Del

Er der mere brændstof i tanken for dine aktier?

Efter en stærk start på 2019 har aktierne indhentet meget af det tabte, men hvor skal de næste kursstigninger komme fra? Investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen giver svar.

Januar i år blev den bedste januar for amerikanske aktier (S&P 500) siden 1987, og den faldt umiddelbart efter den værste december siden 1931. Det illustrerer, hvor hurtigt investorernes humør kan skifte.

Men hvad skal du forvente herfra som investor? Det sætter investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen fokus på i det nye Quarterly House View, som er Danske Banks kvartalsrapport om aktuelle investeringsmuligheder og risici.

Her ridser han de overordnede konklusioner op:

”Efter vores vurdering har de hidtidige kursstigninger i 2019 været fuldt berettigede, men til gengæld ligner aktierne ikke længere et røverkøb som i slutningen af december. Pilen peger dog fortsat opad, og konkret forventer vi et afkast fra globale aktier i niveauet 5-7 pct. det kommende år,” fortæller han.

Hvorfor forventer du stigende aktiekurser herfra?
Først og fremmest forventer vi fortsat en solid vækst i den globale økonomi og pæn vækst i virksomhedernes indtjening. Kursfaldene i 2018 var blandt andet udløst af frygt for en forestående økonomisk recession, men det anser vi ikke for sandsynligt i 2019. Yderligere forventer vi, at en aftale mellem USA og Kina vil lægge låg på handelskrigen, og at centralbankerne vil gå varsomt til værks med at hæve renterne for ikke at kvæle væksten.

Hvad forventer du af afkast fra obligationer?
Vi har svært ved at forestille os lavere renter i den kommende tid, og pengepolitiske stramninger fra centralbankerne vil gradvist presse renterne opad. Stigende renter er ensbetydende med faldende obligationskurser, og derfor forventer vi, at obligationer vil give et begrænset afkast.

Hvordan er fordelingen mellem aktier og obligationer i jeres investeringer?
Da vi ser størst afkastpotentiale i aktier, har vi aktuelt flere aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt, mens vi modsat har færre obligationer. Den præcise fordeling mellem aktier og obligationer vil dog altid afhænge af den enkelte investors risikovillighed mv.

Hvorfor skal jeg overhovedet investere i obligationer, hvis I forventer højest afkast fra aktier?
Det handler om at sprede sin risiko, og udviklingen i 2018 illustrerede, hvorfor obligationer altid bør udgøre en del af en afbalanceret portefølje af investeringer. Da aktiekurserne faldt markant i årets sidste kvartal, søgte mange investorer ly i obligationsmarkedet. Det var med til at presse obligationskurserne op og reducere tabet i en balanceret portefølje med aktier og obligationer.

Hvor ser du de største afkastmuligheder i aktiemarkedet?
Vi ser størst afkastpotentiale i aktier fra Europa og de nye markeder – også betegnet emerging markets – mens vi har større forbehold over for amerikanske aktier. Generelt har vi meget fokus på såkaldte kvalitetsaktier, som er en betegnelsen for selskaber, der blandt andet har en stabil vækst i indtjeningen og lav gæld. Disse aktier giver typisk lidt mere stabilitet i porteføljen i urolige tider. Når det gælder sektorer, ser vi størst potentiale i aktier inden for sundhed, industri og IT.

Hvor ser du de største risici?
Selv om vi overordnet forventer stigende aktiekurser, ser vi fortsat risiko for betydelige kursudsving undervejs. Aktierne kan fx blive negativt ramt, hvis vi mod forventning ikke får lagt låg på handelskrigen mellem USA og Kina, hvis vi får et hårdt brexit, eller hvis Donald Trump potentielt genvinder interessen for en handelskonflikt med Europa. Samtidig kan centralbankerne fortsat skabe usikkerhed med deres pengepolitiske stramninger, selv om de går forsigtigt til værks. 

Læs det nye Quarterly House View her.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.