Kort fortalt

  • Bekymringer om renter, inflation og vækst præger aktiemarkedet.
  • Stigende renter rammer det danske aktiemarked ekstra hårdt.
  • Vi forventer, at inflation og renter er nær toppen.
  • Vær varsom med at have for mange vækstaktier i porteføljen.
  • De stigende renter gør obligationer mere interessante.


Maj har indtil videre budt på usædvanligt store udsving på aktiemarkederne, og desværre har pilen mest peget nedad. Det danske aktiemarked (C25-indekset) har været ekstra hårdt ramt – betydeligt hårdere end fx europæiske aktier – og det gælder ikke blot i denne måned, men også for året som helhed. Vi har bedt Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, sætte ord på den negative udvikling.

Det er ikke vores forventning, at renterne skal stige så meget mere, og det burde kunne hjælpe lidt på markedsstemningen.
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 
Hvorfor falder aktierne så meget?
”De kraftige kursfald på aktiemarkederne skyldes de stigende renter og en voksende bekymring for, at den høje inflation og de høje renter rammer den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjeningsmuligheder. Renten på 10-årige amerikanske statsobligationer nåede den 5. maj over 3 pct. og det var en form for psykologisk grænse, der udløste de største aktiekursfald på en dag siden 2020. I stigende grad er der tale om en egentlig recessionsfrygt,” fortæller Frank Øland.

Hvorfor er danske aktier blevet ramt ekstra hårdt i år?
”Det danske aktiemarked betragtes generelt som et vækstmarked – dvs. et marked med en stor andel af vækstaktier – og de stigende renter giver især salgspres på vækstaktier. Det har vi også set i USA, hvor det vækstorienterede Nasdaq-indeks i år er faldet meget mere end Dow Jones-indekset. Forklaringen er, at vækstaktier har en stor del af deres forventede indtjening langt ude i fremtiden, og her rammer de højere renter ekstra hårdt, fordi højere renter reducerer den såkaldte nutidsværdi af fremtidig indtjening. I et marked med stigende renter har danske aktier det derfor generelt svært."

Nedturen blev forstærket mandag i sidste uge, selv om der ikke var decideret dårlige nyheder – herhjemme med et af de største daglige fald i C25-indeksets historie. Hvad drev de fortsatte aktiefald?
”Foruden bekymringen om renter, inflation og vækst er nedturen i høj grad også stemningsdrevet. Støtten til aktiemarkedet er i nogen grad forsvundet i øjeblikket. Der er færre investorer, der har travlt med at ’buy the dip’, lige så snart markedet falder, og frygten for at gå glip af en efterfølgende optur er ikke længere noget, der for alvor driver nye penge ind i aktiemarkedet. Samtidig kan nedturen forstærkes af investorer, der kapitulerer efter en periode med kursfald, samt af stop-loss-handler, hvor investorer automatisk sælger ud, fordi de har nået en given grænse for deres tab. Endelig er de institutionelle investorer afventende i øjeblikket."
VÆKSTAKTIER er selskaber med en høj vækst i omsætning og indtjening i forhold til det generelle aktiemarked, men også en høj prisfastsættelse på aktierne. Som investor betaler man altså mere for selskaberne her og nu ud fra en forventning om, at deres omsætning og indtjening vil stige mere i fremtiden. 
Forventer I, at inflationen og renterne vil fortsætte med at stige og lægge yderligere pres på aktiemarkedet?
”Nye inflationsdata fra USA midt i sidste uge viste, at inflationen muligvis har toppet, men samtidig er der en række tegn på, at den høje inflation er ved at bide sig fast. I maj steg priserne således hele 0,6 pct. i forhold til måneden før. Investorerne valgte igen at fokusere på de negative elementer og risikoen for, at den amerikanske centralbank skal stramme pengepolitikken endnu mere end hidtil signaleret for at få inflationen ned, hvilket sendte aktiekurserne sydover igen. Investorerne er i stigende grad bekymrede for, at den amerikanske centralbank ikke er i stand til at levere en blød landing.

I Danske Bank forventer vi, at vi er tæt på toppen for amerikansk inflation. Det betyder også, at vi måske snart har set peaket i, hvor aggressiv retorikken vil være fra den amerikanske centralbank i forhold til stramninger af pengepolitikken, herunder renteforhøjelser. Derfor er det heller ikke vores forventning, at renterne skal stige så meget mere, og det burde kunne hjælpe lidt på markedsstemningen."

Hvad anbefaler I investorer at gøre herfra?
”Vi anbefaler en lidt forsigtig tilgang til aktiemarkedet i øjeblikket. Vi har anbefalet en neutral vægt i aktier siden starten af december efter i flere år at have anbefalet en overvægt. Vi fastholder indtil videre denne anbefaling, da vi fortsat ser en række risici, herunder den stigende recessionsfrygt.

Det er vigtigt at have en god spredning i porteføljen – og det er vigtigt ikke at ligge med en alt for stor andel af vækstaktier, ikke mindst inden for tech. Husk også, at der nu igen er mulighed for at få et fornuftigt renteafkast fra obligationer og dertil kursgevinster, hvis renterne falder tilbage. Men modsat selvfølgelig kurstab, hvis renterne stiger yderligere.”
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder