Aktiemarkedet har haft en svær start på 2022 med bekymring om stigende renter, højere energipriser, Omikron og Ukraine. Markedet har i høj grad været drevet af frygt for, hvor galt tingene kan udvikle sig.

Fra årets start var det især vækstaktierne, der faldt som følge af stigende renter, mens valueaktier faktisk steg lidt frem til 17. januar. Det betød også, at det især var det amerikanske aktiemarked – og det danske – med mange vækstaktier, der blev ramt. Samtidig var det udprægede vækstsektorer som IT, der førte an i faldet. Siden da har valueaktierne også overgivet sig og er faldet, men slet ikke i samme grad som vækstaktierne.
Trods kursfaldene her i begyndelsen af 2022 forventer vi fortsat et mindre plus for globale aktier i år.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
Vi kan få en overreaktion
De seneste dages lidt kraftigere nedtur skyldes en kedelig cocktail af nervøsitet omkring situationen i Ukraine og den amerikanske centralbanks opstramning af pengepolitikken samt en lidt skuffende start på den amerikanske regnskabssæson.

Der er meget på spil i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Vi forventer ikke, at der kommer en egentlig invasion af Ukraine. Omkostningerne for Rusland vil simpelthen være for store. Skulle der alligevel komme et kraftigt tilbagefald som følge af uroen i Ukraine, kan det være en købsmulighed. De økonomiske konsekvenser for amerikanske og europæiske virksomheder vil formentlig være beskedne, og et kraftigt tilbagefald vil sandsynligvis være en overreaktion. Vi så også i forbindelse med uroen på Krim og Irak-krigen, at aktiemarkedet faldt tilbage, men hurtigt rettede sig. Hvis krisen medfører en kraftig stigning i energipriserne, så kan konsekvenserne for energitunge virksomheder naturligvis blive mere alvorlige.
Højere renter rammer vækstaktier hårdest
Når vækstaktier falder mere end valueaktier på grund af nervøsitet om stigende renter, så skyldes det blandt andet, at højere renter reducerer den såkaldte nutidsværdi af selskabers fremtidige indtjening. Og da vækstselskaber har en større del af deres forventede indtjening (langt) ude i fremtiden, mens valueselskaber har en større del af deres indtjening nu, lider de derfor mere under stigende renter.
Der er rentemøde i den amerikanske centralbank i morgen, og investorer frygter, at retorikken vil blive endnu mere aggressiv og måske signalere mulighed for mere end fire renteforhøjelser i år. Enkelte aktører spekulerer endda i, at centralbanken allerede kan hæve renten i morgen, hvilket vi dog anser for usandsynligt. Højere renter er en af de væsentlige modvinde for aktiemarkedet i øjeblikket. Den 5-årige amerikanske rente er fx steget til 1,53 pct. fra 1,26 pct. ved udgangen af 2021.

Stemningen kan hurtigt vende
Regnskabssæsonen er kun lige kommet i gang. Med den aktuelle usikkerhed in mente holder investorerne ekstra godt øje med virksomhedernes forventninger. Her skuffede Netflix med deres vækstforventninger, og det var med til at påvirke stemningen i markedet negativt.

Et fald i aktiemarkedet kan også få sin egen dynamik. Tidligere har vi set, at private investorer har set tilbagefald som en købsmulighed, men i går blev faldet så stort, at de overgav sig og begyndte at sælge i et faldende marked. De større udsving i markedet, som vi har set på det seneste, har sendt VIX-indekset (et mål for usikkerhed) i vejret, og den stigende usikkerhed betyder, at en række professionelle aktører, der opererer inden for et risikobudget, nu kan blive tvunget til at sælge. Det kan forstærke udviklingen.

Mandag så vi dog også, at stemningen hurtigt kan vende, når der kommer nye aktører i markedet. Efter en åbning med kraftige fald vendte det amerikanske aktiemarked rundt og endte i plus. Der blev især købt ind i small cap- og vækst-aktier.

LÆS OGSÅ: Slår fundamentet under dit aktiehus revner?

Forventer fortsat plus i år
Vi signalerede til vores kunder i slutningen af november og starten af december, at de burde overveje at reducere risikoen i deres portefølje. I vores taktiske aktivallokering blev det udtrykt ved, at vi fjernede vores anbefaling om at overvægte aktier. Det holder vi indtil videre fast i. Usikkerheden i markedet er fortsat stor, og selvom aktiemarkedet er faldet tilbage, er værdiansættelsen stadig forholdsvis høj.

For den langsigtede investor er det dog vigtigt ikke at stille sig helt ud på sidelinjen. Aktiemarkedet byder på op og nedture, men over tid udligner det sig, og historisk set har aktiemarkedet budt på pæne årlige gennemsnitsafkast. Trods kursfaldene her i begyndelsen af 2022 forventer vi også fortsat et mindre plus for globale aktier i år.

Historien viser, at når investorer er grebet af frygt, træffer de ofte beslutninger ud fra bekymringer om worst case-scenarier, som sjældent står mål med virkeligheden, når først vi får facts på bordet.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder