Det er ikke kun aktiemarkederne, der havde et hårdt 2018. Emerging markets-obligationer led også under den udbredte nervøsitet i de finansielle markeder, der ramte risikoaktiver over en bred kam. Efter solide afkast de foregående år faldt emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta som dollar og euro således med ca. 7,2 pct. (opgjort i EUR).

Men efter en stærk start på 2019 er det meste af tabet hentet hjem igen, og Danske Bank ser fortsat et interessant afkastpotentiale i emerging markets-obligationer i hård valuta. De er aktuelt overvægtet i Danske Banks porteføljeløsninger til institutionelle investorer.

”De nuværende priser på statsobligationer fra de nye markeder er rimeligt attraktive både set i historisk perspektiv og i forhold til virksomhedsobligationer med samme kreditvurdering. Derfor ser vi gode muligheder for, at aktivklassen vil klare sig ganske godt resten af året,” siger porteføljeforvalter Bent Lystbæk, der er co-manager for fonden Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency. Fonden har en stærk track record inden for emerging markets-obligationer i hård valuta og fire stjerner hos Morningstar.

Bent Lystbæk besvarer her to centrale spørgsmål om aktivklassen.

Hvad har efter din vurdering størst betydning for udviklingen i emerging markets-obligationer i hård valuta resten af året?
Efter den amerikanske centralbank har signaleret, at der ikke kommer flere renteforhøjelser i år og maksimalt én til næste år, er en betydelig usikkerhedsfaktor blevet elimineret for aktivklassen. Tilbage er især tre faktorer, som efter vores vurdering kan få stor indflydelse på markedsudviklingen:

1. HANDELSKRIG. Udfaldet af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina er en vigtig faktor, og her forventer vi en handelsaftale, som begge parter kan leve med, og som vil være tilfredsstillende for resten af verden.

2. VÆKSTFORSKEL. Vækstforskellen mellem emerging markets-landene og de udviklede økonomier er nok den enkeltfaktor, der betyder mest for investorernes appetit på at investere i de nye markeder. Her er den udbredte forventning, at vækstforskellen vil blive udvidet lidt i emerging markets-landenes favør i 2019.

3. GLOBAL VÆKST. Og endelig er der udviklingen i den globale vækst, hvor recessionsfrygt mod slutningen af 2018 sendte kurserne på emerging markets-obligationer ned. Men trods en periode med svage økonomiske nøgletal i Europa og Kina forventer vi en bedring senere på året og en pæn global vækst for 2019 som helhed.

Overordnet set er vores vurdering altså, at den politiske og økonomiske udvikling tegner relativt positivt for emerging markets-obligationer.

LÆS OGSÅ: Ungdommens kilde på aktiemarkedet.

Hvilke lande overvægter I aktuelt mest i jeres portefølje af emerging markets-obligationer i hård valuta?
Det drejer sig om Argentina, Mongoliet og Georgien.

ARGENTINAS STORE UFORLØSTE POTENTIALE: Argentina har en veluddannet befolkning, en veludviklet infrastruktur, en stor industrisektor, masser af frugtbar landbrugsjord og rige forekomster af olie, gas og mineraler. Landets store potentiale venter kun på at blive forløst under de rette politiske rammer – og efter årtier med dårlig økonomisk regeringsførelse måtte peronisterne i slutningen af 2015 overlade tøjlerne til den nye præsident Mauricio Macri og hans reformorienterede regeringskoalition.

I 2018 stødte den monumentale opgave med at vende argentinsk økonomi dog på grund og resulterede i verdenshistoriens største hjælpepakke fra IMF på hele 57 mia. USD. Endnu har det ikke for alvor ændret den negative økonomiske situation, men alligevel har vi en overvægt i argentinske obligationer. Risikopræmien er høj, og vi har tiltro til, at præsident Macri og hans regeringskoalition vil formå at vinde valget til oktober og med IMF’s hjælp få bragt Argentinas økonomi på ret køl.

MONGOLIET KAN GÅ STOR VELSTAND I MØDE: Mongoliet er en lille økonomi med utroligt rige forekomster af kul, kobber, guld og andre mineraler, der repræsenterer en værdi på mere end 100 gange landets BNP. For at udnytte disse ressourcer er der påbegyndt meget store investeringsprojekter, som ultimativt kan revolutionere økonomien og bringe stor velstand til landet. I den mellemliggende fase, hvor investeringsbehovet er stort, nyder landet godt af en finansiel hjælpepakke fra IMF, Verdensbanken og regeringerne i Kina, Japan og Sydkorea.

GEORGIEN HAR GJORT KÆMPE FREMSKRIDT: I Georgien er der blevet gennemført strukturelle reformer i et imponerende tempo, så landet nu er nået op på en sjetteplads på Verdensbankens Ease of doing business-rangliste. Det betyder, at Georgien vurderes til at være det sjette mest erhvervsvenlige land i verden kun overgået af New Zealand, Singapore, Danmark, Hong Kong og Korea.

Det har tiltrukket store direkte investeringer fra udlandet, der har bidraget til at sætte skub i økonomien. Samtidig boomer turistindustrien, og landet har udviklet sig til et vigtigt transportknudepunkt i regionen. Denne udvikling er ikke gået sporløs hen over obligationsmarkedet, hvor statsobligationerne nu er blevet så dyre, at vi ikke længere finder det attraktivt at investere i dem. Til gengæld ser vi betydelig værdi i obligationer udstedt af visse statsejede eller private virksomheder.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde