Kort fortalt

  • Global økonomi er præget af meget lave eller negative renter.
  • Lavrentemiljøet medfører en øget risiko for negative afkast på mange obligationer og obligationsfonde i de kommende år.
  • Alligevel kan de være relevante at investere i for de fleste investorer.
Renten er lav eller negativ på mange obligationer, og spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening at investere i dem? For de fleste investorer er svaret ja.

Hvis du alene fokuserer på afkastet, ser de godt nok ikke attraktive ud, men obligationer handler om andet og mere end afkast. Obligationer bidrager også til, at dit samlede afkast bliver mere stabilt og mindre sårbart over for kursfald på aktiemarkederne. De kan med andre ord sikre dig en bedre balance mellem afkast og risiko i dine investeringer.
Obligationerne stiger ofte i perioder med store kursfald på aktiemarkederne – og dermed fungerer de som en form for stødpude.Jacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank

Fungerer som stødpude i porteføljen
På længere sigt forventer vi, at aktier giver et højere afkast end obligationer, men til gengæld giver aktier også markant større risiko for tab undervejs.

Ved at blande aktier og obligationer i din portefølje får du en mindre risikofyldt investering med mindre løbende udsving i værdien af din investerede opsparing. Det skyldes, at obligationerne ofte stiger i perioder med store kursfald på aktiemarkederne (se grafik herunder) – og dermed fungerer de som en form for stødpude, der kan opveje en større eller mindre del af tabet på aktier.

Årsagen er, at investorer har tendens til at søge mod ’sikker havn’, når der opstår usikkerhed på finansmarkederne. Så sælger de ud af de mest risikofyldte aktiver som aktier og køber op i mere sikre aktiver som obligationer, hvilket presser kurserne op.Hvad er det rette for dig?
Det er dog ikke alle obligationer, der på den måde fungerer som stødpude i porteføljen, men alene obligationer med høj kreditkvalitet, som betragtes som mest sikre og dermed også giver de laveste renter. Det gælder fx danske stats- og realkreditobligationer.

Derfor anbefaler vi fortsat de fleste investorer at have en vis andel af den type obligationer i deres porteføljer, selv om renterne er lave eller negative. Hvis obligationer med lav eller negativ rente udgør en større del af din portefølje, bør du evt. genoverveje investeringen af din opsparing.

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver og høre nærmere om, hvad der er den rette investering for dig. Det afhænger blandt andet af din samlede økonomi, risikovillighed samt tidshorisont.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne.

 Book møde