Verden over fik investorer onsdag et mindre nervesammenbrud med kursfald i størrelsesordenen 2-3 pct. i en række af de store aktieindeks.

Mange faktorer spillede ind; frygt for ny statsbankerot i Argentina, den fortsatte uro i Hongkong og nogle sløje økonomiske nøgletal, men én ting overstrålede i negativ forstand alle andre dårligdomme – en såkaldt invertering af rentekurven i USA. Alle recessioner i USA siden Anden Verdenskrig er nemlig kommet i kølvandet på en invertering af rentekurven, hvor de lange 10-årige statsrenter er blevet lavere end de korte 2-årige renter. Historisk set har det været en af de bedste indikatorer på en forestående recession.

Kig på facts før du panikker

Lyder det urovækkende? Ja. Men bør det give anledning til panik og aktiesalg? Bestemt ikke.

For hvis man siger A og tillægger inverteringen af rentekurven betydning, må man retfærdigvis også sige B og se på, hvordan økonomien og aktierne så rent faktisk har reageret i forbindelse med tidligere inverteringer af rentekurven. Her er især to facts værd at hæfte sig ved:

*Siden midten af 1970’erne er der i gennemsnit gået 17 måneder, fra rentekurven inverterede i USA, til økonomien er gået i recession.

*Og selv efter en invertering af rentekurven har aktier siden midten af 1970’erne blot givet et negativt afkast de følgende 12 måneder i to ud af syv tilfælde – og det gennemsnitlige afkast har været 14,1 pct.
Der er ikke noget i vores modeller i Danske Bank, der peger på en nært forestående recession.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Hvad er rentekurven egentlig?
Rentekurven viser sammenhængen mellem renter og løbetider for obligationer, og normalt er kurven stigende. Jo længere løbetider, jo højere renter. Årsagen er i al sin enkelthed, at det er mere risikabelt at låne penge ud over længere tidsperioder, hvor mere kan nå at gå galt, og derfor kræver långivere en højere rente.

Modsætningen til denne normaltilstand er en invers rentekurve, hvor de korte renter er højere end de lange renter. En invertering af rentekurven kan fx indtræffe, hvis markedet forventer, at økonomien har nået et smertepunkt, hvor Fed skal til at stimulere igen (hvad Fed er i gang med), og de forventede fremtidige rentesænkninger først indprises i de lange renter, som dermed bliver lavere end de korte renter.
 


Ser ingen recession i vores modeller
Både amerikansk og global økonomi har da bestemt også vist en række svaghedstegn det seneste år, blandt andet på grund af handelskrigen mellem USA og Kina. Men alligevel er der ikke noget i vores modeller i Danske Bank, der peger på en nært forestående recession, og set i et større perspektiv er det samtidig usikkert, hvor stor betydning man bør tillægge de historiske rentemønstre. Siden finanskrisen i 2008-2009 har centralbankerne nemlig ført lempelig pengepolitik på en måde, som vi aldrig har set tidligere.

Når vi løfter blikket op over den aktuelle støj og uro, ser vi stadig en global økonomi med en relativt fornuftig vækst, hvor ikke mindst centralbankernes meget lempelige pengepolitik efter vores vurdering vil bidrage til at holde skibet på ret køl og understøtte virksomhedernes indtjening, selv om der er høj bølgegang. Der er betydelige risici i øjeblikket, ingen tvivl om det, men ikke desto mindre forventer vi et mere attraktivt afkast fra aktier end fra obligationer det kommende år. Vi fastholder derfor en lille overvægt i aktier i vores porteføljer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde