Del

Derfor skal du overveje emerging markets-aktier

En række emerging markets-lande rider højt på det globale opsving og kan give stabilitet i porteføljen.

Private investorer forsømmer i vid udstrækning de afkastmuligheder, der er i aktier fra emerging markets – også betegnet nye markeder. Det er ifølge Danske Banks chefstrateg Tine Choi et udbredt mønster, når man ser på private investorers porteføljer.

”Vi kan se, at rigtig mange private investorer slet ikke er investeret i emerging markets-aktier, og det kan der selvfølgelig være både gode og velovervejede grunde til. Men som investor skal man være bevidst om, at man dermed går glip af muligheden for at høste frugterne af det store vækstpotentiale, der er i mange emerging markets-økonomier,” siger Tine Choi.

Hun tilføjer, at emerging markets-aktier samtidig kan bidrage til at sprede risikoen i en portefølje af investeringer, da aktier i emerging markets ikke nødvendigvis udvikler sig i takt med fx danske, europæiske og amerikanske aktier. I sidste ende giver god risikospredning en mere robust portefølje med mere begrænsede kursudsving og dermed mindre sårbarhed over for kursfald.

”Som tommelfingerregel anbefaler vi derfor, at en investor med middel tidshorisont og middel risikoprofil har omkring 5 pct. af sin samlede portefølje af placeret i emerging markets-aktier,” siger Tine Choi.

Chefstrategen peger på, at emerging markets aktuelt har medvind på flere fronter i det globale økonomiske opsving. Råvarepriserne har stabiliseret sig efter nogle turbulente år, og samtidig er øget verdenshandel positivt for emerging markets, der ofte er meget eksporttunge. Endeligt er USA’s præsident Donald Trump ikke længere så hård i retorikken over for emerging markets generelt og Kina i særdeleshed – blandt andet fordi han har brug for Kinas hjælp i konflikten med Nordkorea.

”Risikoen for en destruktiv handelskrig mellem USA og Kina er ikke længere så overhængende, og en oplagt risikofaktor er dermed forsvundet ud af markederne,” forklarer Tine Choi.

Attraktive priser på Kinas aktier
Tine Choi anser Kina og Indien som de mest interessante emerging markets set med investorøjne.

”I Kina har regeringen klart signaleret, at den har fokus på reformer, styr på tingene og nok skal sikre, at væksten ikke ryger ned i et hul eller økonomien i dyb recession. De er meget balancerede i deres måde at føre politik på, og det understøtter økonomien og gør vækstbilledet stabilt,” forklarer hun og fortsætter:

”Og så er der det vigtige parameter, at det kinesiske aktiemarked i Hong Kong er billigt prisfastsat især i forhold til resten af emerging markets, men så sandelig også i forhold til de globale aktiemarkeder. Alt i alt er stabil vækst, en reformvenlig regering, et attraktivt prisfastsat aktiemarked og forholdsvis moderat politisk risiko en god kombination,” siger Tine Choi.

Lavthængende frugter i Indien
Ligesom i Kina har den indiske regering vist sig at være fokuseret på reformer, ikke mindst siden Narendra Modi overtog premierministerposten i 2014. Men Indien er langt bagud, når det gælder eksempelvis infrastruktur, og selv små reformer fra Modis regering kan have en enorm stor effekt på økonomien. Blandt andet har premierministeren indført landreformer, som har gjort det muligt at udbygge tog- og vejnettet på tværs af regioner.

”Modi gør alt det rigtige. Der er mange lavthængende frugter, der kan plukkes i Indien, og Modi er allerede i fuld gang,” forklarer Tine Choi og fortsætter:

”Han har en reformagenda og har fået bedre styr på de offentlige finanser. Samtidig har Indien en stærk centralbank, som også gør alle de rigtige ting, og det betyder bare, at potentialet i landet er enormt stort rent vækstmæssigt,” siger hun.

Indiens aktiemarked er ikke prisfastsat så billigt som eksempelvis Kinas, men det retfærdiggøres af høje indtjeningsforventninger og af at der generelt er en høj forrentning af egenkapitalen i selskaberne.

Vær opmærksom på risikoen
Tine Choi gør dog opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med investering i aktier fra emerging markets. Risikoen er alt andet lige højere end ved investering i udviklede markeder som Europa og USA, og derfor bør en investering i emerging markets altid kun udgøre en mindre del af porteføljen.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær opmærksom på, at en investering også kan give tab.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.