Kort fortalt

  • Vækstudsigterne trækker op for USA, og dollarkursen kan give ekstra medvind.
  • Der er flere gode grunde til, at amerikanske aktier er dyrere end fx europæiske.
  • Forhøjet inflation udgør dog en risiko for aktierne i USA.


Hvorfor ser I det mest interessante afkastpotentiale i amerikanske aktier i øjeblikket?
Det er der flere årsager til, og nøgleordene er bedre vækstudsigter, ønske om mere stabilitet i usikre tider og forventninger om stigende dollarkurs:

VÆKSTUDSIGTER: Vækstudsigterne for amerikansk økonomi er bedre end for de fleste andre regioner. Efter et svagt 3. kvartal ser væksten ud til at stige trukket af stærk efterspørgsel. USA er den eneste region, hvor nøgletallene i øjeblikket overrasker positivt – og det kan yderligere få næring af den infrastrukturpakke til 1200 mia. dollars, som Joe Biden for nylig hentede politisk flertal for. Til sammenligning skuffer væksten i Kina og er lige nu meget beskeden, og det kan trække væksten i Europa med ned, da den eksporttunge europæiske økonomi er mere følsom over for udviklingen i Kina end amerikansk økonomi.

SIKKER HAVN: USA er typisk en form for sikker havn i mere usikre tider. I perioder med fx geopolitisk ustabilitet søger investorer ofte imod USA, og det kan afbøde kursfaldet i amerikanske aktier. Intet er sikkert, når man investerer i aktier, men hvis der fx opstår fornyet bekymring om de kinesiske byggemastodonter, så vil vi hellere være i amerikanske aktier end så mange andre aktiemarkeder.

DOLLARKURSEN: Derudover forventer vi yderligere styrkelse af dollaren på grund af stigende renter, og det giver ekstra afkast, hvis du har investeret i amerikanske aktier (uden at afdække valutakursrisikoen). COVID-19 er blevet hos os, længere end vi havde forventet, og har ført til forhøjet inflation. Kombineret med en bedring i arbejdsmarkedet får det nu den amerikanske centralbank til at stramme pengepolitikken, så renterne forventes at stige. I Europa er der mindre inflationspres, og stigningen i markedsrenterne forventes at være mere beskeden. Det presser alt andet lige dollarkursen opad.
Hvis Pfizers pille mod COVID-19 bliver en succes, kan det mindske udbudsproblemerne og inflationspresset og løfte vækstpotentialet – ikke mindst i USA.  
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 

Amerikanske aktier har en betydeligt højere værdiansættelse end fx europæiske aktier. Hvordan hænger det samme med, at vi anbefaler overvægt i amerikanske aktier?
Først og fremmest er det ikke nyt, at amerikanske aktier er højere værdiansat. Værdiansættelsen for amerikanske aktier målt ved P/E, som angiver prisen pr. krones forventet indtjening i selskaberne de næste 12 måneder, har været højere end for europæiske aktier uafbrudt i næsten to årtier. En forklaring er, at det amerikanske aktiemarked har en højere andel af såkaldte kvalitetsaktier, som er selskaber kendetegnet ved blandt andet solide forretningsmodeller med stabilitet i indtjeningen, stærke cashflows og begrænset gæld. Det er eftertragtede egenskaber.

LÆS OGSÅ: Aktierne er blevet billigere, selvom de er steget

Den højere værdiansættelse skyldes også sektorsammensætningen af aktiemarkederne. Finansselskaber fylder markant mere i Europa end i USA, mens IT-selskaber modsat fylder meget mere i USA – og da P/E er højere for IT end for finans, trækker det også den samlede P/E for amerikanske aktier op. Den højere P/E for IT-aktier giver imidlertid god mening. Investorer forventer højere langsigtet vækst i indtjeningen fra IT-selskaber end fra finansselskaber og er derfor villige til at betale mere for aktierne.

I dag handler det amerikanske MSCI-indeks til en P/E på 22,2, mens det europæiske MSCI-indeks handler til en P/E på 15,5. Forskellen i værdiansættelsen er steget de seneste fem år. Faktisk er værdiansættelsen af amerikanske aktier steget i forhold til alle andre regioner. Her skal forklaringen i høj grad søges i nogle få store amerikanske selskaber med en meget høj værdiansættelse. Amazon handler til en P/E på 54, mens Tesla handler til en P/E på 156 – altså en pris på 156 kroner pr. krones forventet indtjening i selskabet de næste 12 måneder. Fraregnet de to aktier er P/E for resten af det amerikanske MSCI-indeks på 17,9, og så ser forskellen allerede langt mere normal ud.Hvor er de største risici for amerikanske aktier?
Ser vi specifikt på amerikanske aktier, er vores overvægt – som nævnt ovenfor – blandt andet baseret på forventningen om relativt gode vækstudsigter i USA. Væksten er dog begrænset af udbudssiden, da pandemien har ført til udfordringer i forsyningskæderne og et væsentligt lavere arbejdsudbud end før pandemien. Det kan i værste fald vise sig at blive en større hæmsko for væksten end forventet. Hvis pandemien trækker ud, kan det også forlænge perioden med forhøjet inflation, så den amerikanske centralbank kommer til at stramme pengepolitikken mere og hurtigere end ventet, hvilket er en risiko for aktierne. Hvis Pfizers pille mod COVID-19 bliver en succes, kan det dog modsat mindske udbudsproblemerne og inflationspresset og løfte vækstpotentialet – ikke mindst i USA. 


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.


Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder