Del

Derfor forventer vi størst kursfest i Europa og USA

Chefstrateg Tine Choi fortæller, hvorfor Danske Bank overvægter europæiske og amerikanske aktier.

Et globalt økonomisk opsving og stærk indtjening i virksomhederne gør aktier attraktive i øjeblikket, og Danske Bank har især appetit på europæiske og amerikanske aktier.
 
”Vi har for nylig øget vores overvægt i aktier, og det har vi gjort med fokus på aktier fra Europa og USA. Her ser vi det største potentiale i de kommende 12 måneder,” fortæller Danske Banks chefstrateg Tine Choi og fortsætter:

”Generelt peger pilen opad for aktier, og vi forventer et afkast på 8-12 pct. (målt i lokal valuta) fra globale aktier i løbet af de kommende 12 måneder. Men der er forskel på, hvordan vi vurderer forholdet mellem potentielt afkast og risiko i de enkelte markeder, og her tegner det samlede billede mest positivt for europæiske og amerikanske aktier,” siger Tine Choi.

Europa: Indtjening kan løfte kurserne
I Europa hæfter Tine Choi sig ved, at aktierne har en attraktiv prisfastsættelse i forhold til globale og især amerikanske aktier, samtidig med at det økonomiske opsving kører på skinner med fortsat fremgang på arbejdsmarkedet.
 
”De kommende 12 måneder forventer vi en solid indtjeningsvækst , og det understøtter europæiske aktier. I sidste ende er det øget indtjening i virksomhederne, der retfærdiggør højere aktiekurser,” fortæller chefstrategen.
 
Hun forventer også, at europæisk økonomi et godt stykke tid endnu vil nyde godt af den lempelige pengepolitik fra Den Europæiske Centralbank med ekstremt lave renter. Til gengæld lider de europæiske selskaber under den markante styrkelse af euroen over for dollar i løbet af 2017. Det forringer konkurrenceevnen for europæiske selskaber og kan presse deres indtjening.
 
”Vi vurderer dog, at eurostyrkelsen er indregnet i aktiernes prissætning, og at såvel det økonomiske opsving som virksomhederne er i stand til at absorbere eurostyrkelsen,” siger Tine Choi.
 
USA: Skattereform kan give gevinst
I USA kan en skattereform fra Donald Trump medføre et løft i aktiekurserne – og en potentiel skattereform med lavere skattesatser er rykket tættere på. Trump-administrationen har omsider offentliggjort deres konkrete planer, der blandt andet omfatter en reduktion af selskabsskatten fra 35 til 20 pct. og et stop for beskatning, når virksomheder hjemtager udenlandsk profit til USA.
 
”Nu venter et længere forhandlingsforløb, og hvis politikerne når til enighed, bliver det formentlig om en mere begrænset skattereform end udspillet fra Trump-administration. Vi vurderer dog stadig, at det vil være positivt for aktiemarkedet, da det kan booste virksomhedernes indtjening,” fortæller Tine Choi.
 
Generelt nyder amerikansk økonomi godt af et stærkt momentum, og den svækkede dollar har styrket virksomhedernes konkurrenceevne og indtjeningsudsigter.
 
”Orkanerne Irma og Harvey kan få midlertidige effekter på væksten, men bør ikke afspore opsvinget i USA. En anden usikkerhed er, hvordan økonomien og de finansielle markeder reagerer på de forestående stramninger af pengepolitikken fra den amerikanske centralbank, men her forventer vi, at centralbanken er klar til at reagere i tilfælde af uønskede effekter,” siger Tine Choi.
 
Danske Bank har en bred eksponering til amerikanske aktier, men Tine Choi vurderer, at det især er værd at kigge på små og mellemstore amerikanske virksomheder, da de formentlig vil drage størst fordel af en skattereform. Selv uden en skattereform er der dog stadig grund til at være positiv på amerikanske aktier, for amerikansk økonomi vil fortsat befinde sig i et opsving, selv om skattereformen ikke bliver til noget.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.