Inddelingen af selskaber i forskellige sektorer udgør en del af fundamentet for de globale aktiemarkeder – en måde at skabe struktur og orden, som investorer kan navigere efter, når de sammensætter deres porteføljer. Her tænker jeg på sektorer som fx finans, energi, industri, sundhed og IT, men selv aktiemarkedets fundament er ikke uforanderligt.

Snart afgår en sektor ved døden, mens en ny opstår, og du må formentlig påtage dig en lille del af ansvaret for denne udvikling. I hvert fald hvis du som flertallet har ændret din måde at kommunikere på de senere år. Har du en smartphone eller tablet, er du på sociale medier, eller streamer du musik og film fra nettet, er du medskyldig.

En udsultet sektor går bort
Lad os først fokusere på afdøde, som er sektoren telekommunikation. Fastnettelefoni er so last century, og øget konkurrence og lavere indtjening inden for mobiltelefon, internetforbindelser mv. har ført til konsolidering i sektoren, der er svundet mere og mere ind.

Tag eksempelvis det toneangivende amerikanske S&P 500-indeks, der omfatter 500 af de største amerikanske selskaber. I dag består telekommunikations andel af indekset blot af tre selskaber og udgør sølle 1,7 pct. af indekset. Det betyder også, at det er blevet umuligt for investorer at opnå en tilstrækkeligt god risikospredning, hvis de vil eksponere sig mod sektoren.

Sektoren er med andre ord blevet for tynd, og det har derfor længe været et ønske fra Standard & Poor’s at ændre eller nedlægge sektoren. Nu gør de det med virkning fra udgangen af september, og det vil formentlig hurtigt sprede sig som ringe i vandet på det globale aktiemarked og dermed også til vores hjemlige breddegrader.

LÆS OGSÅ: Hvorfor er det gået så galt for Tyrkiet?

Ny sektor afspejler nye forbrugervaner
Men før du fortvivler over telekommunikations bortgang, så lad os haste til den anden nyhed, som er fødslen af en ny sektor ved navn communication services.

En anden bekymring for Standard & Poor’s har nemlig været, at IT-sektoren de senere år har vokset sig til en dominerende gigant, der i dag udgør omkring 25 pct. af S&P 500. Det betyder, at sektorrisikoen er blevet meget høj. Negative nyheder og dårlig stemning inden for IT-sektoren kan få en markant negativ effekt på hele S&P 500-indekset. Med den nye sektor skærer Standard & Poor’s nu toppen af IT-sektoren.

Communication services afspejler den nye og bredere måde at kommunikere og forbruge medier på for nutidens forbrugere. Foruden de klassiske selskaber inden for telekommunikation er det blandt andet også sociale medier, online nyhedstjenester, streamingtjenester og gaming. Konkret betyder det fx, at Facebook og Alphabet (tidligere Google) holder flyttedag fra IT-sektoren til communication services. Den ny sektor vil få en vægt på ca. 10 pct. af det samlede S&P 500-indeks, mens IT-sektoren vil blive reduceret til omkring 20 pct.

Paradoksalt nok medfører det også, at FANG nu – teknisk set – endegyldigt ophører med at have noget som helst med IT-sektoren at gøre. FANG er en populær forkortelse for Facebook, Amazon, Netflix og Google og har de senere år været billedet på den nye generation af globale teknologiselskaber, men fremover vil ingen af selskaberne længere være at finde i IT-sektoren. I forvejen hører Netflix og Amazon nemlig ikke til IT-sektoren, men derimod sektoren cyklisk forbrug (Netflix bliver dog også en del af communication services fremover).

Betydningen af den nye sektor
Spørgsmålet er naturligvis, hvad al denne teknik om sektorer betyder for dig som investor?

De forestående sektorændringer har efterhånden været kendt i mere end et år, så jeg forventer ikke, at sektorflyttedagen i sig selv vil få nævneværdig betydning for aktiekurserne. Men sektorændringerne kan få afledte effekter, der også berører dig som investor. Lad mig give et eksempel:

Communication services kommer primært til at bestå af forbrugerrelaterede teknologiselskaber, og her kan vi meget vel opleve øget regulering fremover for at værne om forbrugernes privatliv – blandt andet i kølvandet på misbruget af Facebook-brugeres data under den amerikanske valgkamp.

Øget regulering kan ramme selskabernes indtjening og give et markant negativt stød til den nye sektor. Til gengæld er der større chance for, at sådanne negative effekter vil forblive indkapslet i den nye sektor, hvor de potentielt kunne ramme bredere i den nuværende IT-sektor og have en mere lammende afledt effekt på det brede aktiemarked.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

Book møde

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.