Kort fortalt

 Fremover kommer der mere fokus på dine ønsker til bæredygtighed, når du investerer.
Der er to overordnede måder at fokusere på bæredygtighed.
Vi har investeringsprodukter, der matcher de fleste investorers ønsker.
Investering handler om at opnå et godt afkast, men for nogle er det også vigtigt, at investeringen bidrager til en positiv bæredygtig udvikling i samfundet – og fremover vil du nu også blive spurgt ind til dine bæredygtighedspræferencer på investeringsmøder med Danske Bank. Fx om du ønsker et særligt bæredygtigt fokus i dine investeringer.

Det skyldes nye EU-regler, der har til formål at oplyse private investorer om bæredygtige investeringer og allokere flere midler mod disse over de kommende år.

To måder at fokusere på bæredygtighed
Chefanalytiker i Danske Bank, Jacob Hvidberg Falkencrone, peger på, at du som investor kan fokusere på bæredygtighed på to overordnede måder, og den ene udelukker ikke den anden:

”Den første måde handler om at minimere eventuel negativ påvirkning på samfundet og miljøet, som din investeringen måtte have. Det er fx ved at ekskludere visse former for selskaber eller arbejde med aktivt ejerskab," fortæller han.

I størstedelen af vores investeringsprodukter i Danske Bank investerer vi således ikke i selskaber, der er involveret i kul, tjæresand, tørv, kontroversielle våben (som fx kemiske våben) og tobak samt selskaber, der overtræder internationale normer og konventioner. Samtidig har vi udbredt fokus på at påvirke de selskaber, vi investerer i, til at bevæge sig i en mere bæredygtig retning.

Bæredygtige investeringer kan fx være investeringer, der bidrager til at sikre universel adgang til rent drikkevand, som er en del af FN's verdensmål om rent vand og sanitet.

Bæredygtige investeringer
Den anden måde handler ifølge Jacob Hvidberg Falkencrone om at bidrage til en positiv bæredygtig udvikling i samfundet og miljøet ved at investere i økonomiske aktiviteter, der bidrager til at opfylde forskellige bæredygtighedsmål.

Investeringer, der bidrager positivt til miljømæssige eller sociale mål, betegnes ”bæredygtige investeringer”.

”En bæredygtig investering kan være investeringer i selskaber, der bidrager til den grønne omstilling. Det kan fx være ved at finde løsninger for biodiversitet, reduktion af CO2, bedre arbejdsforhold, social integration eller andre af FN’s miljømæssige eller sociale mål,” fortæller chefanalytikeren.

I Danske Bank har vi forskellige investeringsprodukter, der tilsammen matcher de fleste investorers ønsker og behov.

Hvilket fokus på bæredygtighed ønsker du i dine investeringer?

Uanset hvad der er vigtigt for dig, har vi en række forskellige investeringsprodukter, der passer til dine ønsker. Derfor kan du med fordel gøre dig nogle tanker om dine præferencer inden dit næste investeringsmøde.

Du kan desuden læse mere om kategorierne inden for bæredygtige investeringer her og om Danske Banks overordnede principper for investeringer her.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.