Del

Derfor forventer vi højest afkast fra emerging markets

Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, ser størst chance for positive overraskelser fra emerging markets-aktier og størst risiko for skuffelser for amerikanske aktier.

Aktiemarkedet har i 2018 været præget af stor divergens i kursudviklingen i forskellige regioner. Mens de amerikanske aktier er steget pænt, er emerging markets-aktier blevet hårdt ramt af blandt andet handelskrig. Emerging markets er imidlertid der, hvor Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, ser det største kurspotentiale fremover.

”Vores vurdering er, at emerging markets-aktier har et efterslæb, og at der vil ske en grad af udligning markederne imellem. Selv om Kina befinder sig i orkanens øje i forhold til handelskrigen, har vi derfor overvægt i emerging markets-aktier, hvor indtjeningsudsigterne for selskaberne er gode og prisfastsættelsen attraktiv,” siger hun i Danske Banks nye Quarterly House View for 4. kvartal 2018.

Konkret foretrækker hun aktier fra Asien frem for Latinamerika og Østeuropa. Handelskrig eller ej giver Asien ifølge Tine Choi de bedste muligheder for at eksponere sig mod fremtidens forbrugere.

Potentialet kan være udtømt i USA
Ser man på de rå afkasttal (MSCI), har USA siden årsskiftet givet et afkast på 10,5 pct., derefter følger Europa med 1,6 pct., og i bunden ligger emerging markets med et tab på 2,3 pct.

”Vi anerkender, at det økonomiske vækstbillede p.t. er stærkt i USA, og at amerikanske aktier derfor har outperformet alt andet. Men vi ser en høj risiko for, at potentialet i amerikanske aktier er ved at være udtømt. Samtidig bliver investorerne snart nødt til at tage højde for, at Donald Trumps handelskrig også rammer de amerikanske selskaber og ikke kun selskaber i Europa og emerging markets,” siger Tine Choi og understreger, at selv om eksportafhængigheden er lav i USA i forhold til mange andre økonomier, så genereres 43 pct. af al indtjening i S&P500-selskaberne stadig i udlandet.

Når chefstrategen dykker ned i de økonomiske nøgletal for emerging markets, er der efter hendes vurdering indiskonteret rigtig meget negativt for finansmarkederne og vækstudsigterne i emerging markets.

”Det betyder også, at vi ser større chancer for positive overraskelser i emerging markets og større risiko for negative overraskelser i USA,” siger hun.

LÆS OGSÅ: Chefstrateg forventer 8-10 pct. i afkast fra aktier

Ekstra pres fra valuta og renter
Foruden den verserende handelskrig er emerging markets i 2018 blevet ramt af en stærkere dollar og stigende globale renter. Dollaren er ikke blot blevet styrket i forhold til den kinesiske yuan, men også i forhold til de øvrige emerging markets-valutaer, og kombinationen af svækkede valutaer og stigende renter er ikke god for lande med betalingsbalanceunderskud eller høj gæld i udenlandsk valuta, som bliver dyrere at betale renter og afdrag på. Det har presset emerging markets med faldende kurser på både aktier og obligationer til følge.

Samtidig er kriser i udvalgte emerging markets-lande som fx Tyrkiet sprunget ud i fuld flor og har udløst frygt for en bredere krise for emerging markets a la Asien-krisen i 1997-1998. Det er dog ikke et scenarie, Tine Choi ser for sig."

"I dag er emerging markets-landenes gæld i udenlandsk valuta generelt betragteligt mindre end dengang, og samtidig har størstedelen af landene i dag flydende valutakurser, hvor Asien-krisen i sin tid udsprang af spekulation mod landenes fastkursregimer. Yderligere forventer vi, at dollarkursen på 6-12 måneders sigt vil begynde at vige igen,” siger hun.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank, hvis du synes, at emerging markets lyder som et interessant tema at investere i.

 Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.