærheden af centralbankernes mål på 2 pct. inflation i slutningen af året. Det betyder dog ikke, at husholdningerne har fået deres købekraft tilbage. Det betyder, at priserne har stabiliseret sig på et højere niveau, hvilket stadig kan være en udfordring for den private efterspørgsel. 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder