Kort fortalt

  • Et opsparet forbrugsbehov bliver sluppet løs i Kina.
  • Den kinesiske genåbning kan give medvind til emerging markets-aktier.
  • Vi anbefaler generelt at investere i emerging markets via en fond.
  • Vi er fortsat mest skeptiske over for europæiske aktier.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.


Den kinesiske genåbning har været den helt store historie på de finansielle markeder hidtil i år og har været med til at sende aktierne i vejret – og i Danske Bank vurderer vi, at genåbningen fortsat tegner godt for emerging markets-aktier, som Kina er en del af. Det er her, vi ser det bedste potentiale på aktiemarkedet.

For os som investorer er det en markant ting, at Kina er slået ind på den nye kurs over for Covid-19. De seneste år med restriktioner og nedlukninger har kineserne holdt igen med at bruge penge – både fordi de ikke kunne, og fordi de øgede opsparingen af frygt for, hvad fremtiden kunne bringe. Kina har med andre ord et stort opsparet forbrugsbehov, der bliver sluppet løs i genåbningens tegn. Læg dertil, at den kinesiske regering har et ønske om – og mulighed for – at skubbe gang i økonomien, og du ser en slumrende drage på vej ud af sit hi.
Du kan også forsøge at ramme effekterne af genåbningen via vestlige selskaber, og her er det i første omgang selskaber inden for miner og metaller, jeg ville kigge på.   Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.
Kan have positive afledte effekter
Som følge af genåbningen forventer vi et meget markant hop i den kinesiske vækst i den kommende tid, i takt med at de indenlandske sektorer – specielt de serviceintensive – vender tilbage til normalen. Dertil kommer, at en større tiltro til fremtiden kan give det trængte kinesiske boligmarked et løft og bidrage til væksten.

Samtidig kan genåbningen have positive afledte effekter. Den kinesiske drage kan naturligvis ikke i sig selv afværge de økonomiske modvinde, vi kæmper med i Europa og USA, men den kan bidrage til at gøre dem en tand mildere. Yderligere – og måske endnu vigtigere – kan et Kina i højere gear give et rygstød til resten af emerging markets og specielt dem, som sælger råvarer til riget i midten. I en tid, hvor høje renter og inflation udhuler købekraften især i Vesten, har Kina og det øvrige emerging markets gode muligheder for at skille sig positivt ud økonomisk.
LÆS OGSÅ: Den balancerede portefølje er blevet genfødt
Investorer kan nu forvente et markant højere afkast fra en blandet portefølje med aktier og obligationer end for et år siden, fortæller chefstrateg Frank Øland. Læs mere her.
Anbefaler at investere via fonde
I Danske Bank anbefaler vi derfor investorer at øge deres eksponering mod emerging markets-aktier i aktiedelen af deres portefølje – hvis de da ikke allerede har gjort det, siden vi tilbage i december for første gang udtrykte vores øgede appetit på emerging markets-aktier.

Samtidig anbefaler vi generelt at investere i emerging markets-aktier via en fond, da det giver en god spredning i investeringerne. Eventuelt en aktivt styret fond med forvaltere med lokalkendskab, selv om det koster lidt ekstra i forhold til en passivt forvaltet fond. Normalt fraråder vi investorer at købe enkeltaktier i Kina og andre emerging markets, da det er en vanskelig disciplin for en dansk investor med begrænset indsigt i lokale forhold.

Du kan også forsøge at ramme effekterne af genåbningen via vestlige selskaber, og her er det i første omgang selskaber inden for miner og metaller, jeg ville kigge på. Inden for sektoren cyklisk forbrug kan luksusvarer dog også blive et tema, der nyder godt af kinesiske forbrugere i hopla.

Mest skeptiske i forhold til europæiske aktier
Men selv om dragen har penge på lommen, kaster den ikke ukritisk pengene efter hvad som helst og vil nok især booste indenlandsk kinesisk forbrug. Derfor kan vi også være lidt bekymrede for, om den seneste tids stigninger i Kina-relaterede europæiske aktier er lidt overgjort, og generelt er det i Europa, vi trods kursstigningerne i 2023 ser de største udfordringer for aktier. Her er det fortsat vigtigt at være særdeles selektiv som investor. 
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder