Kort fortalt

  • Hovedbudskaber fra vores nye kvartalsrapport Quarterly House View.
  • Økonomien og aktiemarkederne kan gå et svært efterår i møde.
  • Vi anbefaler investorer at undervægte aktier i deres porteføljer.
  • Vi foretrækker amerikanske aktier frem for europæiske.


Aktiemarkedet genvandt henover sommeren en god del af tabet fra tidligere i år, især drevet op af faldende renter.

De seneste uger er renterne imidlertid steget en del igen, mens aktierne er faldet tilbage, og det store spørgsmål er, om aktiernes rally henover sommeren viser sig at være et bear market rally – altså en kortere optur midt i en længere periode med kursfald? Eller om vi ramte bunden tilbage i juni, og den nuværende markedsuro blot er forbipasserende støj på linjen?

Vi er bekymrede for, at aktiekurserne skal videre ned, og derfor har vi besluttet at reducere aktier fra neutral vægt til undervægt i vores rådgivningsporteføljer. Dvs. at vi aktuelt anbefaler investorer at have en lavere andel af aktier i deres portefølje, end de forventer at have på længere sigt. Modsat anbefaler vi en overvægt i obligationer.

Det fortæller chefstrateg Frank Øland i Danske Banks nye kvartalsrapport Quarterly House View. Rapporten sætter fokus på aktuelle investeringsmuligheder og risici og bliver i disse dage distribueret til Private Banking-kunder samt andre udvalgte større investeringskunder i Danske Bank.
Mens vi forventer en mild recession i USA, så forventer vi en dybere recession i Europa, og det er især her, vi ser risici.
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 

Hvad er et bear market rally?

Et bear market er defineret som en periode, hvor aktierne falder med mindst 20 pct. fra top til bund. 

Et såkaldt bear market rally er et opsving i et aktiemarked med en nedadgående trend. Dermed bruges udtrykket bear market rally om en periode med kursstigninger i et marked, der efterfølgende falder yderligere.

Siden 1970’erne har der været 16 bear markets rallies med stigninger på mindst 10 pct., inden kurserne er fortsat ned til nye bundniveauer.
En række tegn på en forestående recession
Ifølge Frank Øland er der desværre en række tegn på, at global økonomi er på vej i recession:

• Rentekurven er inverteret i USA, dvs. at de korte renter er højere end de lange renter, hvilket historisk set har været et varsel om en forestående recession. Faktisk har udviklingen i renterne sendt et recessionssignal, der er stærkere end før finanskrisen. Lignende recessionssignaler kommer fra globale metalpriser, virksomhedernes nye ordrer mv.

• De økonomiske nøgletal fra Kina er allerede svage, og især det kinesiske byggeri og boligmarked viser svaghedstegn.

• I USA er det reale detailsalg faldet, og vi forventer, at husholdningerne kommer til at tilpasse forbruget yderligere til de højere priser.

• Højere renter kan yderligere presse husholdningerne samt virksomheder med en høj lånefinansiering. De stigende renter har desuden medført, at vi nu ser svaghedstegn på en række boligmarkeder, hvilket også kan være med til at dæmpe forbruget og boliginvesteringerne.

• Dertil kommer en række geopolitiske risici, se boks nedenfor.

”Samlet set bidrager det til, at vi forventer en mild global recession, og vi ser en betydelig risiko for, at opbremsningen i den globale økonomi bliver hårdere end det, der aktuelt er indregnet i aktiekurserne,” siger Frank Øland. 

Geopolitiske risici

En række geopolitiske risici kan påvirke vækstudsigterne og de finansielle markeder:

KRIGEN I UKRAINE kan eskalere yderligere. Vi vurderer dog, at en langvarig ”frossen” konflikt er mere sandsynlig. Inden for de næste 6-12 måneder ser vi kun lille sandsynlighed for en freds- og gasaftale, som kan løfte global vækst.

KINAS FORHOLD TIL USA OG TAIWAN er blevet endnu mere køligt efter den amerikanske topdemokrat Nancy Pelosis besøg i Taiwan. Det kan komme til en militær konfrontation på et tidspunkt, men på kortere sigt ser vi større risiko for, at den geopolitiske magtkamp kan føre til flere handelsbegrænsninger, færre investeringer fra vesten i Kina og omvendt. 

EN ATOMAFTALE MED IRAN kan øge udbuddet af olie og afhjælpe lidt af den aktuelle energimangel. Men omvendt kan de regionale spændinger øges yderligere, og olieprisen kan presses yderligere op, hvis det ikke lykkedes.

ITALIENS STATSGÆLD er steget til mere end 150 pct. af BNP. Der er valg i Italien den 25. september og hvis den nye regering ikke får investorernes tillid, så kan det føre til en ny gældskrise.
Vi foretrækker amerikanske aktier frem for europæiske
Chefstrategen frygter især, at europæiske aktier kan gå en svær tid i møde som følge af en række særlige udfordringer i Europa:

”Den største udfordring er manglen på naturgas til vinter. Allerede nu er energipriserne markant højere i Europa end i USA, og det skyldes ikke kun de høje gaspriser. Udbredt tørke er også med til at presse elpriserne op. Desuden er der politisk uro og et forestående valg i Italien, og selv om vi ikke forventer en ny gældskrise, kan det ikke fuldstændig udelukkes. Mens vi forventer en mild recession i USA, så forventer vi en dybere recession i Europa, og det er især her, vi ser risici,” fortæller Frank Øland.

Inden for aktier anbefaler vi han derfor aktuelt at overvægte amerikanske aktier og undervægte europæiske aktier. 

”Det amerikanske arbejdsmarked er fortsat stærkt med betydelig jobvækst, lav ledighed og pæne lønstigninger. Det kan holde en hånd under det amerikanske forbrug, hvis det kan fortsætte,” siger Frank Øland.

I det nye Quarterly House View uddyber vi ovenstående anbefalinger og sætter yderligere fokus på, hvilke aktiesektorer og obligationstyper vi ser hhv. størst og mindst potentiale i den kommende tid. 
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder