Kort fortalt

  • Recession kan snart blive et dominerende tema på de finansielle markeder.
  • Efter de seneste måneders aktiestigninger ser vi risiko for nye kursfald.
  • Vi ser aktuelt bedre muligheder inden for obligationer end aktier.
  • 4 faktorer kan blive afgørende for markedsudviklingen i 2023.
  • Hold fast i din investeringsstrategi, hvis den passer til din tidshorisont og risikoprofil.


De seneste måneder har budt på pæne aktiestigninger, og det store spørgsmål er, om de værste kursfald på aktiemarkedet er ved at være bag os, eller om stigningerne vil blive afløst af nye markante kursfald? Præcis som vi oplevede det i kølvandet på sommerens aktieoptur.

Aktiemarkederne fik i særdeleshed et kraftigt løft som reaktion på, at de amerikanske inflationstal for oktober var lavere end ventet. Men selv om den høje inflation er på vej ned, ser der stadig ud til at være et underliggende inflationspres, og yderligere kan recession inden længe blive et dominerende tema på de finansielle markeder.

”Det har i år været nødvendigt for centralbankerne at hæve renterne kraftigt for at dæmpe den økonomiske aktivitet og dermed få inflationen ned. Men prisen for at tøjle inflationen kan desværre blive en recession, og vi ser en betydelig risiko for, at landingen i global økonomi bliver hårdere end det, der nu er indregnet i aktiekurserne,” fortæller chefstrateg Frank Øland i Danske Banks nye kvartalsrapport Quarterly House View Vinter 2022, der i disse dage bliver distribueret til Private Banking-kunder samt andre udvalgte større investeringskunder i Danske Bank.

”Derfor er det også vores vurdering, at efterårets optur på aktiemarkedet kan vise sig at være endnu et bear market-rally – dvs. en midlertidig optur inden fornyede kursfald,” fortsætter han.
Vi foretrækker de defensive sektorer sundhed, forsyning og stabilt forbrug, som har klaret sig relativt godt og giver noget stabilitet til porteføljen i usikre tider. Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
Markant krisetegn fra renterne
Årets udvikling i renten på amerikanske statsobligationer. De er steget støt, og den korte (2-årige) rente er nu markant højere end den lange (10-årige) rente, hvilket er usædvanligt og historisk set har været en pålidelig indikator for en forestående recession. Man siger også, at rentekurven er invertereret, og aktuelt sender renterne det kraftigste recessionssignal i 40 år.

Vær varsom med de mest risikable dele af markedet
Frank Øland vurderer i rapporten, at lavere indtjening i virksomhederne og ikke mindst en betydelig nedjustering af indtjeningsforventningerne kan komme til at presse aktiekurserne i de kommende måneder.

”Vi anbefaler derfor fortsat investorer at have en forsigtig tilgang til aktiemarkedet og have en lidt mindre andel af aktier i porteføljen, end de forventer at have på længere sigt. Også betegnet en undervægt i aktier. I stedet anbefaler vi investorer at have større fokus på obligationer, hvor vi i øjeblikket ser et mere attraktivt forhold mellem forventet afkast og risiko end i aktiemarkedet,” siger chefstrategen.

Både inden for aktier og obligationer anbefaler han i øjeblikket investorer at holde sig fra de mest risikable dele af markedet, som typisk vil blive hårdest ramt i tilfælde af ny markedsturbulens.

LÆS OGSÅ: Private investorer kaster sig over obligationer


Udviklingen i energipriserne er en af de helt store økonomiske jokere i det kommende år – ikke mindst for Europa. Foreløbigt ligger både olie- og gaspriserne betydeligt lavere end i sommer.

Udvalgte fokusområder inden for obligationer og aktier

Årets rentestigninger er de største og hurtigste siden 1994, og det giver ifølge Frank Øland attraktive afkastmuligheder inden for obligationer.

”Der kan fx hentes pæne renter fra danske realkreditobligationer, og det er samtidig vores vurdering, at de lange renter er forbi toppen – eller i hvert fald tæt på toppen. Falder renterne igen i de kommende år, kan der dermed også opnås en kursgevinst, men modsat vil obligationskurserne dog falde, hvis renterne fortsætter med at stige,” siger han.

Inden for aktier peger Frank Øland blandt andet på defensive aktier som et fornuftigt valg i øjeblikket.

”Defensive aktier er aktier i selskaber, der ikke er så påvirkede af konjunkturudviklingen som cykliske selskaber. Ved at investere i defensive aktier mindskes risikoen for at blive ramt af nedjusteringer i indtjeningsforventningerne. Vi foretrækker de defensive sektorer sundhed, forsyning og stabilt forbrug, som har klaret sig relativt godt og giver noget stabilitet til porteføljen i usikre tider. Vi begynder dog også at se spirende muligheder i nogle af de vækstaktier, der er faldet meget i år, og som kan få lidt medvind, hvis renterne falder,” siger han.

4 kritiske faktorer for markedsudviklingen i 2023

Inflation og energipriser: Den høje inflation har i år medført en kraftig stigning i centralbankernes styringsrenter, og fremadrettet vil inflationsudviklingen være afgørende for såvel centralbankernes beslutninger som for investeringsklimaet. Energipriserne er en væsentlig faktor for inflationen, og derfor kan det få stor betydning, hvordan energipriserne udvikler sig henover vinteren og i 2023 generelt.

Global vækst: Verden står over for en opbremsning i den økonomiske vækst. Mens Europa og Kina formentlig allerede er i recession, er situationen i USA mere usikker og bliver afgørende for omfanget af den globale opbremsning. En alvorlig opbremsning vil medføre højere ledighed og et kraftigt fald i selskabernes indtjening, hvorimod en blød landing i USA ikke blot vil understøtte investeringerne i USA, men også kan få positiv afsmitning på resten af verden.

Risikoappetit: Investorernes risikoappetit har været meget svag i 2022 som følge af den høje inflation og centralbankernes aggressive renteforhøjelser. Dertil har frygten for en recession tynget markedet yderligere. Når centralbankerne for alvor skruer ned for tempoet, og vi ser en bund i de makroøkonomiske data, vil det være positivt for risikoappetitten.

Geopolitik: Efter flere årtier uden de store geopolitiske konflikter er fronterne i de senere år blevet trukket skarpt op med Ruslands invasion af Ukraine som den foreløbige kulmination, og dertil kommer spændingerne mellem USA og Kina. Udviklingen i især disse brændpunkter kan få stor betydning for de finansielle markeder i 2023 – ser vi en yderligere eskalering, status quo eller en nedtrapning?
HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer.
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder