Sommeren lakker snart mod enden. Globale aktier er steget yderligere i løbet af juli og nærmer sig nu snart niveauet fra årets start, og IT-sektoren er fortsat årets suveræne højdespringer.

Også på obligationsmarkederne har vi set en fortsat normalisering. Da coronapanikken toppede i foråret, styrtdykkede de mest risikofyldte obligationstyper som emerging markets-obligationer og high yield-obligationer, men siden har de indhentet meget af det tabte.

Er der yderligere stigninger at hente for investorer – og hvilke faktorer afgør retningen fremover? Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, og investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen udpeger her de vigtigste temaer for dit afkast i den kommende tid:

1. Mere målrettet kamp mod coronavirus
Virussen forbliver en trussel, men responsen er blevet anderledes. Efter den store nedlukning tidligere i år ser vi nu en mere målrettet håndtering af nye udbrud, hvor nogle restriktioner bliver genindført i de berørte områder.

Det er åbenlyst, at coronavirussen stadig er ude af kontrol en række steder i verden, men med mere målrettede tiltag bliver økonomien ikke sat fuldstændig på pause og kan fortsat fungere – dog med aktiviteten på et lavere niveau. Sådan forventer vi, at udviklingen vil fortsætte, indtil en vaccine er tilgængelig, og her lader der til at ske gode fremskridt. Men markederne kan fortsat være følsomme over for nyhedsflow om udviklingen af vacciner og coronavirussens udvikling.

KONKLUSION: Vi beholder vores moderate overvægt i aktier for at være med på en potentiel upside, men forbliver forsigtige.
Vi fastholder vores overvægt i både aktier og obligationer fra emerging markets.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 
2. Svagere dollar giver muligheder
Den amerikanske dollar agerer typisk sikker havn i urolige tider, hvor dollaren styrkes. Den senere tids forventninger om global økonomisk fremgang har dog bidraget til at svække dollaren over for andre valutaer, og det er ikke mindst interessant for emerging markets.

En svagere dollar gør det billigere for emerging markets-lande at servicere deres gæld i dollar, og råvareeksportører får højere priser for deres varer i lokale valutaer. Alt andet lige forbedrer det økonomien i disse lande og leder til en faldende risikopræmie på aktier og obligationer fra emerging markets – og dermed potentielt højere kurser.

Fortsat lempelig pengepolitik fra den amerikanske centralbank og meget lave renter i de udviklede lande kan yderligere accelerere kapitalstrømmene til emerging markets i jagten på højere renter.

KONKLUSION: Vi fastholder vores overvægt i både aktier og obligationer fra emerging markets.

3. Hvad lærte vi af regnskaberne?
Indtjeningen var bedre end forventet henover sommerens regnskaber, men investorerne sværere at begejstre. Sådan lyder den overordnede konklusion på den forgangne regnskabssæson – ikke mindst i USA.

De fleste selskaber i både USA og Europa slog analytikernes forventninger. I USA, hvor aktierne har udviklet sig bedst i år, blev det dog belønnet mindre end normalt, og det tyder på, at meget positivt er priset ind i kurserne, og at usikkerheden omkring fremtiden er høj.

Selskabernes guidance – dvs. deres forventninger til fremtiden – er blevet vigtigere for investorerne. I øjeblikket er der høje forventninger til selskabernes indtjeningsvækst i 2021, og guidance vil være en test af disse forventninger. Derfor er det ikke kun indtjeningstal, men også forventningerne til fremtiden, der i løbet af efteråret kan betyde knald eller fald for aktiernes rebound.

KONKLUSION: Selskaberne er ikke blevet belønnet så meget for at slå indtjeningsforventningerne, men vi fastholder vores overvægt i aktier, da bedringen forventes at fortsætte.

4. Kan aktierotationen fortsætte?
I løbet af sommeren fik investorerne en overgang øget appetit på cykliske aktier som industri og råvarer, der ellers har været blandt årets største tabere, og det bidrog også for en stund til at løfte europæiske aktier mere end amerikanske aktier, fordi disse sektorer vægter tungere i Europa.

Cykliske aktier er karakteriseret ved typisk at klare sig bedst i økonomiske opgangstider. Den øgede tro på cykliske aktier var drevet af øget optimisme om fremtiden – blandt andet næret af positive nyheder om udviklingen af en vaccine mod coronavirus. I denne omgang blev det dog ved midlertidige tegn på en sektorrotation mod cykliske aktier, da der stadig er mange spørgsmålstegn og usikkerheder i forhold til den økonomiske udvikling, og dertil kommer de politiske risici (se nedenfor).

I den kommende tid forventer vi derfor fortsat, at sektorer med høj og knap så cyklisk vækst som IT og kommunikationsservice vil gøre det bedst. Derudover er finanssektoren efter vores vurdering det bedste valg for investorer, der vil positionere sig i forhold til et cyklisk opsving.

KONKLUSION: Vi forbliver positive på sektorerne IT og kommunikationsservice, mens finans kan give en god cyklisk eksponering mod valueaktier. Vi har alle tre sektorer på overvægt.

5. Den politiske scene er højspændt
Der har ikke været meget sommerferie på den politiske scene. I USA forhandler partierne om ny stimulus af økonomien, og når de til enighed, kan det give et boost til USA-aktier. Spændinger mellem Kina og USA er blusset op igen, da USA mente, at kinesiske hackere gik efter amerikanske selskaber og befalede en nedlukning af det kinesiske konsulat i Houston. Konflikten kan eskalere lidt mere frem mod det amerikanske valg.

I Europa er Brexit-forhandlingerne om briternes fremtidige forhold til EU gået i hårdknude, og risikoen for et såkaldt hårdt Brexit øges. EU blev enig om en genopretningsfond for at understøtte den coronaramte europæiske økonomi, men da udbetalingerne først kan starte i 2021, hjælper det ikke på den kortsigtede vækst i Europa. Europæiske aktier har underperformet, og den politiske risikopræmie vil nok forblive høj.

KONKLUSION: Amerikanske aktier kan fortsat outperforme, da de normalt er mindre følsomme over for høj politisk risiko. Vi fastholder vores overvægt i amerikanske aktier – og vores undervægt i europæiske aktier.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde