Del

Chefstrateg: Emerging markets-obligationer er attraktive

Obligationer fra emerging markets i lokal valuta er kommet stærkt igen i 2017, og der kan være mere at hente, mener Tine Choi.

Emerging markets-obligationer udstedt i lokalvaluta har år-til-dato givet et afkast på knap 5 pct målt i euro, og med en rente på hele 6,4 pct. er der pt. et attraktivt afkast-risiko-forhold. Vi er derfor, fortsat overvægtet i aktivklassen, og vi ser et afkastpotentiale på omkring 5 pct. de kommende 12 måneder.

Vi er overordnet set neutrale til svagt positive på emerging markets-valutaerne, om end Danske Banks forventninger om svækkelser i enkelte valutaer såsom den tyrkiske lira og brasilianske real over for euro udgør en modvind for aktivklassen. Vi vurderer dog, at man som investor for nu bliver fuldt ud kompenseret herfor via de høje renter på hhv. 10,42 pct. i Tyrkiet og 9,61 pct. i Brasilien.
 
Det globale opsving samt stabiliseringen i råvarepriserne smitter positivt af på emerging markets-landene, og samtidig er de økonomiske fundamentale forhold under bedring i landene. Det er især vendingen i de store økonomier Rusland og Brasilien samt vækststabiliseringen i Kina, som understøtter. Derudover er inflationen aftagende, hvilket betyder, at emerging markets overordnet set har kurs mod lavere renteniveauer (for første gang siden 1. kvartal 2015 er der pt. flere centralbanker i emerging markets, der lemper end strammer). Således har størstedelen af årets afkast også været drevet af renteudviklingen, mens valutadelen over for euro har bidraget med blot en tiendedel.
 
Understøttende tekniske forhold
Emerging markets-obligationerne er kommet stærkt igen efter det amerikanske valg. Emerging markets-obligationer oplevede, ligesom andre emerging markets-aktier, en del modvind i perioden umiddelbart efter valget af Donald Trump. Udsigterne til en mere moderat handelspolitik fra Trumps side end indikeret under valgkampen samt neddroslede forventninger til renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, Fed, har betydet at nervøsiteten er stilnet af, og at investorerne er vendt tilbage til aktivklassen godt hjulpet af den attraktive merrente på 4,25 pct.

Vi bemærker yderligere, at investorer har en markant lavere andel af emerging markets-obligationer i deres porteføljer i dag end før det såkaldte ’Taper Trantrum’ i 2013, hvor Fed flagede en forestående afvikling af sit program for opkøb af obligationer, og renterne strøg i vejret i panik. Globale obligationsfonde har aktuelt 11 pct. af deres formue i emerging markets, hvilket er ca. 3 procentpoint lavere end før ’Taper Tantrum’.

Fortsætter vækstfremgangen i emerging markets og den globale økonomi - og afstår Trump fra at udløse en globale handelskrig - så bør der være plads til, at investorerne får fyldt porteføljerne yderligere op.
 
Samme risici, men større stødpude i EM
Den største risikofaktor for aktivklassen er ikke overraskende amerikanske pengepolitiske stramninger. Danske Bank forventer, at Fed i løbet af i år annoncerer den spæde begyndelse på afvikling af opkøbsprogrammet.

Her i 2017 er emerging markets-regionen, såvel som den globale vækst, dog langt mere modstandsdygtig end den var tilbage i 2013 -  og renterne røg i vejret grundet Taper Tantrum. De store betalingsbalanceunderskud er reduceret, og de offentlige finanser er bragt i orden. Vi ser derfor ikke, at det samme scenarie gentager sig, så læn­ge Fed holder sig til sine lovede tre renteforhøjelser i år, hvoraf vi fik den første i marts. Endelig vil investorerne denne gang næppe heller blive overrasket over en kommende afvikling.
 
Endelig kan vi ikke negligere Donald Trump og hans syn på emerging markets-landene og risikoen for en generelt stigende protektionisme, ligesom et fornyet vedvarende dyk i råvarepriserne også vil være en streg i regningen for især råvaretunge Latinamerika og Østeuropa. 

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær opmærksom på, at en investering også kan give tab.  

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.