Kort fortalt

  • Vi befinder os i en fase af økonomien, hvor du bør fokusere på kvalitetsaktier.
  • Generelt er de mere robuste end det generelle aktiemarked.
  • De er dog ikke immune over for udsving på de finansielle markeder.


Overskrifter om højere råvarepriser og russiske trusler om alt fra atomvåben til lukkede gashaner er næsten blevet hverdagskost i vores nyhedsfeed. Dertil kommer skyhøj inflation, corona-nedlukninger i Kina og centralbanker, der med hård retorik om renteforhøjelser har sendt markedsrenterne markant i vejret – og så er det måske ikke så overraskende, at aktierne er faldet i år. Især ikke i lyset af de store stigninger sidste år.

Samtidig befinder vi os i den sencykliske fase af konjunkturforløbet, hvor den økonomiske vækst aftager, og en recession i værste fald lurer i horisonten.

Efter vores opfattelse betyder det dog ikke, at du skal holde dig fra aktier i øjeblikket. I Danske Bank anbefaler vi aktuelt investorer at have en neutral vægt i aktier – dvs. samme andel af aktier i deres porteføljer, som de forventer at have på længere sigt. Vi forventer et positivt afkast fra aktier i den resterende del af året, men erkender, at der er betydelige risici.

Det store spørgsmål er imidlertid, hvor du skal placere dig i aktiemarkedet? Efter vores vurdering er kvalitetsaktier et godt valg til den tid, der ligger foran os.

Jeg foretrækker at kunne sove lidt mere trygt og går gerne glip af den sidste femøre, hvis det giver mig bedre forudsætninger for at ride en evt. storm af.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 
Robuste selskaber i stormfulde perioder
Kvalitetsaktier er et overordnet begreb for selskaber, der blandt andet er kendetegnet ved en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav finansiel gearing. Historisk set har denne type aktier i gennemsnit klaret sig bedre end aktiemarkedet generelt i den sencykliske konjunkturfase, og det samme gælder i øvrigt også i perioder med recession, selv om det naturligvis ikke er en garanti for gentagelse fremover.

Generelt er kvalitetsaktier robuste selskaber, som er godt rustet til at klare sig igennem stormfulde perioder, fordi de har et solidt økonomiske fundament og solide forretningsmodeller, der ofte giver en stærk pricing power – dvs. mulighed for at hæve priserne.

Det betyder dog ikke, at kvalitetsaktier er immune over for perioder med uro på de finansielle markeder, hvor de naturligvis også kan opleve kursfald. Det så vi blandt andet, da Covid-19-pandemien brød ud i 2020. Men de har gode forudsætninger for at komme styrket ud af kriser, fordi de har musklerne til at udmanøvrere svagere konkurrenter og måske endda købe nogle af dem op.
Går gerne glip af den sidste femøre
Ser man på MSCI World Quality Index, der er et globalt aktieindeks med fokus på kvalitetsaktier, er Apple, Microsoft, Nvidia og Alphabet de selskaber, der vægter tungest i indekset, og blandt de største selskaber i indekset finder man også sundhedsaktierne Johnson & Johnson og UnitedHealth Group. Dermed ikke sagt, at vi anbefaler netop disse selskaber, men blot for at give eksempler på selskaber i kvalitetsindekset.

Inderst inde håber jeg egentlig, at value- eller vækstaktier vil gøre det bedre end kvalitetsaktier i det kommende år, for disse aktiestile gør det typisk bedst i konjunkturfaser med hhv. tiltagende og høj økonomisk vækst, og det er alt andet lige mere optimale økonomiske faser at befinde sig i.

I så fald vil det ikke være optimalt at have et tilt mod kvalitetsaktier i sin portefølje, men jeg foretrækker at kunne sove lidt mere trygt og går gerne glip af den sidste femøre, hvis det giver mig bedre forudsætninger for at ride en evt. storm af. Også selv om jeg håber, at vi nøjes med en mild brise. 
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder