Kort fortalt 

  • Trods nye smitterekorder forventer vi ikke en gentagelse af forårets økonomiske nedtur og aktiefald.
  • En række faktorer giver forventninger om fornuftige aktieafkast det kommende år.
  • Vi fastholder vores moderate overvægt i aktier i vores porteføljer.Antallet af smittede med coronavirus sætter i øjeblikket nye dagsrekorder i mange lande, og det tynger aktiemarkederne. Sidste uge oplevede amerikanske aktier det største ugefald siden marts, og også danske og europæiske aktier oplevede markante kursfald.

”Anden bølge af coronavirussen rammer lige nu med større intensitet og omfang, end de fleste havde forestillet sig. Det betyder, at lande som Tyskland, Frankrig og Storbritannien har varslet nye restriktioner og nedlukninger, der rammer væksten – og samtidig er der stigende usikkerhed om, hvor meget værre situationen kan udvikle sig henover vinteren, og hvor længe økonomien må køre på lavere blus. Derfor er det naturligt, at vi ser en reaktion på aktiemarkederne,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

Der er nu mere fokus på at ramme en passende balance mellem at reducere smittespredningen og holde økonomien i gang.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Bedre balance mellem corona og økonomi
Især servicesektoren bliver hårdt ramt, når blandt andet restauranter, kulturliv og rejseaktiviteter lukker ned. Men selv om nedlukningerne kan give negativ vækst i Europa i årets sidste kvartal, forventer Henrik Drusebjerg ikke en gentagelse af det lammende slag mod økonomien og aktiemarkederne, vi oplevede i årets andet kvartal.

”Trods de nye nedlukninger i Europa er der en stigende forståelse for de store negative samfundsmæssige konsekvenser, hvis økonomien går komplet i stå, og millioner af mennesker mister deres job. Derfor er der nu mere fokus på at ramme en passende balance mellem at reducere smittespredningen og holde økonomien i gang,” siger han.

I foråret så vi blandt andet også nedlukninger i fremstillingssektoren i nogle europæiske lande, men her holder man – i hvert fald foreløbig – hjulene i gang. Samtidig kører den kinesiske økonomi i et langt højere gear nu end i foråret, og efterspørgslen fra Kina er med til at understøtte de europæiske industrivirksomheder.

Flere usikkerheder tynger USA
Også USA registrerer smitterekorder i øjeblikket, men her forventer Henrik Drusebjerg ikke bredt funderede nedlukninger af samfundet. Her lader der i dag til at være endnu større fokus på – og modvilje mod at acceptere – de negative samfundsmæssige effekter af nedlukninger.

”Men selvfølgelig tynger coronavirussen den økonomiske aktivitet i USA, og derudover er der flere andre faktorer, der aktuelt dæmper optimismen for amerikanske investorer. Der er stadig en vis usikkerhed om udfaldet af tirsdagens valg i USA, hvor der i værste fald kan gå uger, før vi får det endeligt valgresultat, hvis en af parterne bestrider resultatet. Samtidig trækker det fortsat ud med politisk enighed om en ny hjælpepakke til at holde hånden under amerikansk økonomi – herunder de mange amerikanere, der har mistet deres job, og de nødlidende erhvervsdrivende inden for især servicesektoren,” fortæller chefstrategen.

LÆS OGSÅ: De 5 vigtigste svar om valget i USA


Har overskygget gode regnskaber
Usikkerheden om coronavirussen samt hjælpepakken og valget i USA har overskygget, at de amerikanske selskaber generelt har leveret langt bedre resultater end forventet i indeværende regnskabssæson. Hidtil i år er selskabernes indtjening faldet betydeligt mindre en frygtet, og samtidig er der udsigt til solid fremgang i 2021 – blandt andet fordi selskaberne har været gode til at reducere omkostninger.

”Det er en af årsagerne til, at vi fortsat forventer et fornuftigt afkast fra aktier i det kommende år og fastholder den moderate overvægt i aktier, vi i øjeblikket har i vores porteføljer,” siger Henrik Drusebjerg.

Flere andre lys i mørket

Samtidig er der ifølge chefstrategen flere andre faktorer, der understøtter forventningen om, at de nuværende udsving og kursfald er midlertidige:

• Når det amerikanske valg er veloverstået, vil det i sig selv give afklaring og reducere usikkerheden, og samtidig kan politikerne igen fokusere på det daglige politiske arbejde – herunder at få forhandlet en ny økonomisk hjælpepakke på plads, og det gælder uanset om Joe Biden eller Donald Trump vinder valget.

• Trods de nye nedlukninger i mange lande forventer vi som nævnt ikke en gentagelse af forårets dybe krise i global økonomi, og i Europa forventer vi, at både Den Europæiske Centralbank og de europæiske regeringer vil levere de fornødne penge- og finanspolitiske hjælpepakker til at afbøde de negative effekter af nedlukningerne.

• Danske Banks hovedscenarie er en valgsejr til Joe Biden, og holder det stik, vil det reducere risikoen for en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina. Får Demokraterne tilmed også flertal i Senatet, er vejen banet for en meget omfattende økonomisk corona-hjælpepakke i USA.

• Vi kommer stadig tættere på en færdigudviklet corona-vaccine, som vi forventer klar til udbredelse i løbet af 2021 – og samtidig er der mere effektiv behandling af coronavirussen end i foråret.

• Centralbankernes ekstremt lempelige pengepolitik med lave renter og store obligationsopkøb har styrket tendensen med lave eller negative renter på mange obligationer. Det kan forventes at give en fortsat høj strukturel efterspørgsel efter aktier, hvilket vil understøtte aktiekurserne.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde