Kort fortalt 

  • De seneste 25 år har aktier kun to gange givet et højere årligt afkast end i 2019.
  • Værdiansættelsen på aktier er højere end for et år siden, og det giver mindre plads til skuffelser.
  • Danske Bank overvægter fortsat aktier, men glem ikke obligationer i porteføljen.


Med et afkast på 29,6 pct. gav globale aktier sidste år det højeste afkast i 10 år.

”Set over de seneste 25 år har globale aktier faktisk blot to gange givet et højere årligt afkast, og det var i 1999 og 2009, mens aktierne i 1997 og 2005 gav et marginalt lavere afkast end i år,” siger Danske Bank chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

Sidste års aktiegevinster var kun i meget beskedent omfang drevet af stigende indtjening i virksomhederne. Med andre ord steg aktiekurserne langt mere end virksomhedernes indtjening.

”Den primære årsag til kursstigningerne er, at investorerne i løbet af 2019 har været villige til at betale stadig mere for indtjeningen i selskaberne – dvs. at aktiernes værdiansættelse er øget. Det betyder, at aktierne i dag er værdiansat til den dyre side, hvor de for et år siden var billige efter store kursfald på aktiemarkederne i 4. kvartal i 2018,” fortæller Henrik Drusebjerg.
Med den højere værdiansættelse på aktier er der nu mindre plads til skuffelser end for et år siden.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank

En flyvende start på året
Netop kursfaldene i slutningen af 2018 var årsagen til, at vi fik en flyvende start på 2019, fordi aktiekurserne rettede sig og i løbet af første kvartal af 2019 indhentede det tabte.

Siden fulgte flere perioder med nervøsitet og markedsudsving henover sommeren, blandt andet udløst af en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina, inden vi i årets sidste kvartal fik en ny lang periode med stigende aktiekurser. Det skyldtes fremskridt i handelskrigen med forhandlinger om en såkaldt delaftale, pengepolitiske lempelser fra centralbankerne samt en række opløftende økonomiske nøgletal.

”Især amerikanske aktier trak op i det forgangne år med afkast på 33,8 pct. og med selskabers opkøb af egne aktier som en væsentlig drivkraft. Vi kan også se, at Apple og Microsoft var de største enkelte bidragsydere til afkastet fra amerikanske aktier. Ser vi på sektorer, trak især IT-aktierne op,” siger Henrik Drusebjerg.Mindre plads til skuffelser
Danske Bank forventer også, at aktier vil give et positivt afkast i 2020 – om end i langt mere moderat omfang end i 2019. Det kan du læse mere om her.

”Men nu hvor aktierne er værdiansat til den dyre side, er det afgørende, at selskabernes indtjening lever op til forventningerne i den kommende regnskabssæson, der begynder i midten af januar. Med den højere værdiansættelse på aktier er der nu mindre plads til skuffelser end for et år siden, lige som markedet kan være mere sårbart over for politiske og geopolitiske begivenheder som fx en eskalering af konflikten mellem USA og Iran,” siger chefstrategen.

Han tilføjer, at Danske Bank fortsat har en overvægt af aktier i sine porteføljer – dvs. en større andel af aktier i porteføljerne, end banken forventer at have på lang sigt. Modsat har banken undervægt af obligationer, hvor afkastpotentialet er yderst begrænset. Det gælder ikke mindst for de mest sikre obligationstyper som fx danske stats- og realkreditobligationer, men alligevel bør de fleste investorer have en større eller mindre andel af obligationer i deres porteføljer. Her kan du læse hvorfor.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.


Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde