En blanding af aktier og obligationer er på sigt den bedste strategi for de fleste investorer. Problemet er blot, at sådan en balanceret portefølje ikke altid føles godt på den korte bane. Faktisk hverken i gode eller dårlige tider – men det er et mentalt bedrag.

Det viser tallene, hvis vi over de seneste 20 år sammenligner en ren aktieportefølje med en balanceret portefølje bestående af 55 pct. globale aktier og 45 pct. blandede obligationer.
Den balancerede portefølje har opnået et samlet afkast på 112 pct. mod 87 pct. for den rene aktieportefølje.Jacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank

Forbandelsen når markedet stiger
Når aktiemarkedet stiger, halser afkastet fra en balanceret portefølje typisk efter aktiemarkedets afkast på grund af den lavere aktieandel. Det kan lede til stor frustration som investor, når din egen portefølje ikke vokser lige så meget som de afkasttal, du læser om i medierne.

Vi mennesker har nemlig en udtalt tendens til at sammenligne os med andre – og så glemmer vi rask væk, at afkastet fra en balanceret portefølje ikke kan sammenlignes med afkastet fra fx C25- eller S&P 500-indekset, der har et helt andet niveau af risiko.

Forbandelsen når markedet falder
Den balancerede porteføljes styrke ligger i de perioder, hvor aktiemarkerne falder meget. Her vil porteføljens andel af obligationer typisk reducere dit tab i forhold til aktiemarkedet generelt. Under finanskrisen ville du fx have tabt 49 pct. som ren aktieinvestor, mens du i den balancerede portefølje havde tabt 32 pct. undervejs.Investering handler ikke kun om at klare det godt, når det går opad, men også om at begrænse sine tab i dårlige perioder. Det kan være mindst lige så vigtigt for dit langsigtede afkast, men problemet er blot, at vi som investorer hader at tabe penge. Derfor overskygger ærgrelsen ofte, at tabet fra den balancerede portefølje typisk er markant mindre end aktiemarkedets tab.

Som investor i en balanceret portefølje kan du således let ende med en følelse af aldrig rigtig at vinde, fordi du altid enten går glip af afkast eller taber penge. Det er den balancerede porteføljes forbandelse.

Velsignelsen: Det langsigtede afkast
Men selv om den balancerede portefølje måske har givet en konstant følelse af at være et skridt bagefter, er virkeligheden faktisk en helt anden set over de seneste 20 år. Her har den balancerede portefølje opnået et samlet afkast på 112 pct. mod et afkast på 87 pct. for den rene aktieportefølje. Samtidig har den balancerede portefølje som beskrevet haft mindre udsving undervejs og dermed lavere risiko for dig som investor, hvilket er den balancerede porteføljes altoverskyggende styrke.

Selv om den balancerede portefølje kan være vanskelig at eje undervejs, har den altså fungeret præcis efter hensigten og illustrerer den balancerede porteføljes velsignelse på længere sigt.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere din opsparing

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne.

 Book møde