Danske aktier har hidtil haft et forrygende 2017 og har givet både europæiske og amerikanske aktier baghjul, men nu er det ifølge Danske Banks chefstrateg Tine Choi på tide at hjemtage noget af gevinsten.
­­­
”Vi har valgt at skrue ned for danske aktier i vores investeringsunivers, så vi nu har en undervægt og dermed færre danske aktier, end vi forventer at have på lang sigt,” siger Tine Choi. Dvs. at Danske Bank anbefaler, at investorer aktuelt har mellem ­­­­­10 og 15 pct. af deres aktieinvesteringer i danske aktier afhængig af deres risikoprofil.
 
Hvor danske aktier hidtil i året er steget med 21 pct., er tallet 12 pct. for europæiske aktier og knapt 4 pct. for amerikanske aktier, opgjort i euro. Opturen på det danske aktiemarked har ifølge Tine Choi primært været drevet af medicinalsektoren.
 
”Medicinalsektoren har oplevet en genoplivning efter et hårdt andet halvår af 2016, der blandt andet kostede et stort kurstab for investorerne i Novo Nordisk efter skuffende udmeldinger i forbindelse med regnskaber. Men i år har vi set flotte stigninger i aktien,” siger hun.

Skævt dansk aktiemarked 
Netop medicinalsektoren er en af årsagerne til, at Danske Bank har besluttet at reducere andelen af danske aktier. Chefstrategen forklarer, at det danske C20-indeks har en meget skæv fordeling i forhold til det globale aktiemarked.
 
”Medicinalselskaberne Novo Nordisk, Lundbeck, Coloplast og Genmab udgør næsten 52 pct. af C20-indekset, og det er ekstremt meget set i forhold til, at medicinalsektoren blot udgør lidt over 11 pct. af det globale aktiemarked målt på det globale MSCI-indeks,” fortæller Tine Choi.

Hun påpeger også, at det danske aktiemarkedet er domineret af relativt få selskaber, og samtidig er der ingen teknologiselskaber i C20-indekset og blot få større teknologiselskaber som Nets og SimCorp uden for C20-indekset. Teknologisektoren er ellers en af de største og mest betydningsfulde sektorer på verdensplan og udgør næsten 18 pct. af det globale aktiemarked.

Gør investorer sårbare  
”Som investor giver danske aktier en stor sårbarhed over for udviklingen i enkelte selskaber og enkelte sektorer. Det kan være fantastisk, når det går godt, hvilket vi har oplevet hidtil i år, men i øjeblikket vurderer vi, at europæiske aktier giver et mere attraktivt forhold mellem potentielt afkast og risiko end danske aktier. Derfor undervægter vi danske aktier og overvægter en bredere eksponering mod europæiske aktier, ligesom vi også har en overvægt i amerikanske aktier,” siger chefstrategen.

Tine Choi understreger dog, at Danske Bank ikke nærer direkte modvilje mod medicinalaktier. Faktisk har Danske Bank aktuelt en overvægt i medicinalsektoren, men fokus er på en bredere geografisk eksponering mod sektoren frem for et snævert fokus på danske medicinalselskaber.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.