Kort fortalt

  • Sidste år gik den balancerede portefølje groft sagt i stykker.
  • Aktier og obligationer opførte sig ikke længere, som vi er vant til.
  • Den balancerede portefølje kan dog gøre et stærkt comeback.
  • Højere renter har fordoblet det forventede afkast fra en portefølje med 40 pct. aktier og 60 pct. obligationer.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.


Den balancerede portefølje er en gammelkendt traver i finansverdenen. Ved at kombinere aktier og obligationer – fx i forholdet 40-60 – kan man skabe en portefølje, der leverer rimelig robuste afkast. Når aktierne klarer sig dårligt, så klarer obligationerne sig normalt godt – og omvendt. Obligationer i porteføljen bidrager kort sagt til at trække den samlede risiko ned. Det giver mere stabile afkast, og det har fungeret fint siden 1980erne.

Men sidste år gik den balancerede portefølje groft sagt i stykker. Aktier og obligationer faldt samtidig og stort set lige meget. 2022 blev et historisk dårligt år for den balancerede portefølje. Det dårligste år i mands minde. Det kom ovenikøbet efter en årrække, hvor mange investorer mente, at det eneste der duede var aktier. Populært sagt var TINA på dansegulvet. TINA er en forkortelse for There Is No Alternative og skal forstås, som at der ikke var noget godt alternativ til aktier. Obligationer i porteføljen blev ofte afvist på grund af de meget lave renter. Derfor var den balancerede portefølje da også lige ved at ende på lossepladsen.
Forsvinder inflationsfrygten, og markedet i højere grad vender tilbage til det normale, så vil gode nøgletal sende aktier op og obligationer ned, mens dårlige data vil gøre det modsatte.   Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
Udsigt til mere normale tilstande for aktier og obligationer
Den gode nyhed er, at den balancerede portefølje nu ser ud til at virke igen. Renterne er steget markant, så obligationerne nu både kan bidrage med afkast og reducere den samlede risiko. Rådet for Afkastforventninger har fordoblet det forventede årlige afkast på en portefølje med 40 pct. aktier og 60 pct. obligationer i forhold til januar 2022.

Det altafgørende er dog, at inflationsfrygten forhåbentlig er ved at forsvinde. Vi har haft en usædvanlig periode, hvor aktier og obligationer har fulgtes ad. Kom der fx høje inflationstal, så sendte det renten op, og både aktier og obligationer faldt. Forsvinder inflationsfrygten, og markedet i højere grad vender tilbage til det normale, så vil gode nøgletal sende aktier op og obligationer ned, mens dårlige data vil gøre det modsatte. Det vil også være tilfældet, hvis investorerne i højere grad handler på recessionsfrygt. I dette miljø fungerer den balancerede portefølje igen – og den kan endda fungere rigtig godt.

Risikoen er selvfølgelig, at inflationen har bidt sig fast, og 2023 bliver en gentagelse af 2022 med renter, der fortsætter opad og smæk til både aktier og obligationer. Det er ikke vores forventning, men skulle det ske, så havde det nok været bedst at smide den balancerede portefølje i småt brændbart.

LÆS OGSÅ: Kinas U-vending giver nye muligheder for investorer

Tilføjer gode egenskaber til porteføljen
Er du en investor med høj risikoappetit og en lang tidshorisont, så skal du nok ikke have 60 pct. obligationer i din portefølje. Men du bør ikke skippe obligationerne helt. Det har nogle virkelig gode porteføljeegenskaber at tage lidt obligationer med. Du kan reducere risikoen betragteligt i forhold til, hvad det koster i forventet afkast.

Der kan også suppleres med alternativer. Lidt alternativer kan give yderligere kvalitet til porteføljen ved både at reducere risikoen og øge det forventede afkast.

TINA er død, og den balancerede portefølje lever.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder