Del

Er aktierne blevet for dyre?

Den aktuelle prissætning på aktier tiltrækker negativ opmærksomhed blandt mange investorer. Danske Banks chefstrateg Tine Choi vurderer, om elastikken er spændt for hårdt.

Det økonomiske opsving verden over sender aktier i nye rekordniveauer på næsten ugentlig basis. For europæiske og amerikanske aktier betyder de aktuelle kursniveauer, at de fremstår dyre både set i forhold til globale aktier og i forhold til den historiske prissætning på aktier. Det begynder så småt at skabe panderynker hos mange investorer.

Det er ikke mindst nøgletallet P/E (price/earnings), investorerne har fokus på. P/E udtrykker, hvor meget man som investor betaler pr. krones indtjening i en virksomhed, og her viser de rå tal, at investorer i øjeblikket betaler 15,4 kroner pr. krones forventet indtjening i de europæiske selskaber de kommende 12 måneder. Til sammenligning ligger gennemsnittet siden 1995 på 14,6.

Prisen for en krones indtjening i selskaberne ligger altså til den høje side historisk set – og i USA er billedet endnu mere udtalt. Her betaler investorer i øjeblikket 19 kroner for en krones forventet indtjening, hvor gennemsnittet siden 1995 er 16,8.

Men er elastikken spændt for hårdt? Det spørgsmål har vi stillet Danske Banks chefstrateg Tine Choi.

”Selvom vi anerkender, at prissætningen på aktier begynder at ramme niveauer, hvor vi som investorer kan risikere at betale for meget for den fremtidige indtjening, forventer vi fortsat, at aktierne vil stige herfra. Derfor fastholder vi en overvægt i aktier og en undervægt i obligationer,” siger hun.

Hvorfor er aktierne dyre i øjeblikket målt på P/E?
”De lave renter udgør en meget stor del af forklaringen. Når analytikere og investorer værdiansætter aktier, indgår renter i beregningen af værdiansættelsen – og lavere renter retfærdiggør alt andet lige en højere værdiansættelse.

De lave renter er altså med til at forklare de aktuelle P/E-værdier, og sammenligner vi prisfastsættelsen på aktier med prisfastsættelsen på obligationer, er forskellen faktisk ganske tæt på det historiske gennemsnit. Set i forhold til obligationer er aktier altså ikke mærkbart dyrere, end de plejer at være.

Samtidig har det også en betydning for P/E-værdierne, at den amerikanske IT-sektor er vokset betydeligt gennem en årrække og i dag udgør næsten 25 pct. af det amerikanske S&P 500-indeks. Der er markante forskelle på P/E for de enkelte sektorer, og IT-sektoren er præget af vækstaktier, som har en høj prissætning, fordi investorer er villige til at betale mere for selskaber med høj vækst. Den høje P/E for IT-sektoren – og især de fem største teknologiselskaber – er dermed med til at trække P/E for hele aktiemarkedet i vejret.”

Hvad kræver det, for at aktierne stiger yderligere i kurs herfra?
”Det kræver, at virksomhedernes indtjening fortsætter med at stige. På længere sigt er det selskabernes indtjening og prisfastsættelse, der driver aktiekursernes udvikling – og når selskaberne tjener flere penge, danner det grobund for højere aktiekurser. Aktuelt er vores forventning, at det globale økonomiske opsving vil fortsætte i 2018 og løfte selskabernes indtjening yderligere, og det er vores vigtigste pejlemærke, selv om andre og mere kortsigtede faktorer kan skabe uro undervejs – fx krige, geopolitik, terrorangreb, folkeafstemninger, markedsstemninger mv.”

Man skal også være opmærksom på, at P/E-værdier ikke nødvendigvis siger særlig meget om, hvilket afkast man kan forvente på kort sigt. Det såkaldte Shiller P/E er et konjunkturjusteret P/E, der tager højde for, at selskabers indtjening kan svinge meget over tid, alt efter hvor vi befinder os i det økonomiske konjunkturforløb. Aktuelt ligger Shiller P/E på et meget højt niveau, men historiske data viser, at der er en meget begrænset sammenhæng mellem, hvilket niveau Shiller P/E ligger på, og hvad man som investor kan forvente i afkast på 12 måneders sigt. Shiller P/E forklarer historisk set mindre end 10 pct. af det kommende års afkast."

Hvad vil rentestigninger betyde for aktiekurserne?
”Vores forventning er, at centralbankerne vil foretage et langsomt og forsigtigt løft af renterne i de kommende år, og at de finansielle markeder vil være i stand til at absorbere disse renteforhøjelser. Men hvis ren­terne stiger for hurtigt eller for meget, så den økonomiske vækst og selskaber­nes indtjening begynder at halte, kan det ramme aktierne hårdt. Samtidig vil højere renter gøre obligationer mere attraktive som alternativ til aktier, og det vil i sig selv lægge et pres på aktiekurserne.”

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.